Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
April 2019 nr. 18
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Kandidaat dominee gevonden
 
Nieuwe koster gezocht
 
Zondag 5 mei
 
Doe en ga mee met onze gasten uit Spremberg
 
Koken tegen verspilling met Heikracht
 
Met de Bethlehemkerk op stap deze zomer
 
Gespreksgroep:
Voltooid leven
 
Alzheimer:
zolang ik er ben
 
Wordt u dit jaar 75 jaar? Feestje!
 
Vacature van de maand:
'Breng- en ophaaldienst'
 
 
Zondag 5 mei
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema: '-'
Voorganger:
ds. Heleen Weimar
 
 
Sterretjes
 
Abstract Art
 
Mireille van Vulpen
 
Aandacht helpt: gastgezin voor Amer
 
Aandacht helpt:
 
Logeeradressen gezocht
 
Taizé reis PgH
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 3 mei
Training Schrijven helpt
 
Zaterdag 4 mei Dodenherdenking
 
Zondag 5 mei
Ds. Heleen Weimar
 
Vanaf 11: 45
ds André de Oude
 
 
Maandag 6 mei
Gezamenlijke vergadering Algemene kerkenraad PgH en Kerkenraad Bethlehemkerk n.a.v. voordracht beroepingswerk!
 
Moderamen
 
Dinsdag 7 mei
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Ontspanningsmiddag senioren
 
 
 
Woensdag 8 mei
 
Donderdag 9 mei
Instuif
 
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Vrijdag 10 mei
 
Zondag 12 mei Gemeentevergadering n.a.v. voordracht en kandidaat stelling beroepingswerk
 
Ds. Mulder
 
Wandelen met Maria 
 
Save the Date 
17 t/m 20 mei
 
 

Zondag 5 mei

Lucas 10: 35-48

De goede Samaritaan
 
De volgende dag gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van de herberg en zei: ‘Zorg goed voor de man. Als het je meer geld kost, krijg je dat van me op mijn terugreis.’’ Toen vroeg Jezus: ‘Wat denk je? Wie was de medemens van de man die overvallen werd? De priester, de hulppriester of de Samaritaan?’ De wetsleraar antwoordde: ‘De Samaritaan, want die was goed voor de gewonde man.’ Toen zei Jezus: ‘Doe dan voortaan net zoals de Samaritaan.’
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Weg van Pasen"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Kandidaat dominee gevonden
 
Namens de wijkkerkenraad wordt u van harte uitgenodigd voor een gemeentevergadering op zondag 12 mei.
 
Op dinsdag 23 april 2019 heeft de wijkkerkenraad unaniem de voordracht van de beroepingscommissie overgenomen met een ‘voorgenomen besluit tot kandidaatstelling’.
Het officiële besluit tot kandidaatstelling moet worden genomen in de gezamenlijke vergadering van de AK en de Kerkenraad van de Bethlehemkerk.
 
Wij hopen en verwachten dat dit besluit met ruime meerderheid zal worden genomen op 12 mei.
 
 
 
Nieuwe koster gezocht
  
 
Na 8 jaar stopt Trinette Boer met haar werk als koster van de Bethlehemkerk. Per 1 juni gaat Trinette aan de slag bij Versa Welzijn.
 
In de afgelopen jaren zijn we ontzettend verwend met Trinette, die als koster altijd voor iedereen klaar staat en alles tot in de puntjes verzorgt.
 
We vinden het dan ook ontzettend jammer dat Trinette ons gaat verlaten.
 
 
 
Zondag 5 mei: ds André de Oude
 
 
  
 
Een goed gesprek: Geloofsdilemma’s m.b.t. oorlog en geweld
Na de dienst van 23 december jl. sprak gastpredikant ds. André de Oude over zijn werk als geestelijk verzorger van militairen. ‘Een goed gesprek’ over wat geweld, wat oorlog met je doet. Maar liefst 26 gemeenteleden waren toen aanwezig. Er werd om een vervolg gevraagd. Er is een ‘symbolische’ datum die zich goed leent voor het onderwerp: zondag  5 mei.
 
Na de dienst en na de koffie, om 11.45u probeert ds. De Oude het onderwerp ‘oorlog en geweld’ dichter bij onszelf te brengen en relatie te leggen met ons christelijk geloof.
Om 12.45u sluiten we af.
 
 
Lees meer....
 
 
 
Doe en ga mee met onze gasten uit Spremberg

Van vrijdag 17 mei tot maandag 20 mei is er een uitwisseling met onze partnergemeente uit Spremberg. Er komen 15 gasten. Er is een programma samengesteld. De bedoeling is dat niet alleen  de gastgezinnen daar aan meedoen. Het bezoek is een aangelegenheid voor de hele Bethlehemkerk. Meedoen kan op vrijdagavond om elkaar beter te leren kennen. Op zaterdagmorgen heeft onze predikant Jetty Scheurwater het thema “Kerk in de buurt” uitgewerkt. Ook daar bent u van harte welkom.
Zaterdagmiddag gaan we met een bus naar Haarlem. We bezoeken het Corrie ten Boomhuis. Daarna brengen we een kort bezoek aan restaurant Parnassia aan het strand om onze gasten de zee te laten zien. Er is dan ook tijd voor een korte strandwandeling voor de wandelliefhebbers. Terug in Hilversum is er een maaltijd in de kerk. U kunt meegaan met de Bethlehemkerk on Tour. De kosten voor de bus, de rondleiding in het Corrie ten Boomhuis en de maaltijd zijn 20 euro. We horen graag aan welke aktiviteit u mee wilt doen.

Inlichtingen en opgave bij Marjan Sluiter  Tel.7723107 en Bea Kooi Tel.
6235721
 
  
 
Koken tegen verspilling met Heikracht
 
 
 
Heikracht restaurant 1215 gaat woensdag 8 mei koken “tegen  voedselverspilling” . Wat bedoelen we hiermee? We gaan deels koken met wat er in winkels over is. Uiteraard gebruiken we geen enkel product dat over de datum en zeker niet bedorven of beschadigd is. 100% veilig voor onze gasten!
 
Wij durven het aan, bent je benieuwd wat het eindresultaat is geef je dan snel op, er is nog plek voor 8 mei via de website www.heikracht.nl
 
En uiteraard weer belangrijk om eventuele allergieën te melden bij het op geven, dan kunnen we er rekening mee houden, op de avond zelf is het jammer als er ineens blijkt dat er iets in de gerechten zit dat je niet kan verdragen.
 
 
Met de Bethlehemkerk op stap
Evenals als voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar weer een mooie reisdag voor u. Dit jaar gaat er wel wat veranderen.
 
Vorig jaar had u alleen de keus om met de trein te reizen. Dit waren lange dagen, en het was laat voordat u thuis was. Bovendien moest u zelfstandig kunnen reizen. Als wij u in een vreemde stad kwijtraakten dan moest u zelf de weg naar huis kunnen vinden.
 
Dit jaar gaan wij het allemaal wat anders doen, en organiseren wij meerdere reismogelijkheden.
 
 
Gesprekgroep: Voltooid leven
 
 
Op woensdag 6 februari jl. waren er maar liefst 40 belangstellenden voor de avond over ‘Voltooid leven?’.
Het thema roept veel op en daarom volgen er twee gespreksmiddagen.
 
Maandag 13 mei en 3 juni praten we door.
13 mei: Mag het ook nog gaan zoals het gaat? Ira Bos houdt een korte inleiding, waarna we met elkaar in gesprek gaan
 
3 juni: Hoe speelt het christelijk geloof een rol bij ons nadenken over hoe je wilt sterven?
Lees meer....
 
Alzheimer: zolang ik er ben
 
Hoe doe je dat, leven met dementie?” Erik Zwiers volgde zes mensen met dementie in hun dagelijks leven en schreef hier het boek “Zolang ik er ben” over. Hoe geef je vorm aan een veranderend leven en welke maatschappelijke tegenwerking wordt daarbij ervaren.
 
Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, wat door een deskundige inleider wordt verzorgd. 
Datum: 8 mei 
Tijd : 9.30–21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).
Plaats : wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a
 
 
 
Wordt u dit jaar 75? Feestje!
 
 
Het pastorale team van de Bethlehemkerk nodigt met veel plezier alle leden uit die in 2019 hun 75-ste verjaardag vieren. Een gezellige bijeenkomst en een mooie gelegenheid om te ontdekken welke bekende en onbekende gemeenteleden net als u deze bijzondere leeftijd bereiken.
Daarom nodigen wij u van harte uit om op dinsdag 7 mei a.s. om 17.30 uur naar de kerk te komen. Na een klein en leuk programma bieden wij u een broodmaaltijd aan.
 
 
Vacature van de maand:
'Breng- en ophaaldienst op zondag'
 
Gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen worden zondagmorgen
opgehaald en na de dienst weer thuisgebracht.
 
We hebben hiervoor meer chauffeurs nodig.
 
Hoe vaak en wanneer u dit wilt doen kunt u overleggen met Cor Visscher of Rob Kooijmans.
We hopen van harte dat deze oproep ervoor zorgt dat het lijstje chauffeurs wordt uitgebreid.
 
Cor Visscher:      06-47018450
Rob Kooijmans: 06-34232010
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl