Lees deze mail in je browser
 
Nieuwsbrief Vrienden van Amelisweerd
Beste vrienden en vriendinnen van Amelisweerd,
 
Zowel in de politiek als dichterbij zijn er ontwikkelingen gaande. Een paar weken geleden hebben we samen met andere groepen/organisaties ons beroepschrift tegen de verbreding van de A27/A12 ingediend bij de Raad van State. We zijn niet de enigen die commentaar hebben op de rammelende stikstofrekenmethode, zie ook de uitspraak van de rechter inzake de verlenging van de A15 bij Arnhem! 
 
Inmiddels is op 25 januari het plan om de Ring Utrecht te verbreden door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Dit betekent dat het demissionaire kabinet geen verdere beslissingen meer mag nemen over de verbreding van de snelweg langs o.a. Amelisweerd. Het is nu aan een nieuw kabinet om er verder naar te kijken.
 
Als je beelden wilt zien over de aanleg van de A27 begin jaren tachtig dan kan dat via een oude documentaire op onze site (zie verderop). Maar zie ook de huidige bedreiging van het Markiezenbos. Rijkswaterstaat liet deze week weten onder het mom van veiligheid heel veel essen te willen kappen. Absoluut niet nodig, ook hiervoor zijn alternatieven waardoor je bomen spaart! 
 
We schreven de vorige keer al dat onze vereniging overspoeld wordt door een kleine tsunami aan nieuwe leden. Fantastisch! Uit deze nieuwe toestroom zijn gelukkig ook een aantal mensen naar voren gekomen die graag iets willen doen. Met hen hebben we op 20 januari kennis gemaakt en dit krijgt in februari een vervolg.
 
Mede op ons verzoek heeft de gemeente haar toekomstvisie landgoederen 2011-2031 onder de loep gelegd en is hier in een commissievergadering verder over doorgepraat. Er werden o.a. uitspraken gedaan over het vergroten van het groen aan de oostkant van de stad.
 
Tieneke de Groot
Jos Kloppenborg
Liesbeth Paardekooper
 
Nieuws:
 
Beroep tegen verbreding A27/A12 bij Raad van State ingediend 
 
    
Op woensdag 13 januari 2021 hebben we beroep aangetekend tegen het Tracébesluit om de Ring Utrecht te verbreden. Dit hebben we samen gedaan met zeven andere groepen en organisaties. Dankzij het filmpje van een HKU-studente en ons gesprek daarna met het federatiebestuur van Kampong is de sportvereniging aangehaakt bij het beroepschrift. De bestuurders zijn namelijk bezorgd geworden over de effecten van een eventuele verbreding op de gezondheid van de sporters en vrezen dat het mooie groen rondom de vereniging afneemt. 
 
Lees op onze site welke argumenten we in ons beroep hebben gebruikt tegen de verbreding. 
  
  
Opbrengst digitale bijeenkomst nieuwe leden
  
Amelisweerd fietsdemonstratie: protestbord Niets Geleerd van 1982
  
Op woensdag 20 januari hebben we een digitale kennismaking gehad met enkele nieuwe en enthousiaste leden die hadden aangegeven graag nu iets te willen doen. We hebben deze avond gekeken naar hulp bij activiteiten rond de verbredingsplannen, en ook naar klussen voor de Vrienden zelf. 
 
Voor degenen die niet goed begrijpen wie nou waarmee bezig is rond de A27 en Amelisweerd hier een klein overzicht:
  • De actiegroep ‘Amelisweerd niet geasfalteerd’ is een nog jonge groep die zich richt op acties in de vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid, momenteel via de Bomenwacht.
  • De Kerngroep Ring Utrecht richt zich voor het gehele tracé van de A27/A12 verbreding op de verkeerstechnische, juridische en ecologische aspecten. Deze groep heeft samen met juristen en hulp van anderen het beroepschrift opgesteld en organiseert af en toe (crowdfunding) campagnes zoals Bescherm het Bos.
  • De Vrienden van Amelisweerd richten zich vooral op de natuur- en andere waarden van de landgoederen, ook als het gaat om de effecten van de verbredingsplannen daarop. 
  
  
Evaluatie Toekomstvisie Landgoederen
  
Excursie studenten van STORM in 2017
  
De gemeente heeft  in 2011 een toekomstvisie 2011-2031 voor de landgoederen opgesteld. Wij vonden het tijd geworden om deze visie te evalueren, omdat we grote zorgen hadden over sommige ontwikkelingen, zoals de vernieuwing van het Engels Werk in Oud Amelisweerd. Dat heeft de gemeente voortvarend opgepakt. Er is met alle betrokken partijen gepraat en daaruit is een duidelijke evaluatie opgesteld.
 
Op 7 januari 2021 is deze evaluatie in de gemeenteraadscommissie besproken. Vooraf hebben we als Vrienden van Amelisweerd een brief gestuurd met onze eigen accenten

Lees verder op onze site over wat er uit de commissiebehandeling naar voren is gekomen.
  
  
Documentaire over impact van aanleg Rijksweg 27 in 1980
  
Bak van de A27 door Amelisweerd, juni 2020, foto: Rob Huibers
  
Veertig jaar geleden heeft cineast Rob de Wind in aanloop naar de aanleg van de A27 (toen Rijksweg 27 genoemd) een filmdocumentaire gemaakt. Deze film, getiteld ‘Weg is weg’, werd door de KRO-tv 14 juni 1980 op prime time uitgezonden. Hij is nu via YouTube te zien.
 
De film laat het veranderende landschap zien rond het bos Amelisweerd. Onder andere fruitteler Dirk Kerkhof werd een aantal jaren gevolgd, waarbij we zien dat zijn fraaie boomgaarden verdwijnen voor deze snelweg. Daarnaast zijn er aangrijpende beelden van de verwoesting van het landhuiskasteel Groenewoude. Het is een film die de impact van de aanleg van een snelweg laat zien, waarbij de burger roepende in de woestijn blijkt.
 
  
  
Steun ons!
  
Belangstelling voor ons werk voor de landgoederen?
  
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan onze activiteiten is zeer welkom! We houden ons met verschillende thema’s bezig. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! 
 
Ben jij al lid van de Vrienden van Amelisweerd? Met een jaarlijkse donatie van een tientje mag je je al Vriend of Vriendin noemen ;-) Hogere donaties zijn uiteraard zeer welkom voor activiteiten ter bescherming van het bos in deze spannende tijd. 
  
Steun ons met een donatie
  
We maken uiteraard kosten en ontvangen geen subsidie. Iedereen kan ons steunen door een (jaarlijkse) donatie over te maken op:
  
Giro: NL21 INGB 0004 0565 70
t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
  
Als je daarna ook je e-mailadres stuurt naar info@vriendenvanamelisweerd.nl, dan kunnen we je een bedankje en de volgende nieuwsbrief sturen!
   
  
Vrienden van Amelisweerd
 
 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief of omdat je een contact bent van de Vrienden van Amelisweerd. Uitschrijven of je gegevens wijzigigen kan eenvoudig via de link onderaan deze nieuwsbrief.