Välkommen till DrömCentrum!

Har får du tips om drömtolkning, hur drömmar kan användas, och nyheter.

Visste du att ...

Drömmarna är ett självporträtt.
Symboliska representationer av
vad som för tillfället pågår i psyket,
beskrivet ur det omedvetnas perspektiv.


Om VARSELDRÖMMAR

Varseldrömmar är en speciell form av sanndrömmar, en av flera olika.
Varseldrömmar är Drömmar om död eller olyckor, som sedan händer.

De som tar emot dessa drömmar tycker ofta att det är obehagligt, och vet inte hur de ska handskas med dem.

* Varför har vissa denna sorts drömmar ?

- Kanske för att de är mottagliga för just den frekvens som sänds ut vid död och olyckor.
- Kanske för att de ska ställa sig frågor och öppna sig för en större verklighet.
- Kanske kan de ibland vara redskap för hjälp och vägledning.
- Kanske för att vara förvarnad.
- Kanske för att de ska inse att de inte är ensamma i universum, inse att allt/alla hänger ihop, inse att all information finns tillgänglig, inse att allt är planerat "från högre ort".

* Hur går det till ?
- En sådan dröm sker i en dimension där tidsflödet är annorlunda än i vår vanliga fysiska 3D dimension.
De har alltså med sitt drömjag färdats i framtiden och sett vad som kan hända där.
- En sådan dröm kan vara ett meddelande från "högre ort"
- En sådan händelse (liksom alla händelser) finns i "etern", i de vibrationer vi har omkring oss och vistas i.
Bara vissa är öppna för att ta emot sådan info.

* Vad ska man göra med sådan information ?
- Oftast inget. Livet har sin gilla gång och är som det är, som det kan och ska vara, och Allt Är Väl.
Man ska inte ringa och berätta sin dröm. Däremot kan man ställa frågor för att se om det går att förhindra eller ändra händelseförloppet. T.ex föreslå annat datum eller annan väg för bilturen, eller fråga hur kurvan ser ut där de tänker köra och fråga Vad händer om det kommer en mötande bil just där .....
Om du känner dig nödgad att ta kontakt med den du drömt om, tänk på att vara vis och varsam - inte skrämmas!

- Man kan välsigna den/de man drömt om, och be att det som är i deras högsta bästa mening ska ske.
- Den som tycker att varseldrömmar är alltför obehagligt att ta emot, kan stänga av.
Det gör man genom att besluta sig för att inte mera ta emot några varseldrömmar, och uttala beslutet både inom sig och högt, dvs verbalt. Dessutom ber man sitt Högre Andliga Jag att respektera valet och hjälpa till att stänga av mottagligheten.

Anledningen att vi tycker att varseldrömmar är obehagliga är oftast att vi är rädda för döden och tycker att det är hemskt. Men faktum är att den som "går hem" gör övergången när den är klar här och redo för nästa steg.
Viktigt är också att inse att allt hänger ihop. Det är ingen slump att man får info om vad som ska ske -
Det betyder att det som ska ske redan är bestämt (eller redan har hänt). Informationen finns redan, och det som sker är i mening för den/de inblandade - för deras personliga insikt och växt.
Bäst är att glädja sig åt sitt speciella seende, och åt insikten om att ingen är ensam eller utlämnad åt någon slump.
Dock kan man vara medveten om att det vid vissa tillfällen kan vara möjligt att ändra "framtiden", dvs att t.ex förhindra onödiga olyckor.

Varseldrömmar är inget att vara rädd för. De är ESP information.
Du kan göra tre saker:
- Tacka för informationen och välsigna situationen.
- Skapa en annan utgång för situationen (ett annat slut) i ditt inre seende.
- Prata med de inblandade, forska försiktigt för att höra deras planer, hör om de kan ändra (se ovan)

Handlar drömmen om dig, eller har du återkommande dagSdrömmar, gör följande.
- Sök vilket beteende eller reaktionsmönster drömmen speglar.
När du vet det, rita händelsen eller känslan.

- Känn sedan in ett annat sätt att vara-reagera-handla.
Rita sen den nya situationen, så som den blir enligt ditt nya förhållningssätt.

Betr. dagSdrömmar, läs vad Martinus skriver
om "Förmågan att tala direkt med Gud":

"Gud talar till människorna genom alla ting, behagliga och obehagliga, genom kriser,
fattigdom, rikedom, arbetslöshet, krig, revolution och lidanden, genom styrka och
välbefinnande, genom kärlek, tolerans och visdom. Allt är utstrålning av samma väsens
rungande röst eller tal genom mikro- och makrokosmos.
Den viskar genom den svaga brisen och mumlas i skogens djup. Den flöjtar genom
fabrikernas sirener och märks i maskinernas larm. Den sjungs över vaggan och talas
vid graven. Den är färger, vibration och ljus. Den är allt det som går att förnimma och
uppleva."

Betr. DagSdrömmar: Det finns ett ordspråk som lyder:
"Universum talar till oss hela tiden. Den som inte hör viskningarna,
blir tvungen att höra ropen."