Nieuwsbrief Studiekeuze123
september 2012
 
Logo op Studiekeuze123.nl werkt
De vernieuwde website van Studiekeuze123.nl heeft al veel positieve reacties opgeleverd. Het aantal bezoekers is in de maand juni nog nooit zo hoog geweest. Een ander mooi resultaat is dat we kunnen vaststellen dat de vermelding van een instellingslogo op de website werkt: instellingen met een logo worden veel vaker (gemiddeld wel twee keer zo veel) bekeken dan instellingen zonder logo! Een echt causaal verband tussen het tonen van een logo en hogere bezoekcijfers is lastig te bewijzen, maar het verschil is opmerkelijk. Wilt u ook het logo en een foto van uw instelling op www.studiekeuze123.nl, lever deze dan in PNG-formaat aan bij Maaike Vervoort. Meer informatie over bezoekersaantallen vindt u bij de informatie over Studiekeuze123.nl op Studiekeuzeinformatie.nl.
Nieuwe campagne VO dit najaar gestart
Wat wil je nou? is de prikkelende titel van de folder van Studiekeuze123 voor bovenbouwleerlingen havo/vwo en voor studenten mbo-4 die voor een studiekeuze staan. Decanen kunnen deze gratis folder bestellen. Want het kiezen van een opleiding gaat niet vanzelf! De folder biedt praktische tips voor leerlingen om uit te zoeken wat ze willen en wat hun mogelijkheden zijn. De QR-code (zie hiernaast) op de folder verwijst naar een online filmpje waar de leerlingen op een eenvoudige manier wordt uitgelegd wat Studiekeuze123 voor hen kan betekenen. Daarnaast zijn er voor de decaan een nieuwe poster en verschillende lesbrieven voor het LOB-programma op de school beschikbaar. Interesse in de folder van Studiekeuze123? U kunt deze bestellen via de website www.primaonderwijs.nl/studiekeuze123 of downloaden op www.studiekeuzeinformatie.nl. De lesbrieven kunt u  downloaden vanaf www.studiekeuzeinformatie.nl.
Nationale Studenten Enquête 2013
De officiële start van de NSE 2013 is op 4 oktober 2012 met de Startbijeenkomst NSE. Tijdens deze bijeenkomst worden contactpersonen NSE van de instellingen op de hoogte gebracht over hoe het traject er aankomend jaar uit komt te zien. Tijdens het tweede gedeelte van de middag wordt door de werkgroep 'Kennisdeling' een inhoudelijke sessie voorbereid. Dit keer is het thema: 'respons' en met name hoe deze komend jaar verhoogd kan worden! Meer informatie over de Startbijeenkomst NSE vindt u op Studiekeuzeinformatie.nl/bijeenkomsten.
Studiekeuzeprofessionals in het VO
Op vrijdagmiddag 28 september organiseert Studiekeuze123 een bijeenkomst voor zelfstandige studiekeuzeprofessionals. Kijk voor meer informatie en hoe u zich kan opgeven op onze LinkedIn pagina
 
Ook in het nieuwe schooljaar komt Studiekeuze123 graag bij uw decanenkring of school langs om te vertellen over onze studiekeuze-producten en wat wij voor u kunnen betekenen. Neem contact op met Thora Arnadottir, accountmanager VO  om te horen wat er allemaal mogelijk is. tarnadottir@studiekeuze123.nl of 030-2346628.
Release Studiekeuzedatabase september
Vanaf half september a.s. is de nieuwste release van de Studiekeuzedatabase weer beschikbaar. Nieuwe opleidingen die voor 15 augustus jl. in CROHO zijn geregistreerd, zijn vanaf dit moment zichtbaar zijn op Studiekeuze123.nl. Meer informatie over de Studiekeuzedatabase en de releases vindt u op www.studiekeuzeinformatie.nl. Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in de Studiekeuzedatabase, het Studiekeuze Webformulier of Hodex? Abonneer u dan op de Studiekeuzedatabase Bijblijver.
Jaarverslag Studiekeuze123 en factsheets
Begin juli is het Jaarverslag 2011 van Studiekeuze123 verstuurd. Heeft u deze niet ontvangen? U kunt het jaarverslag ook vinden op Studiekeuzeinformatie.nl.
 
Op Studiekeuzeinformatie.nl vindt u bij alle producten en activiteiten van Studiekeuze123 de nieuwe factsheets, zoals de factsheet over de Studiekeuzedatabase en de factstheet over Studiekeuze123.nl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
 
In deze nieuwsbrief
 
Bijeenkomsten
 
 
 
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van HBO-raad, ISO, LSVb, NRTO en VSNU. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze wordt gefaciliteerd door SURF.