BARNTEATERAKADEMIN
Nyhetsbrev nr 2
mars 2012
Bengt Göransson skriver för Barnteaterakademin
 
Månadens skribent på Barnteaterakademins nystartade blogg är Bengt Göransson, fd kultur- och skolminister. 2010 utkom han med boken Tankar om politik och han är numera en aktiv skribent och debattör. Vi är väldigt glada över hans medverkande på bloggen. Som alltid är Bengt Göransson både skarp, intelligent och kommer med intressanta infallsvinklar! Inlägget kan du läsa här: barnteaterakademin.se/blogg

Lisa Nowotny, projektledare Barnteaterakademin
 
Tack för samtalet!

Tack alla ni som kom till Masthuggsteatern på soppsamtal om Skapande Skola. Cilla Jelf, konstnärlig ledare på Regionteater Väst, Sassa Wickman, producent på Masthuggsteatern,
Barbro Ekdahl, kultursamordnare i Västra Göteborg samt Lotta Brilioth Biörnstad från Kulturrådet satt i panelen och berättade om egna erfarenheter kring Skapande Skola samt reflekterade kring Kulturrådets färska rapport i ämnet.

Det var en väldig bredd på åhörarna och det visar på vilket behov det finns att av att prata och dela med sig av egna erfarenheter, farhågor och funderingar.
 
Vi är extra glada över att Kulturrådet representerades under kvällen och den färska rapporten finns att beställa via deras hemsida kulturradet.se eller laddas ner som pdf här:
 
Barnteaterakademin arbetar med att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvalitén på barn- och ungdomsdramatiken. Genom att beställa manus av nya och spännande dramatiker vill Barnteaterakademin ge dem möjlighet att utforska och pröva nya idéer. Barnteaterakademin verkar för att
vitalisera och stimulera debatt och diskussioner som fokuserar på barn- och ungdomsteatern som konstform samt för att utveckla lokala samarbeten mellan institutioner, fria grupper och representanter inom skola och kultur. Angereds Teater är sedan 2008 huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp bestående av representanter från barn- och ungdomsteatrar
i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Barnteaterakademin verkar på uppdrag av Göteborgs Stads kulturnämnd med stöd från Västra Götalandsregionen.
Månadens tips!

Masthuggsteatern fyller 20 år!
Lördagen den 10 mars firas detta genom en maratondag med tre
föreställningar samt en premiär av Det osynliga barnet
av Tove Jansson.
Boka via 031-121231
eller
mail@masthuggsteatern.se

Between
Regionteater Väst utforskar i föreställningen Between den unga människans rädslor. Vi följer upp
det framgångsrika Projekt:ID och fortsätter att arbeta processbaserat, där repetitionerna
sker nära vår målgrupp - denna gång barn i
mellanstadieåldern.
Regi Cilla Jelf. www.regionteatervast.se
 
Barnteaterakademins nyhetsbrev utkommer ca 6 gånger per år med information om aktuella händelser samt tips på andra intressanta arrangemang inom barnkulturområdet.
Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att maila
info@barnteaterakademin.se.
 
Kontakta
Barnteaterakademin
 
Lisa Nowotny, projektledare
0706-47 94 18
031-331 54 08
info@barnteaterakademin.se

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered

BARNTEATERAKADEMIN  I   www.barnteaterakademin.se