Bethlehemkerk                                                   
April 2021 nr. 14
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Zondag 11 april: Beloken Pasen
 
Voedselbank: McBeth Drive-in 10 april 
 
Het Paasfeest van Mette, Tirza en Tomas
 
Samen the Passion kijken: verslag
 
 Paaschallenge 2021: Om nooit te vergeten
 
Vaccinatie Covid-19 in de Bethlehemkerk
 
Ostergrüße aus Spremberg
 
Oproep: LP's voor verpleeghuis
 
Samen online koffiedrinken (SOK)
bestaat één jaar
 
Feestelijke Paascantate
 
Stichting vrienden
van Mikondo
 
Expositie WO II herdenken bevrijding
 
 
 
Vieringen
 
Beloken Pasen
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Eerstling van de schepping'
 
 
ds. Heleen Weimar
 
 
 
   Erratum RdB  
In de laatste uitgave van
'Rond de Bethlehemkerk' is een fout geslopen in het e-mailadres van ds. Aster Abrahamsen.
Het juiste e-mailadres is:
dominee.abrahamsen
@live.nl
 
Wilt u ds. Aster een kaartje sturen? Dat kan beste naar het huis adres. Haar adres vindt u in het 'blauwe boekje', te downloaden vanaf onze website.
_________________
Sterretjes
________________
 
Samen:
 
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 9 april
 
Zaterdag 10 april
 
 
Zondag 11 april
 
alleen online
 
 
Maandag 12 april
---
 
Dinsdag 13 april
 
Woensdag 14 april
 
Donderdag 15 april
 
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 16 april
 
 
 
Zaterdag 17 april
---
 
Zondag 18 april
ds. Jurjen Zeilstra
 
Samen online koffiedrinken
 
SAVE THE DATE
Diaconie webinar meerkleurige en inclusieve kerk: 26 april
 
 
Zondag 11 april
 
Kolossenzen 1:12-20
 
Jezus is in alle dingen de eerste
 
Ook zullen jullie de Vader danken, die jullie geschikt heeft gemaakt om zijn erfenis te krijgen. Die erfenis ligt klaar voor iedereen die bij zijn Koninkrijk van het licht hoort. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En Hij heeft ons overgeplaatst in het Koninkrijk van zijn Zoon, van wie Hij heel veel houdt. 14 Hij heeft ons gered door de dood van zijn Zoon. Want dankzij zijn dood heeft God ons al onze ongehoorzaamheid kunnen vergeven.
15 Jezus is de afbeelding van God. God kunnen we niet zien. Maar aan Jezus kunnen we zien wie God is. Jezus was er al vóórdat God alles maakte. 16 Want door Jezus heeft God alle dingen in de hemel en op de aarde gemaakt: de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, alles wat heerst en macht heeft. Alles is door Hem en voor Hem gemaakt. 17 Hij was er eerder dan al het andere. Alle dingen bestaan door Hem. 18 Hij is het Hoofd van de gemeente en de gemeente is zijn Lichaam. Hij is het begin van alles. Hij is de eerste die uit de dood is opgestaan. Zo is Hij dus van alles de eerste. 19 Want God had besloten Zelf in Jezus te komen wonen. 20 Door Jezus' dood aan het kruis heeft God vrede met ons gesloten. Door Jezus heeft Hij de vriendschap hersteld tussen Hemzelf en alles wat leeft op de aarde en in de hemel.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 4 nr.2
 
 
"GODS SCHEPPING"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen weer thuiszitten en de kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al zijn de kerkdeuren deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Zondag 11 april: Beloken Pasen

Zondag 11 april is een gezamenlijke viering met de Morgenster en de Bethlehemkerk, vanuit de Bethlehemkerk, met voorganger ds. Heleen Weimar.
 
De Protestantse gemeente Hilversum (PgH) heeft voor 2020-2021 het jaarthema ‘Schepping’ gekozen. Gekoppeld aan dit jaarthema is voor twee perioden een alternatief leesrooster ontwikkeld dat in alle kerken van de PgH zoveel mogelijk wordt gevolgd. 
De eerste periode (11 oktober tot en met 22 november 2020) ging over de zeven scheppingsdagen. In de tweede periode zullen de scheppingsmotieven centraal staan.
 
Deze periode loopt van 11 april tot en met 23 mei 2021. [op pagina 8 van de kerkbrink licht ds. Heleen Weimar de scheppingsmotieven verder toe, klik hier]
 
Klik hier voor de liturgie van zondag.
 

Voedselbank: McBeth Drive-in 10 april

Op zaterdag 10 april (de tweede zaterdag van de maand) organiseren we voor de 6de keer op een rij een Voedselbankactie. Opnieuw is het een veilige en corona-proof Drive in Voedselbank actie: de McBeth Voedselbank drive in.
 
De Voedselbank heeft nog steeds dringend behoefte aan producten. Op zaterdag 10 april van 10 tot 14 uur willen we u daarom opnieuw de gelegenheid geven om mee te doen. Alle houdbare producten zijn welkom, in het bijzonder soep, rijst, groenten in blik of pot, pastasaus (liever producten waar geen varkensvlees in zit) en verzorgingsproducten. Doet u ook weer mee?

Het Paasfeest van Mette, Tirza en Tomas

Vlak voor Palmpasen kregen we een hele grote tas vol met spannende knutseldingen vanuit de kinderdienst van onze kerk! Samen met papa en mama zijn we aan de slag gegaan en we hebben alle drie een kruis gemaakt en versierd met allemaal dingen eraan. Met het kruis hebben we eerst een rondje gelopen.
 
Daarna hebben we elke dag van de week er iets afgehaald:
Maandag: het broodhaantje. Daarbij dronken we druivensap en we hoorden over het Laatste Avondmaal.
Dinsdag: 12 chipjes. Dat stond voor de 12 vrienden van Jezus.
Woensdag: 30 rozijntjes, want Judas had Jezus voor 30 zilverstukken verraden.
Donderdag: een chocolade haantje, want de haan kraaide drie keer toen Petrus Jezus verraadde.
Vrijdag en zaterdag was het kruis leeg, want toen was Jezus overleden aan het kruis.
 
Op Pasen hebben we naar ds. Jetty gekeken en eieren gezocht, die lagen in ons huis en in de tuin. Ook hebben we het laatste luikje van het kruis opengemaakt en vonden we de afbeelding van Maria die ziet dat Jezus is opgestaan. Daarna hebben we heel veel Paaseieren gegeten.
 
Bedankt voor alle mooie knutseldingen en allemaal een vrolijk Pasen!
Mette, Tirza en Tomas
 
 
Samen the Passion kijken: verslag
 
Vanuit Roermond is dit jaar weer een prachtige Passion opgevoerd. De EO is helaas afgehaakt, maar daar heeft de kwaliteit niet onder geleden.
 
Jammer genoeg konden we als gemeente de Passion niet in de kerk kijken, maar velen van ons hebben het evenement thuis meegemaakt. Na afloop hebben we erover nagepraat via Zoom. De (vertaalde) internationale liederen vielen erg in de smaak. Hopelijk houden ze die erin.
 
De Bethlehemkerk heeft die avond echter niet leeg gestaan. De volwassenen zaten weliswaar thuis te kijken, de jongeren zaten dit keer wel in de kerk. 
 

PaasChallenge 2021: Om nooit te vergeten!

Afgelopen week speelden we de PaasChallenge met de jongeren en de (jong) volwassenen van onze gemeente. De PaasChallenge is een QR-code speurtocht, waarbij deelnemers in kleine groepjes het Paasverhaal beleven in de eigen wijk. En dat alles helemaal coronaproof.
 
De PGH en Bethlehemkerk sloten het online catecheseseizoen af met de PaasChallenge. De eerste keuze is gelijk al een lastige: lopen we verder als Claudia, Juda, Jozef of Jozua? Verderop tijdens de speurtocht slaan de jongeren aarzelend de spijkers in het kruis.
 
Ook scholieren van de basisschool Van Hasselt deden mee, zowel via de eigen nieuwsbrief, via de facebookpagina als op schoolplein werden ze hierop attent gemaakt. 
 
 

Vaccinatie Covid-19 in de Bethlehemkerk

De vaccinatie van Covid-19 krijgt steeds meer vorm in Nederland, zo ook in Hilversum.
Vanaf dinsdag 13 april aanstaande wordt de Bethlehemkerk gebruikt als vaccinatie punt voor Covid-19. Tot en met 23 april 2021 toont de Bethlehemkerk haar maatschappelijke betrokkenheid in Hilversum zuiden zullen vaccinaties door 4 huisartsenpraktijken worden gegeven aan haar patiënten, in eerste instantie doelgroep 60 – 65 jaar.
Voor de doelgroep van 60 – 65 jaar staat een 2e vaccinatie gepland voor de eerste 2 weken van juli 2021.
 
In een goede samenwerking met de overkoepelende organisatie van huisartsenpraktijken en gemeente Hilversum is dit tot stand gekomen.
 
Het is mogelijk dat na deze periode van 2 weken later wederom een beroep wordt gedaan op de Bethlehemkerk voor overige leeftijdscategorieën.

© FOTO STUDIO KASTERMANS/BEN DEN OUDEN

Ostergrüße aus Spremberg

Lieve gemeente van de Bethlehemkerk,
We zijn in gedachten verbonden.
Hiermee zeggen we, wees niet bang. Deze belofte van God doet ons goed, vooral in deze dagen en met het oog op het afgelopen jaar. In deze dagen vieren we Pasen.
We vieren het heel anders dan wat we gewend zijn en velen zouden willen.
Corona laat ons niet veel speelruimte. En toch, of juist om die reden: We vieren Pasen op veel verschillende manieren, omdat we hoop hebben.
Met deze gedachten en de band die we met u hebben.
Wensen wij u een gezegend Pasen.
 
Wees hartelijk gegroet door de Holland Groep,
Dominee  Selchow en de Auferstehungsgemeente van Spremberg

Uit  aller naam,  lieve groeten van Heidemarie Heine

Oproep: LP's voor verpleeghuis

Voor een zwaar-gehandicapte bewoner van het verpleeghuis zoeken we enkele langspeelplaten. Bij voorkeur met populaire muziek maar licht-klassiek is ook welkom. Als u nog een oude lp heeft en deze kunt missen, laat het dan graag weten aan Hanneke Bekker via bekker.compagnie@gmail.com of mail naar samen@bethlehemkerk.nl
 

Samen online koffiedrinken (SOK)
bestaat één jaar

Op zondag 11 april bestaat de SOK één jaar, dat is reden voor een feestje en wie jarig is die trakteert. Laat weten of je er zondag 11 april online bij bent via zoom@bethlehemkerk.nl én we zorgen ervoor dat er zaterdag 10 april een traktatie bij je thuis bezorgd wordt.
 
Zondag 11 april een extra feestelijke koffie online zoom. Het wordt natuurlijk een gezellig en feestelijk moment met mogelijk ook weer lieve gasten vanuit de Morgenster. Naast de gezelligheid is het ook weer een inhoudelijke bijeenkomst met een gesprek n.a.v. de viering.
 

Feestelijke Paascantate van J.S. Bach

Zaterdag 10 april laat ‘Cantate op de Brink’ weer van zich horen. Bachliefhebbers kunnen dan via een livestream genieten van de cantate ‘Christ lag in Todesbanden’, BWV 4 van J. S. Bach.
 
Deze feestelijke cantate is geschreven voor eerste paasdag en gebaseerd op een paaslied van Luther. Het lijkt erop dat Bach zelf heel tevreden was over deze compositie, hij heeft hem in elk geval meerdere malen uitgevoerd. Lees meer ...
 

Gelabelde collecte 11 april 2021:
Stichting vrienden van Mikondo

Bovengenoemde stichting heeft de diaconie verzocht om financiële ondersteuning voor het uitbreiden van een naaischool voor meisjes in Congo. Grote aantallen jongeren in Mikondo (DR Congo) hebben geen school gehad of maar heel kort. Hun kans op een goed bestaan is miniem. Ze groeien zomaar op in bittere armoede of storten zich in de misdaad.
 
Maar er is wel degelijk een goede kans om uit de armoede te raken. Er is namelijk genoeg werk te vinden voor wie wil, tenminste… voor wie vakbekwaam is of praktijkervaring heeft. En dat wil PROJETS MIKONDO meer en meer bieden.
 

Expositie WO II herdenken bevrijding

Op 11 april start er een nieuwe tentoonstelling in de Regenboogkerk in Hilversum met als thema: Hilversum 75 jaar bevrijding herdacht.
 
In mei 1946 was er de eerste herdenking van de bevrijding. In Hilversum werden vele herdenkingsactiviteiten georganiseerd, waaronder een grote straatoptocht.
Vooraan liepen de kinderen. Ons gemeentelid Pieter de Jager heeft  er een goede herinnering aan. Hij heeft toen als kleine jongen, zittend op een karretje, de route afgelegd.
Het karretje waarop hij zat werd getrokken door twee buurmeisjes en was voorzien van een affiche, gemaakt door zijn vader. Op een van de foto’s van deze expositie is hij te zien zittend op zijn karretje.
 

 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00