Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 13/01/2022
WKZ dolbij met actie vmbo

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
 
2022 is begonnen! Dit schooljaar is bijna op de helft. 2021 eindigde voor jullie en voor ons best wel abrupt. Ineens werden we geconfronteerd met een lockdown. We hielden er serieus rekening mee dat de lockdown langer zou duren en dat wij ook deze eerste schoolweek van het nieuwe jaar elkaar enkel online zouden zien. Gelukkig is dat niet het geval.
Zoals ik je vorige week al liet weten ben ik daar heel blij mee.
 
Voor de kerstvakantie was het onrustig. In de maatschappij was het onrustig en ook op school was de onrust merkbaar. Een school als samenleving, als mini-maatschappij, functioneert alleen goed als we oog en oor hebben voor elkaar, ons houden aan de schoolregels en ons laten aanspreken op gedrag. Respect voor elkaar is essentieel. Wat mij betreft komen alle schoolregels daarin samen.
 
Een nieuw jaar betekent voor veel mensen een nieuwe start. Daarbij wensen we elkaar het allerbeste en veel geluk toe. Uiteraard wens ik dat jullie toe!
 
Informatie vanuit het examensecretariaat
SE-week 2
De centrale schoolexamens van periode 2 zullen in de week van 24 t/m 28 januari 2022 plaatsvinden. Dat geldt voor alle vierde klas leerlingen (B/K/M). Alle schoolexamens worden altijd conform het examenreglement afgenomen. Dit reglement is voor leerlingen op ELO/Studiewijzers te vinden. Ouders kunnen het via de Minkema website raadplegen.
 
Indien een leerling een SE geoorloofd heeft gemist, bijvoorbeeld vanwege ziekte, dient de leerling het SE / de SE’s in te halen op 3 en/of 8 februari 2022. De planning wordt door het examensecretariaat gemaakt en gecommuniceerd met de betreffende leerlingen.
 
In week 6 ontvangen de ouders een overzicht van de behaalde resultaten van de schoolexamens in periode 2.
 
Herkansingen periode 2: extra herkansing
Conform het examenreglement mag elke leerling gebruik maken van één herkansing per periode. De schoolleiding heeft echter besloten om alle leerlingen van klas 4 (B/K/M) naast de gewone herkansing, een extra herkansing over periode 2 te bieden.
 
De keuze voor de twee herkansingen over periode 2 dient in overleg met mentor/ ouders/verzorgers bepaald te worden. Leerlingen kunnen zich voor de twee herkansingen van periode 2 via Magister inschrijven. Ze worden tijdig over de werkwijze van inschrijving per mail geïnformeerd.
 
Herkansingen klas 1-3
 
In de week van 17 januari worden herkansingen afgenomen, waarvoor de leerlingen zich al eerder hebben opgegeven. Deze herkansingen vinden plaats op:
 • Klas 1: maandag 17 januari het 6e uur 
 • Klas 2: woensdag 19 januari het 5e uur 
 • Klas 3: donderdag 20 januari het 6e uur.
In Magister komt te staan op welk moment de herkansing plaatsvindt, met de betreffende lokalen. Alle lokalen zijn op de derde verdieping, op het prikbord daar is te vinden in welk lokaal de verschillende vakken worden getoetst. Indien uw zoon/dochter vergeten is welk vak hij of zij gaat herkansen, dan kunnen ze dat nog terugvinden in Magister bij de inschrijfpagina.
 
Onderzoek GGD leerjaar 2 uitgesteld
In verband met inzet van de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD voor de boostercampagne coronavaccinaties kunnen de geplande onderzoeken voor de tweedeklassers de komende tijd niet doorgaan. De GGD zal deze onderzoeken eind januari hervatten. Mocht je een afspraak hebben op een GGD-locatie, dan gaat ook deze niet door. Sommige afspraken zullen wel doorgaan. Daar ontvang je dan van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige bericht over. Heb je vragen of zorgen, dan is er de mogelijkheid om te chatten via de website van JouwGGD.nl.
 
WKZ dolblij met actie vmbo
De goededoelenactie van het vmbo waarbij onze leerlingen mooie creaties maakten en verkochten, heeft een mooie opbrengst voor het Wilhelminakinderziekenhuis opgebracht. Van het bedrage hebben ze een babywieg en matrasje kunnen kopen en daar zijn ze heel erg blij mee!
 
 
Profielwerkstuk 4 mavo
De leerlingen uit 4-mavo hebben voor de kerstvakantie hun profielwerkstuk afgerond. Tijdens de SE-week gaan de leerlingen de resultaten van hun onderzoek aan elkaar presenteren. Tijdens de lessen Nederlands bereiden ze deze presentaties voor. We wensen alle leerlingen veel succes bij dit spannnende onderdeel van het profielwerkstuk.
 
Beroepenfeest On Stage uitgesteld
 
 
Gezien de actuele ontwikkelingen is in samenspraak met de schoolleiders (Futura, Yuverta, Kalsbeek en Minkema) besloten het Beroepenfeest en de Doe Dag van Regio Woerden On Stage door te schuiven, verderop het voorjaar in.
 
De nieuwe planning is als volgt:
 • Beroepenfeest: donderdagmiddag 7 april 13.00-16.00 uur 
 • Doe Dagen: donderdag en vrijdag 20 en 21 april (elke leerling maakt één ochtend- en één middag afspraak) 
We hopen natuurlijk dat het fysieke Beroepenfeest kan doorgaan, dat is wat we iedereen gunnen!

 
Alternatieve Open Dag: Online Tour
Dit jaar is er geen Open Dag op school in verband met de coronamaatregelen. Daarvoor in de plaats zenden we live een Online Tour uit op:
 • woensdag 26 januari (Steinhagenseweg, vmbo & mavo/havo) van 19.30 - 20.30 uur
 • donderdag 27 januari (Minkemalaan, havo/vwo) 2022 van 19.30 tot 20.30 uur.
Tijdens de Online Tour wandelen de kinderen van groep 8 & 7 en hun ouders live mee door ons gebouw en maken zo kennis met vakken, leerlingen, docenten en de vele mogelijkheden die het Minkema College te bieden heeft. Alsof ze er toch zelf rondlopen! 
 
 
Leerlingenhulp
Net als op de gebruikelijke open dagen rekenen we bij de Online Tour op de de enthousiaste hulp van onze leerlingen. Hoewel er minder helpende handen nodig zijn dan andere jaren, zullen we toch in heel wat lokalen leerlingen inzetten om te laten zien wat de verschillende vakken inhouden. De docenten van deze vakken zullen zelf leerlingen benaderen. Ouders van de hulpleerlingen ontvangen hierover o.a. in verband met de AVG nog bericht.
 
Knip schooljaar
Op maandag 31 januari begint het tweede halfjaar. Er gaat die dag een nieuw basisrooster in; voor sommige jaarlagen staan daar nieuwe vakken op of een ander aantal lessen per week. 
 
Start ondernemen voor Oeganda
 
De 3e jaars vmbo-kaderleerlingen hebben voor het project ‘Day for Change’ hun duurzame idee gepitched voor de jury en kunnen aan de slag met hun microkrediet.

De jury bestond uit Arjan van der Wart, Ruben Boerma (afdelingsleider vmbo-bk) en Brechtje van der Feltz (Day For Change). Het waren prachtige ideeën: van de verkoop van kerstattributen tot het opzetten van een eigen wasstraat.
De leerlingen hebben het krediet van de jury (€ 10,- per leerling) ontvangen en zij gaan de komende weken ‘echt ondernemen’. Wij hopen veel geld te genereren voor jonge ondernemers in Oeganda en het project ‘Leave no girl behind’ in Malawa (zie link). En natuurlijk hopen wij door dit project een bijdrage te leveren aan het opleiden van verantwoordelijke wereldburgers. Een brede blik op de wereld, ondernemende vaardigheden, duurzaamheid en persoonlijke ontwikkeling staan daarin centraal.
 
Absentie & ziekmeldingen
Voor onze afdelingsassistent is het een hele klus om in deze crisistijd de absentenregistratie goed bij te houden. Zijn telefoon staat ‘s ochtends roodgloeiend en we proberen gewone ziekmeldingen te onderscheiden van quarantaine. In het laatste geval zie je letters Cr. Zo kunnen we de absentie naar de leerplichtambtenaar verantwoorden. We doen een dringend beroep op ouders om hun kind elke dag van ziekte telefonisch af te melden. Als er sprake is van een coronabesmetting horen we dat natuurlijk ook graag zo snel mogelijk. En het dringende advies om thuis te blijven bij corona-gerelateerde klachten, hoe mild ook, blijft van kracht.
 
Loopbaanoriëntatieweek
In de week voor de kerstvakantie hebben alle examenleerlingen vmbo basis en kader van onze school deelgenomen aan de loopbaanoriëntatie-week. Deze week stond helemaal in het teken van het leven en de loopbaan van leerlingen na de middelbare school. Ze hebben opdrachten gemaakt die gingen over hun kwaliteiten, interesses en toekomstdromen.
 
Daarnaast hebben leerlingen samen met docenten verschillende young professionals geïnterviewd over hun loopbaan na de middelbare school. Alle young professionals zijn gestart op het vmbo en hebben op dit moment allemaal verschillende en interessante banen in de maatschappij. Ze zijn het levende bewijs van het feit dat de toekomst van onze leerlingen is, een echte inspiratiebron!
 
Tot slot hebben leerlingen gewerkt aan het maken van een professioneel en aansprekend CV. Dit CV is namelijk de eerste kennismaking met je latere werkgever.
 
Wij kijken terug op een geweldige week waarbij leerlingen, noodgedwongen vanuit huis, zich gemotiveerd en geïnteresseerd hebben opgesteld. Een bijzondere dank gaat uit naar collega's Sebastiaan van der Graaf en José van der Heijden, omdat zij het programma in een weekend hebben weten aan te passen van fysiek naar online onderwijs. Deze loopbaanoriëntatie-week geeft nog eens extra motivatie om alles op alles te zetten richting de eindexamens!
 
Personele wijzigingen
Met ingang van 1 januari start mw. Ilona Merlijn als pedagogisch medewerker voor het BK-team. Daarnaast start m.i.v. deze week de heer Anne Gouw als pedagogisch medewerker, mh onderbouw en mavo 3-4. Met ingang van 1 februari a.s. start naast Anne Gouw tevens Anouk Uljee-de Kooter. Samen vervangen zij mevrouw Pauline Breukel die om gezondheidsredenen helaas langere tijd niet in school zal zijn. Wij wensen Pauline Breukel een voorspoedig herstel toe en onze nieuwe collega's veel succes en werkplezier.
 
Kuario-app
De KUARIO-app is vandaag de dag een veel gebruikte betaalmethode op scholen. Het Minkema College gaat met zijn tijd mee en sinds dit schooljaar is deze app ook beschikbaar voor leerlingen en hun ouders. Het is even wennen, maar inmiddels is de app door heel veel leerlingen gedownload en in gebruik.
 
Waarom deze KUARIO-app? Dit zijn de voordelen:
 • Veiligheid. Je loopt niet met contant geld op zak en je kunt het niet verliezen op de fiets, in de bus of op school. 
 • Iedereen doet steeds meer, zo niet alles, online via de telefoon. 
 • Ouders, opa en oma kunnen ook geld op de app zetten. 
 • De app is ook te gebruiken voor de printer en het kopieerapparaat. 
 • Nooit meer geld wisselen en voor elke print een muntje in het apparaat. 
 • Het geld dat op de KUARIO-app wordt gestort kan echt alleen op school worden uitgegeven en niet aan chips, donuts, energydrankjes in de supermarkt. 
 • Je betaalt altijd gepast. 
 • Rijen aan de kassa in de Minkema Kantine kunnen zo veel korter, doordat de app veel sneller werkt dan contant betalen of met de PIN. 
 • Wie wil nu niet lekker en gezonder eten en drinken halen in de Minkema Kantine?
 
Update NPO
In november en december zijn we bezig geweest met opzetten van meer ondersteuning door extra mensen buiten school. Hierdoor waren er klassenassistenten in enkele klassen en extra pauzesurveillanten.
 
In januari en februari gaan we kijken of wat er tot nu toe allemaal is aangeboden aan activiteiten effectief was en waar er nog meer of andere activiteiten nodig zijn. Ook komt de planapp HOMI eraan voor klas 1. Deze app helpt leerlingen met huiswerk en toetsen plannen. In februari wordt in de mentorles hier uitleg over gegeven.
 
Op de website staat een overzicht van alle NPO-activiteiten. Deze pagina wordt in de loop van het schooljaar steeds bijgewerkt.
 
 
Agenda
19/01: Examentraining leerjaar 4
24/01: Start SE-week
26 & 27/01: Online Tour groep 8 
Nieuwsbrief 2021 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.