NOVEMBER 2017
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
  • Release Studiekeuzedatabase november 2017
  • NVAO-accreditatiescores per 21 december geactualiseerd
  • Releaseplanning 2018 in december online
  • Open Dagen Widget
 
Release Studiekeuzedatabase oktober 2017
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 17.9) is beschikbaar. Deze release was opgeknipt in kleinere releases waarin telkens kleine wijzigingen zijn doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
  • De gegevens van de numerus fixusopleidingen 2018-2019 zijn geactualiseerd (tot 1 december gebeurt dit wekelijks indien er wijzigingen zijn);
  • CROHO-wijzigingen tot 26 oktober 2017;
  • Toelatingseisen zijn geactualiseerd;
  • De NSE oordelen zijn bijgewerkt naar aanleiding van de HEO-conversie;
  • De fusie tussen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool is verwerkt. De nieuwe naam is NHL Stenden.
Lees meer over de release van november 2017.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
NVAO-accreditatiescores per 21 december geactualiseerd
Alle NVAO-accreditatiescores van opleidingen zijn tijdelijk uit de Studiekeuzedatabase verwijderd. Een deel van deze gegevens bleek niet recent. Het tonen van de actuele data vergt een aanpassing in de dataverwerking die enige tijd in beslag zal nemen. Om te voorkomen dat oude gegevens gebruikt worden, hebben wij besloten om voor nu alle accreditatiegegevens uit de Studiekeuzedatabase te verwijderen. Naar verwachting worden bij Release 17.10 op 21 december de gegevens weer getoond.
 
Bovenstaande heeft geen effect op de gegevens op www.studiekeuze123.nl. Hier publiceren we geen scores maar tonen we een link naar de accreditatierapporten op de website van de NVAO.
 
Releaseplanning 2018 in december online
De eerstvolgende release (17.10) vindt plaats op 21 december. Wijzigingen die tot 17 november bij ons zijn binnengekomen, worden hierin nog verwerkt.   
 
De Releaseplanning van 2018 zal vanaf december beschikbaar zijn.
 
Open Dagen Widget
Studiekeuze123 heeft een open dagen widget ontwikkeld waarmee u de open dagen kalender van Studiekeuze123 zeer eenvoudig op uw eigen website kunt plaatsen. 

De widget is eigenlijk een simpelere versie van de kalender en kan als een i-frame worden getoond op een andere website. Vooraf kan worden aangegeven of filters (bijv. stad, instelling) al ingesteld zijn of niet. Ook kan de ideale afmeting worden aangegeven, waardoor de widget mooi past op uw website.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.