Nieuwsbrief, Platform Wiskunde Nederland, juli 2021
10 jaar PWN
Platform Wiskunde Nederland werd officieel opgericht in oktober 2010, na gedegen voorbereiding van de Oprichtingscommissie. We hadden gehoopt dit heuglijke feit in september 2020 te kunnen vieren, maar COVID-19 dwarsboomde onze plannen. Aangezien de voortekenen gunstig zijn dit najaar, is nu een feestelijke bijeenkomst op 24 september ’s middags gepland teneinde het 10-jarig bestaan alsnog luister bij te zetten.
 
Inmiddels is een aantal sprekers benaderd, onder andere Nira Chamberlain, voorzitter van het IMA (Institute of Mathematics and its Applications) in het Verenigd Koniinkrijk, een bevlogen spreker die op veel evenementen optreedt. Ook onze Vlaamse collega’s van PWV, ofwel Platform Wiskunde Vlaanderen, zullen acte de présence geven.
 
Vanwege de nog immer geldende corona-voorschriften is het nog onduidelijk hoeveel uitnodigingen we kunnen versturen. Mochten de maatregelen fors versoepeld worden, dan zal het evenement open staan voor aanmelding. In ieder geval zullen we zorgen voor een online verbindingsmogelijkheid, zodat men ook op afstand de voordrachten kan bijwonen.
 
Tijdens de bijeenkomst zal ook een boekje over ‘’10 jaar PWN’’ worden gepresenteerd, dat daarna onder alle wiskundigen in Nederland zal worden verspreid.  Het geeft een goed inzicht in alle activiteiten welke PWN heeft ondernomen in de eerste 10 jaar van zijn bestaan.
IMAGINARY
In 2016/2017 organiseerde Platform Wiskunde Nederland de rondreizende tentoonstelling ‘’Imaginary’’. Oorspronkelijk ontstond deze tentoonstelling, welke de schoonheid van de wiskunde liet zien in sprankelende beelden, in Duitsland tijdens het ‘’Jahr der Mathematik’’ in 2008. Daarna was de tentoonstelling, zeker toen de bijbehorende software enigszins ‘’rijp’’ was, in allerlei landen te zien, ook bijvoorbeeld tijdens de ICM-conferentie in Zuid-Korea. In Nederland deed ‘’Imaginary’’ in 2016/2017 zeven steden aan, hieronder de poster van het evenement.
 
 
De website van het evenement bestaat nog steeds: https://www.imaginarymaths.nl
 
OPROEP:
Voor de voorbereiding van de tentoonstelling vragen we het volgende:
  • Wiskundigen die geïnteresseerd zijn om plaats te nemen in het kernteam. Dit bestaat uit 4 Nederlanders en 4 Vlamingen. Het kernteam overziet de gehele activiteit, komt met ideeën,  werkt plannen uit en denkt mee over financiering van de tentoonstelling.
  •  Richting de instituten: wie zou onderdeel willen worden van deze rondreis?
Voor beide zaken kan men zich melden op het email adres: imaginary@platformwiskunde.nl
Community Event
On September 1st 2021 the Innovation Committee of the Dutch Platform for Mathematics organises its first Math Community Event. With Stella Kapodistria as keynote speaker, the grande finale of the Best Thesis in Applied Math Award and ample opportunity for networking.
This online event is aimed at bringing together mathematicians in the Netherlands. Including those working in the industry, at a non-profit organisation, research institute, HBO or university – in short: any math lover.
Registration fee: €15 – participants registering before August 1st will receive an eventbox with refreshments ahead of the event.
 
 

 
 
DE 75STE VAKANTIE CURSUS, MET STRANDBEESTEN
De vakantiecursus (vooral voor wiskundeleraren, maar anderen zijn absoluut welkom) wordt dit jaar voor de 75ste keer georganiseerd. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 27 augustus en zaterdag 28 augustus in Amsterdam (CWI) en in Eindhoven op vrijdag 3 september en zaterdag 4 september (Academisch Genootschap Eindhoven).
 
Het thema is: Stangenmeetkunde: kinematische inzichten in vernuftige mechanismes”. Hoofddocent is Rainer Kaenders (Hausdorff Center for Mathematics, Bonn). Tevens zal onder andere Theo Jansen als gastdocent een voordracht houden. Theo is een kunstenaar, alom bekend van zijn strandbeesten: www.strandbeest.com.
 
U kunt zich opgeven middels het aanmeldformulier op www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus/.. Hier vindt u ook de brochure met alle informatie.
 
Vanzelfsprekend zijn uw collega’s ook van harte welkom, dus attendeer hen vooral ook op deze cursus.
 
 
BEROEPSPROFIEL WISKUNDELERAREN
Om handvatten te geven aan beleidsmakers, lerarenopleidingen en anderen is er in overleg met leraren, lerarenopleiders en wetenschappers een beroepsprofiel opgesteld.
 
Dit beroepsprofiel karakteriseert het beroep van leraar wiskunde in het voortgezet onderwijs en beschrijft de bekwaamheden die nodig zijn om dit beroep uit te voeren. Het beroepsprofiel is ontwikkeld door Platform Wiskunde Nederland PWN, de koepelorganisatie van de beroepsvereniging van wiskundeleraren NVvW en de vereniging van wiskundigen KWG.
 
U kunt het beroepsprofiel hier downloaden.
 
Finalisten Scriptieprijs 2021
The Innovation Committee of Platform Wiskunde Nederland proudly presents the three finalists for the Best Thesis in Applied Math Award 2021:
  •   Daniel Gomon
  •   Irene Kuin
  •   Maaike Vollebergh
On September 1st the finalists will present their work at the Dutch Math Community Event. Visit our website to learn more about the work of the three finalists: https://platformwiskunde.nl/msc-thesisprijs/
 
 
NWO benoemt Karen Aardal tot lid van het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen
Hoogleraar Karen Aardal, lid van de door PWN en NWO ingestelde Wiskunderaad, is benoemd tot bestuurslid van het NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen. Dit is één van de vier domeinen van de NWO die de programma’s en financieringen regelen voor nieuw onderzoek. Onder het domein vallen zeven wetenschappelijke disciplines: Aardwetenschappen, Astronomie, Chemie, Informatica, Levenswetenschappen, Natuurkunde en Wiskunde. 
 
Karen Aardal brengt als hoogleraar aan het Delft Institute of Applied Mathematics een enorme kennis mee op het gebied van toegepaste wiskunde en theoretische informatica. Zo richt haar onderzoek zich de laatste jaren op de algoritmische optimalisatie van complexe systemen, bijvoorbeeld binnen de logistiek, of het optimaal positioneren van ambulances en traumahelikopters in Nederland en Noorwegen. Ze berekende dat mogelijk was om met slechts vier helikopters 90% van alle ongevallen in Noorwegen binnen 45 minuten te bereiken, ondanks de grote afstanden. Met negen helikopters konden alle ongevallen bereikt worden. In Nederland breidde ze het onderzoek uit naar de optimale plaatsing van ambulances. Zo redt ze levens met wiskunde.
 
Karen Aardal zal de positie van bestuurslid drie jaar vervullen, beginnende op 1 september. Eerder was Aardal al voorzitter van de Mathematical Optimization Society (MOS) en lid van het bestuur van de INFORMS Computing Society. In 2019 werd ze verkozen tot Fellow van het Institute for Operations Research and the Management Sciences.
Platform Wiskunde Nederland, Science Park 123, kamer L013, 1098 XG Amsterdam