Mei 2015
Dit is de nieuwsbrief van Scholen met Succes. De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 5x per jaar.
In deze nieuwsbrief:
 
Veerkracht voor de Leerkracht van start
In de vorige nieuwsbrief hebben we u, in het kader van ons 15-jarig jubileum, een training stressmanagement aangeboden. Inmiddels zijn 12 deelnemers van het eerste bestuur met de training begonnen. Een volgend bestuur gaat in september met eveneens 12 deelnemers van start. Nieuwe besturen of afzonderlijke scholen kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier.
 
De training “Veerkracht voor de Leerkracht” leert deelnemers in drie dagdelen, verspreid over twee maanden, tijdig eventuele stress te herkennen en technieken toe te passen ten behoeve van hun persoonlijk functioneren. De training Veerkracht voor de Leerkracht wordt uitgevoerd door ervaren trainers van YIC Stress Management & Vitality (www.yic.nl).
 
Meer informatie over Veerkracht voor de Leerkracht. 
 
 
Vragenlijst Werkdruk in het onderwijs
 
Scholen met Succes heeft in het kader van de training Veerkracht voor de Leerkracht de vragenlijst Werkdruk in het onderwijs ontwikkeld. De vragenlijst biedt besturen krachtige handvatten voor actief beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. De lijst meet op 15 categorieën hoe werknemers in het onderwijs hun werkdruk ervaren. In de analyses wordt een onderscheid gemaakt naar persoonlijke en werkgerelateerde factoren. De vragenlijst Werkdruk in het onderwijs is ook los van de training te bestellen als indicator voor werkdrukbeleving, stress en mentale weerbaarheid in het werk.
 
Meer informatie over de vragenlijst werkdruk.
Wilt u het onderzoek werkdruk afnemen, neem dan contact met ons op.
 
Vragenlijst IKC
Scholen met Succes heeft, in samenwerking met het APS, de vragenlijst IKC (Integrale Kindcentra) ontwikkeld. De lijst besteedt gerichte aandacht aan specifieke kenmerken van een IKC, zoals: de doorgaande pedagogische lijn, de afgestemde schooltijden en de warme overdracht. De lijst kan worden afgenomen bij ouders met kinderen van 0-12 jaar op basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen.
 
Meer informatie over de vragenlijst IKC.
Wilt u het onderzoek IKC  afnemen, neem dan contact op.
 
 
Schoolprofielen voor Schoolbestuur
 
In de afgelopen maanden heeft Scholen met Succes voor alle 24 scholen van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) profielschetsen ontwikkeld. Via een uitvoerig werkboek met gerichte opdrachten hebben de scholen het voorbereidende markt- en profileringsonderzoek zelf uitgevoerd. In een werksessie met adviseurs van Scholen met Succes is de profielrichting bepaald waarna de schets is geschreven. De profielschets per school geeft inhoudelijke voeding aan het schoolplan en fungeert als een missie-/visiedocument. De profielschets geeft tegelijkertijd vulling aan de website die momenteel voor elke school wordt ontwikkeld.
 
Meer informatie over profilering en profielschetsen.
 
Het schooljaar is bijna afgelopen – dit is hét moment om de tevredenheid te peilen
Met de mei-vakantie achter de rug breekt de laatste periode van het schooljaar aan. Dit is hét moment om te peilen hoe ouders, personeelsleden en leerlingen het afgelopen schooljaar hebben ervaren.
 
Wanneer u de rapportage voor de zomervakantie wilt ontvangen, is de uiterste startdatum van het onderzoek:
Regio Noord: Maandag 8 juni
Regio Midden: Maandag 15 juni
Regio Zuid: Maandag 22 juni
 
Wilt u de rapportage nog voor de zomer binnen hebben? Meld u dan nu aan.
 
 
Onderzoek schooltijden
 
Steeds meer scholen wijzigen hun schooltijden. Zij gaan bijvoorbeeld over op een continurooster of een vijf gelijke dagen-model. Scholen met Succes heeft een standaard vragenlijst ontwikkeld, verdeeld over de rubrieken huidige schooltijden, begin schooltijden, eindtijd schooltijden en lesuren & middagpauze. U kunt deze lijst zo gebruiken, maar u kunt deze ook naar believen aanpassen aan uw eigen situatie.
 
Kijk hier voor meer informatie over het onderzoek schooltijden.

Wilt u het onderzoek schooltijden afnemen, meldt u dan hier aan.
 
Scholen in de media
Met ruim 1.500 scholen die periodiek peilingen of profileringstrajecten bij ons afnemen, komt er elke maand wel een aantal van onze klanten positief in het nieuws. Soms zien wij dat ook. Dat vinden wij mooi en het hoort, vinden wij, bij onze missie om die momenten van communicatief succes te vieren. Daarom geven wij elke nieuwsbrief een overzicht van de publicaties die wij zijn tegengekomen. Klik op het betreffende artikel om de publicatie te zien:
 
 
Column: Aap, Noot, Mis!
 
In Brandpunt werd half mei een schokkende onthulling gedaan: je kan de Cito-toetsen gewoon op Marktplaats kopen.
Wat ik veel schokkender vond, was het feit dat er ouders (en leerkrachten....) zijn die menen dat zij hun kind helpen door hen met op Marktplaats aangeschafte toetsen te laten oefenen. Een aap kunstjes leren om een hoger eindadvies af te kunnen tikken. Oefenen, antwoorden inprenten ... van meten is weten, naar meten is zweten.