University
Foundation
 

"World of Cities II"


Foundation for the
Urban Environment
Lire online - Zie online
 
Fondation Universitaire, Rue d'Egmont 11, 1000 Bruxelles - suite au programme "World of Cities", automne 2015
Lundi 7 décembre 12h30 : "LE BOZAR : QUEL AVENIR DANS LA BELGIQUE DE DEMAIN ?" - Paul DUJARDIN, Directeur général
du Palais des Beaux-Arts

Le Bozar a connu une ascension remarquable en tant que maison de la culture et compte près de 400 collaborateurs. Il poursuit un ambitieux programme d’investissements. Ses activités couvrent un champ plus large que les Beaux-Arts. Cependant, bien que situé à quelque 300 mètres de la Grand-Place il ne participe pas à son animation, pas plus qu’à celle du Sablon. D’autres quartiers et villes multiplient les projets dans les mêmes secteurs. Paul Dujardin est très conscient des défis qui attendent le Bozar et présentera
ses projets d’avenir à Bruxelles
et dans la Belgique de demain.
 
Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel - vervolg op de debattenreeks "World of Cities", najaar 2015
Maandag 7 december 12u30: "BOZAR: WELKE TOEKOMST IN HET BELGIË VAN MORGEN?" - Paul DUJARDIN, algemeen directeur van het Paleis voor Schone Kunsten Bozar

Bozar kende een opmerkelijke opgang als cultuurhuis, heeft bijna 400 medewerkers en voert een ambitieus investeringsbeleid. Haar activiteiten bestrijken een groter veld dan enkel de schone kunsten. Hoewel op 300 meter van de Grote Markt of de Zavel, is Bozar (en de omringende culturele instellingen) op geen enkele wijze betrokken bij hun levendigheid. Andere wijken en steden ontwikkelen vele projecten op dezelfde vlakken. Paul Dujardin is zich zeer bewust van de uitdagingen voor Bozar en hij presenteert zijn toekomstplannen met Brussel en met het België van morgen.
 
 
Twitter LinkedIn Syndication RSS
Office and postal address: Dr. Pierre Laconte, President - Abdijdreef, 19 - BE-3070 Kortenberg
Telephone : +32.2.759.61.88 - E-mail : pierre.laconte@ffue.org - Webmaster: ghalleux@ffue.org