OKTOBER 2018
In deze Bijblijver
 • Overeenkomsten deelname NSE 2019 verstuurd
 • Verslag Startbijeenkomst NSE 2019
 • GfK is nu Ipsos
 • Nieuwe website
 • Nieuw promotiemateriaal
 
 
Overeenkomsten deelname NSE 2019 verstuurd
Vrijdag 19 oktober zijn de overeenkomsten voor deelname aan de NSE 2019 per post verstuurd aan de CvB's en directies van alle hoger onderwijsinstellingen die NVAO-geaccrediteerd onderwijs aanbieden. Dat zijn dit jaar 114 onderwijsinstellingen. De Gegevensuitwisselingsovereenkomst (GUO) en overeenkomst voor deelname en overeenkomst t.b.v. het sleutelbestand zijn dit jaar op verzoek van onderwijsinstellingen samengevoegd tot één document. De deadline voor het aanleveren van de getekende overeenkomst is vrijdag 16 november 2018.
 
 
Verslag Startbijeenkomst NSE 2019
Op 9 oktober jl. kwamen bijna 40 contactpersonen samen in Utrecht voor de Startbijeenkomst NSE 2019. Tijdens deze bijeenkomst kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Het nieuwe team voor de NSE 2019;
 • Welke studentgegevens mogen worden aangeleverd;
 • Het besluit over al dan niet herleidbaar deelnemen voor studenten;
 • Resultaten uit de evaluatie onder contactpersonen NSE 2018;
 • Wat doen we dit jaar anders;
 • De nieuwe website;
 • De planning van de NSE 2019.
 
GfK is nu Ipsos
Op 10 oktober jl. is een aantal delen van GfK overgenomen door Ipsos, waaronder het bedrijfsonderdeel dat de NSE uitvoert.
 
 
Nieuwe website
Eerder had Studiekeuze123 twee aparte websites. Voor de studiekiezer was er Studiekeuze123.nl, voor de professional in het onderwijs was er Studiekeuzeinformatie.nl. Er is besloten om de websites te integreren en één website voor beide doelgroepen te maken. Vanaf nu is alle informatie te vinden via Studiekeuze123.nl.
 
Voor de NSE is er een aparte ingang: Nse.nl. Hier kies je tot welke doelgroep je behoort. Voor de NSE contactpersonen is dit 'Instellingen'. Bekijk de nieuwe website
 
Studiekeuzeinformatie.nl is nu nog live, maar niet meer up to date. Vanaf december wordt er een redirect ingesteld naar Studiekeuze123.nl.
 
Nieuw promotiemateriaal
Studiekeuze123 ontwikkelt dit jaar nieuw NSE-promotiemateriaal. De NSE- communicatiecontactpersonen is om hun input gevraagd op het eerste voorstel. en wij danken ieder alvast hartelijk voor de ontvangen reacties.
 
We horen ook graag de mening van studenten om te kijken of het goed bij de doelgroep aansluit. Hiervoor worden studenten uitgenodigd.
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je je onderaan deze mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.