Zondag | 15 oktober 2017 | 16:00 uur
 
 
Slavisch Byzantijnse koormuziek
 
 
De Tegelse Hofzangers
 o.l.v. Bert Ramakers
 
 
    
 
 
Programma
 
 
 
 1. Podtvoju                  Maria Hymne
 2. Jedin Swjat             Christus is verrezen uit de dood
  solisten: Jacques, Hans
 3. Primite                     Eerste lezing
 4. Kodosh                    Heilig, heilig, heilig is God de Heer
 5. Slava Visny             Ere zij God in de hoge
 6. Blagoslovi               Gezegend zij U o Heer
 7. Otche Nash             Onze Vader
  solist: Bert
 8. Izje Cheruvimy        Wij die de cherubijnen op mystieke wijze
 9. Rabatatj                   Zaterdagavond
  solist: Thijs
 10. Mnogaja Leta          Nog vele jaren
 11. Chvalite                   Loof de naam van de Heer
 12. Verouiou                 Credo, ik geloof in één God schepper
  solist: Bert                van hemel en aarde
 13. Tebe Pojem             Wij prijzen U, wij zegenen en danken U,
                                   onze Heer onze God
 14. Dostojno                 Laat ons bidden
 15. Litanie                   
  solist: Paul
 16. Boedy imja             De naam des Heren zij geprezen
 17. Jedin                       Consecratielied
 18. Kolj Slawjen           Hoe roemrijk is onze Heer uit Sion
 
                                  
 
 
Voor u treden op
 
 
 
De Tegelse Hofzangers is een mannenkoor dat in 1960 is ontstaan tijdens een Cecilia-avond van het kerkkoor van de Tegelse St. Martinusparochie. Een paar mannen hadden op de Duitse tv een optreden gezien van de Mainzer Hofsänger en deden dit na. Een nieuw koor was geboren. Nu, 57 jaar later, bestaat het koor nog steeds. Niet meer met jolige optredens zoals in het begin, maar met serieuzer werk. Slavisch-Byzantijnse gezangen zijn de echte muzikale liefde van het koor geworden in de loop van de tijd. Het koor bestaat momenteel uit 26 zangers verdeeld over vier stempartijen. Het koor treedt onder andere op in kerken in de regio. Maar daarnaast is er ook een rijk repertoire met profane muziek. De Hofzangers hebben elk jaar een zeer goed gevulde agenda met optredens en activiteiten. In de afgelopen jaren heeft het koor succesvol samengewerkt met het Tegels Symphonie Orkest en de sopraan Maartje Rammeloo. Aangezien kerken steeds minder bezocht worden organiseerden de Tegelse Hofzangers eind 2016 een concert speciaal met het Slavisch Byzantijnse repertoire in een nieuw museum in Steyl. 
 
Bert Ramakers stamt uit een muzikale familie. De muziek en het zingen zijn hem van huis uit met de paplepel ingegeven. Zijn vader was een gerespecteerd zanger en koordirigent. Bert studeerde aan het conservatorium te Maastricht koordirectie (1976), hafa-directie (1976) en trombone (1977). Hij heeft zijn eigen zangtalent verder ontwikkeld door jarenlange zanglessen. Regelmatig treedt hij op als zangsolist. Sinds 1993 is Bert dirigent van De Tegelse Hofzangers. Ook is hij nog dirigent van diverse andere koren. Met alle koren maakte hij vele reizen naar onder andere Israël, Polen, Duitsland, Italië, Engeland en Portugal.
 

 
 
Eerstvolgende concert 
 
 
 
Zondag | 29 oktober 2017 | 16:00 uur
Protestantse Kerk, Helmondseweg 5
 
 
Herfst-tonen
 
 
 
Flûtes à Lek, blokfluit
Bert Augustus, klavecimbel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijkt u ook af en toe eens op onze website www.willibrorduskerkdeurne.nl
of volg ons op facebook
 
 
Uw reacties op het concert of suggesties voor de concertcyclus kunt u sturen aan:
concerten@willibrorduskerkdeurne.nl
 
Hartelijk dank voor uw komst en uw bijdrage bij de uitgang
ter dekking van de kosten van deze concertcyclus.
Uw gift ter ondersteuning van onze concertcyclus is ook zeer welkom op
NL21 RABO 0120 8278 24 t.n.v. "St. Behoud".