Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Maart 2020 nr. 10
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Deze veiling mag je
niet missen!
 
40-dagen challenge
 
Expositie 40-dagen
 
40-dagen
2e zondag: vergeef
 
40-dagen filmcyclus:
De naam van de roos
 
Iona viering in maart
 
Iemand vergeven via WhatsApp?
 
Lezing Hollandse Waterlinie
 
 
Zondag 8 maart
(2e zondag 40-dagen)
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Motto:
'Vergeef'
 
 
Voorgangers
 ds. Erik van Halsema
 
 
Sterretjes
 
Henk van ter Meij exposeeert in de Bethlehemkerk.
 
PGH Gemeente vergadering op maandag 16 maart in Bethlehemkerk
 
40-dagentijd: Leerhuis Frank Martin
door ds Heleen Weimar
____________________
Vacatures:
 
Redactie kerkbrink zoekt versterking
 
 
Secretaris inloophuis De Wording
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 6 maart
-
 
Zaterdag 7 maart
&
Klik hier voor de nieuwste versie van de MBR dienstencatalogus
 
Zondag 8 maart
ds. Erik van Halsema
(2e zondag 40-dagentijd) 
 
Wandelen met Maria
 
Maandag 9 maart
Leeskring 'De Trooster' 
 
Dinsdag 10 maart
 
 
 
 
 
 
Woensdag 11 maart
 
Bijbelcafé: Jezus in de kunst 
 
Donderdag 12 maart
 
Vrijdag 13 maart
 
Zaterdag 14 maart
-
 
Zondag 15 maart
(3e zondag 40-dagentijd)
ds. Jurjen Zeilstra
 
 
 
SAVE THE DATE!
 
op zaterdag 16 mei
voor en door
Bethlehemkerk
 
 

Zondag 8 maart

 
Vergeef
 
Ze stonden allen op en leidden hem voor aan PilatusDaar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen hem in: ‘We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen en dat hij van zichzelf zegt de messiaanse koning te zijn.’ Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het.’ ...
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
"Op weg naar Pasen"
 
BEZOEK ONZE SITE

Deze veiling mag je niet missen!

Eindelijk is het zo ver. Morgenster, Bethlehemkerk en Regenboogkerk (MBR) nodigen je van harte uit voor een feestelijke kunst- en dienstenveiling, zaterdagmiddag 7 maart in de Bethlehemkerk. Via de verschillende kanalen hebben we jullie dit jaar geïnformeerd over de te organiseren dienstenveiling. Deze spectaculaire veiling wordt gehouden op
 
Zaterdagmiddag 7 maart vanaf 13.30 uur in de Bethlehemkerk!
 
Hierbij nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan deze veiling!
 
Voor het gemak in de bijlage de catalogus met items die geveild worden.
 
Marya de Haas, Peter den Uil en Koos van Vliet zijn onze veilingmeesters!
 
 

40-dagentijd Challenge en uitdaging

 
Vasten is een beproefde manier om je voor te bereiden op Pasen, het feest van Jezus´ opstanding uit de dood. Jezus riep ´Sta op!´ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven en gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon.
 
Voor deze 40dagentijd hebben we iedere week een nieuwe uitdaging.
Gedurende de week kun je je ervaringen met deze vorm van vasten met ons delen, in de vorm van een berichtje of foto’s. Lukt het niet om de koekjes te laten staan? Of is het juist heel gemakkelijk om een week geen alcohol te drinken? En hoe doe je dat eigenlijk: zo min mogelijk plastic gebruiken? Deel je ervaringen met ons via 40dagen@bethlehemkerk.nl
 
Zondag 1 maart geeft ds. Aster Abrahamsen het startsein voor deze 40dagentijd vasten actie in de Bethlehemkerk.
 
 
 
Expositie 40-dagentijd
Dit jaar mag ik de expositie tijdens de 40dagentijd verzorgen. Dat vind ik een eer om te doen.
Voor deze periode van inkeer en bezinning heb ik gekozen voor ingetogen werken; aquarellen gemaakt met aquarelpotlood (en één met aquarelverf). 
De kleur die steeds terugkomt is paars: de liturgische kleur voor deze zeven weken. Ook speelt donkerrood bij een aantal aquarellen een grote rol.
De aquarellen zijn semi-figuratief (voor zover dat kan): je kunt (min of meer) zien wat wordt uitgebeeld. Een aantal aquarellen is abstract en laat veel meer aan de verbeelding over. De titels van de werken geven de denkrichting voor het ‘begrijpen’ van de aquarellen aan.
Ook al gaat deze expositie over de 40dagentijd, toch heb ik niet kunnen laten om één lijst met drie kleine aquarellen op de te nemen met de titel Ochtend van Pasen. Lijden en opstanding kunnen tenslotte niet zonder elkaar.
 
Lees meer ...
 

40 dagentijd: 2e zondag: vergeef

 
Samen met de andere kerken van de Protestantse Gemeente Hilversum staan we deze veertigdagentijd stil bij de zeven kruiswoorden van Jezus.
Op deze 2e zondag lezen we hoe Jezus aan het kruis zegt: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ Dit is volgens Lucas het eerste wat hij zegt als hij gekruisigd wordt (Lucas 23:34a). Over dit woord gaan we verder nadenken, en dat doen we ook door er deze teksten naast te leggen: psalm 65 en Matteus 9: 1-8. Eén van de liederen die we zullen zingen is lied 560: ‘Hij ging de weg zo eenzaam’. Dat is het enige lied uit het Liedboek waarin het kruiswoord van deze zondag terugkomt.

Lees meer ...
 

40-dagen films: De naam van de roos

Voor de negende keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de Protestantse kerk Hilversum een cyclus met films over lijden en opoffering. 
 
 
De tweede film ‘The Name of the Rose’ wordt vertoont op dinsdag 10 maart om 13.30 en 20.00 uur. 
 
Als een 14e-eeuws klooster wordt opgeschrikt door een reeks mysterieuze sterfgevallen geloven sommigen dat dit het werk is van de duivel. Anderen leggen zelfs een verband tussen de doden en het boek Openbaringen. 
 
De film wordt ingeleid door Ds. Jurjen Zeilstra (Protestantse gemeente Hilversum). 
 
 
 
 
Maart Iona viering in Bethlehemkerk
 
 
Op zondag 15 maart a.s. wordt er weer een Ionaviering georganiseerd in de Bethlehemkerk.
Thema is dit keer: gebrokenheid (en heelwording).De kerk is om 16.00 uur open.We beginnen met een sing’in waarbij we alvast wat liederen gaan oefenen m.m.v. Dianne Heijstee, piano. Vanaf ca. 16.30 uur is er koffie en thee en gelegenheid informeel met elkaar kennis te maken.
 
De viering begint om 17.00 uur. Aansluitend vanaf 18.00 uur is er een eenvoudige (vegetarische) maaltijd.
Het is in verband hiermee wel fijn als u zich een aanmeldt: hermabosma@hetnet.nl.
Van harte welkom!
Herma Bosma, pastoraal ouderling
 
Iemand vergeven via WhatsApp.
Goed idee en hoe?
 
De Evangelisch-Lutherse Kerk Finland had eerder dit jaar de ontwerpwedstrijd Forgivemoji in het leven geroepen. Doel van deze campagne is het introduceren van een emoji voor vergeving die uitdrukt ‘ik vergeef jou’. Het winnende ontwerp is nu bekend gemaakt.
 
Het winnende ontwerp in de wedstrijd voor het ontwerpen van een emoji voor vergeving van de lutherse kerk in Finland (ELCF) is geselecteerd door de voormalige president van Finland Tarja Halonen. De emoji met twee handen die het gebaar ‘duimpje omhoog’ tonen voor een hartje is geselecteerd als het winnende ontwerp uit de honderden inzendingen.
 
 
 
 
 

Lezing Nieuwe Hollandse Waterlinie

 
 
Lezing door Kees Schipper. Dinsdag 17 maart 2020 van 14.00-16.00 uur in de Bethlehemkerk.
 
Vanaf 13.45 staan koffie en thee klaar. Toegang: €7,50, de opbrengsten zijn voor Oeganda (www.mbrgoesuganda.nl)
 
Kees geeft al jaren met veel enthousiasme lezingen over De Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Hij maakt daarbij gebruik van fraaie video animaties. Een indrukwekkend verhaal over het water als verdedigingswapen. U bent van harte welkom!
 
Kees Schipper verloot onder de aanwezigen een gratis rondleiding op het Forteiland Pampus.
 
Kees Schipper, Anita Planje
Klik hier voor de flyer.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl