Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Juni 2020 nr. 34
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Werkers van
het elfde uur.
 
Zeven radicale
woorden van Jezus
 
Morgenster en Bethlehemkerk drinken gezamenlijke samen online koffie (SOK)
 
Midden in het Leven: Geslaagde avond
 
Wereldvluchtelingen- dag: 'Bakkie doen?'
 
Kinderbijbelkeet valt in het water?
 
Alpha start in september
 
Vanuit de Kerkenraad: juni 2020
 
Samen: hulp gevraagd
 
Open Kerk zoekt vrijwilligers
 
BKCP #7: Even geduld
 
Hart & Ziel: Zomermeditaties
 
Vacatures (2X)
 
 
 
Zondag 21 juni
 
Aanvang: 10:00 uur
Gezamenlijke viering Morgenster & Bethlehemkerk
 
Thema: 
‘De werkers van
het elfde uur’
 
 
 
Voorganger:
 ds. Heleen Weimar
 
 
 
Sterretjes
 
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden.
--------------------------
Een gemeentelid is op zoek naar iemand die één keer in de week een paar uur kan helpen in de huishouding
---------------------------
 
VACATURES
Vacature PGH
 
Vacature bij Inloophuis de Wording is vervuld!
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
 
Collecte overzicht:
Toelichting op de collecten:
 
 
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
In principe zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en volgt de Bethlehemkerk de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
 

Vrijdag 19 juni
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 20 juni
Kaarjes branden in Regenboog en Morgenster
 
 
Met hart en ziel: Zomermeditaties
 
Zondag 21 juni
 
Maandag 22 juni
--
Dinsdag 23 juni
 
Woensdag 24 juni
Donderdag 25 juni
--
Vrijdag 26 juni
Nieuwsbrief
 
Zaterdag  27 juni
Met hart en ziel: Zomermeditaties
 
Zondag 28 juni
Slotzondag
online viering met
ds Aster Abrahamsen in de Bethlehemkerk
 
Slotactiviteit online tienerdienst.
 
Save the date
 
 

Zondag 21 juni

Matteüs 20,1-16
 
Jezus zei: ‘Dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld.
Er is een man die een wijngaard heeft. Vroeg in de ochtend gaat hij op weg. Hij zoekt arbeiders om in zijn wijngaard te werken. Hij spreekt een bedrag met hen af: het normale loon voor een dag werken. En hij stuurt ze naar zijn wijngaard.
Later die ochtend gaat de eigenaar van de wijngaard weer op weg. Hij ziet mannen op straat die nog geen werk hebben. Hij zegt tegen hen: ‘Ga maar in mijn wijngaard werken. Ik zal jullie een eerlijk loon geven.’ De mannen gaan aan het werk.
Om twaalf uur en om drie uur ’s middags gaat de man opnieuw op weg. Weer stuurt hij de mannen die hij tegenkomt, naar zijn wijngaard.
Als de dag bijna om is, gaat de man nog één keer op weg. Weer ziet hij mannen op straat staan. Hij vraagt: ‘Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?’ De mannen antwoorden: ‘Niemand heeft ons vandaag werk gegeven.’ Dan zegt de man: ‘Ga maar in mijn wijngaard werken.’
De arbeiders krijgen hun geld. Als het avond is, zegt de eigenaar van de wijngaard tegen de man die zijn zaken regelt: ‘Roep alle arbeiders en geef ze hun loon. Betaal eerst de mannen die het laatst gekomen zijn. En als laatste de mannen die het eerst kwamen.’
De mannen die maar kort gewerkt hebben, zijn dus het eerst aan de beurt. Zij krijgen het normale loon voor een dag werken. De mannen die de hele dag gewerkt hebben, zijn het laatst aan de beurt. Zij denken: Wij zullen dan wel meer krijgen. Maar ook zij krijgen het normale loon voor een dag werken. Met het geld in hun hand komen ze bij de eigenaar van de wijngaard. Ze zeggen: ‘Het is niet eerlijk! Die anderen hebben maar één uur gewerkt. Wij hebben de hele dag hard gewerkt in de hete zon. En nu krijgen zij evenveel als wij!’ De eigenaar zegt tegen één van die mannen: ‘Beste vriend, ik heb jullie niet oneerlijk behandeld. We hadden toch het normale loon afgesproken? Ga rustig naar huis met je geld. Ik wilde de mannen die het laatst kwamen, net zo veel geven als jullie. Het is mijn geld. Ik mag ermee doen wat ik wil. Waarom zijn jullie jaloers als ik anderen goed behandel?’
Zo zal het gaan in de nieuwe wereld. Mensen die nu het laatst komen, zullen dan vooropgaan. En mensen die nu het eerst komen, komen dan achteraan.’
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Anders verbonden"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen thuiszitten en veel kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al is de kerkdeur deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl.
 

Werkers van het elfde uur.

Zondag 21 juni is de derde dienst in de serie over radicale woorden van Jezus. De gelijkenis van de werkers van het elfde uur is Jezus’ antwoord op de vraag van Petrus wat het loon zal zijn van hen die alles hebben weggedaan om Jezus te volgen. Worden wij door God beloond voor wat wij doen, voor hoe wij leven? En zo ja, is het een rechtvaardige beloning?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de gelijkenis blijken arbeiders die pas halverwege de werkdag werden ingehuurd, hetzelfde loon uitbetaald te krijgen als dat wat met de werkers van het eerste uur was overeengekomen. De werkers van het eerste uur protesteren tegen deze gang van zaken. Zij hebben veel langer gezwoegd onder de zon, zij vinden het oneerlijk dat degenen die minder gepresteerd hebben evenveel krijgen als zij.
 
De landheer geeft één van hen ten antwoord: ‘Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? Neem dan aan wat je toekomt. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?’
 
 
 
Zeven radicale woorden van Jezus
Samen met de andere kerken van de Protestantse Gemeente Hilversum staan we de komende zondagen stil bij de zeven radicale woorden van Jezus.
 
Ter afsluiting van het gezamenlijk jaarthema ‘Rondom Jezus’ van de Protestantse gemeente Hilversum, is gekozen voor zeven radicale woorden van Jezus (7 juni-19 juli). Schurende Bijbelteksten kun je ook zeggen.Hoe moeten we deze uitspraken van Jezus interpreteren? Begrijpen we wat er staat? Wat er bedoeld wordt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding (olie op canvas) van het gesprek van Jezus met Nicodemus (Johannes 3), van Fritz von Uhde uit 1886 (privébezit).
 
 
Morgenster en Bethlehemkerk drinken gezamelijk samen online koffie (SOK)!
Zondag 21 juni drinken we online koffie en dat doen we nu voor de 2de keer gezamenlijk met onze lieve gasten vanuit de Morgenster.
 
Het thema van komende zondag is: ‘De werkers van het elfde uur'
 
Ds Heleen Weimar schrijft hierover:
De gelijkenis van de werkers van het elfde uur is Jezus’ antwoord op de vraag van Petrus wat het loon zal zijn van hen die alles hebben weggedaan om Jezus te volgen. Worden wij door God beloond voor wat wij doen, voor hoe wij leven? En zo ja, is het een rechtvaardige beloning?
 
We willen graag met elkaar hier het gesprek over aangaan: Wat ervaar jij als gaven van God om van te genieten bij al je gezwoeg onder de zon en bij alles wat je hand vindt om te doen?
 
 

MihL: eerste geslaagde avond!

De eerste Midden in het leven (MihL) avond vrijdag 5 juni, die weer kon plaatsvinden in onze kerk, mét alle Covid 19 maatregelen, was een groot succes!
 
Als start na een periode zonder MIHL en afsluiting van het seizoen hebben wij dit keer met de vaste groep deelnemers bijzonder geanimeerd de maaltijd genuttigd met elkaar. Geen ‘american diner’ dit keer, maar met alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen een individueel bakje met smakelijke inhoud van onze Chinese hofleverancier De Mangerie.
 
Deze avond vroeg om meer, zodat wij gelijk een nieuwe datum hebben geprikt nog dit seizoen: Save the date, vrijdag 10 juli eten wij weer met elkaar en zijn alle MIHL deelnemers van harte welkom!
 
Het MIHL team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wereldvluchtelingendag: 'Bakkie doen?'
Op Wereldvluchtelingendag - zaterdag 20 juni - kun je onder het genot van een kopje koffie in gesprek met een vluchteling. Voorgaande jaren deelden onze ‘vluchtelingen-barista’s’ kopjes koffie uit op straat en knoopten zo bijzondere gesprekken aan met voorbijgangers. Dit jaar organiseren we online ontmoetingen en bieden vluchtelingen jou een virtueel bakkie aan. Khaled, Aziz, Wahhab, Naya en Akram kijken er naar uit om jou te ontmoeten in een een-op-een gesprek! 
 
 
 
 
 
 

KinderBijbelKeet valt in het water? 

Er wordt hard gewerkt om een online programma neer te zetten.  En dit doen we niet voor één week, maar voor zes weken.  We gaan ons zichtbaar maken op Facebook, Instagram, YouTube en natuurlijk de website van de KinderBijbelKeet.
 
Zo hopen we op diverse manieren de kinderen te kunnen bereiken en wie weet…nog wel veel meer kinderen dan we denken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alpha gaat weer starten in september
 
Lekker eten, de meest uiteenlopende gespreksonderwerpen en verrassende verbondenheid met volslagen vreemden. Dóór dat alles heen geeft Alpha ruimte om het christelijk geloof te ontdekken of te verdiepen. Tijdens tien avonden en een zaterdag wordt de basis van het christelijk geloof besproken.
 
Een avond begint altijd met samen eten. Dan is er koffie en geeft een gemeentelid een inleiding op het onderwerp van die avond, en daarna is er tijd voor vragen en gesprek met elkaar.
 

Vanuit de Kerkenraad: juni 2020

De komende tijd wordt een verkenning gestart of het hervatten van diensten met gemeenteleden tot de mogelijkheid behoort met inachtneming van alle richtlijnen. Deze commissie bestaat uit gemeenteleden en kerkenraadsleden die vanuit hun professie aan de slag gaan met dit onderzoek.

Zodra zij hun verkenning hebben afgerond worden het moderamen en de wijkkerkenraad ingelicht en volgt besluitvorming over het al dan niet houden van een viering met gemeenteleden op een bepaalde datum.
De online vieringen gaan in ieder geval door tot en met 16 augustus.
 
 
 
 
 
Samen: hulp gevraagd
Gemeenteleden bieden hulp aan mensen die in het nauw komen door het coronavirus. Via het e-mail adres: samen@bethlehemkerk.nl kan vanaf nu iedereen een vraag voor hulp of aanbod voor hulp aanbieden. De diaconie van de Bethlehemkerk brengt mensen bij elkaar die hulp nodig hebben en die hulp bieden.
 
Een gemeentelid is op zoek naar iemand die één keer in de week een paar uur kan helpen in de huishouding. Vanwege ziekte lukt het dit gemeentelid op dit moment niet. Deze mevrouw bevindt zich in de risicogroep wat betreft het coronavirus. Ze wil daarom het liefst dat degene die haar wil komen helpen voorzichtig is wat betreft contacten met het oog om de besmettelijkheid van corona of zo min mogelijk sociale contacten onderhoudt. Er staat een vergoeding tegenover voor de hulp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open Kerk zoekt vrijwilligers
Nadat we maandenlang geen Open Kerk hebben kunnen houden vanwege het coronavirus, zouden we - nu er enige versoepelingen zijn in de maatregelen - weer Open Kerk willen proberen op te starten!
 
We willen heel graag weer mensen gaan uitnodigen voor de Open Kerk. Maar het moet natuurlijk voor iedereen wel veilig zijn om te komen, we moeten ons daarom wel houden aan de RIVM maatregelen en het daaraan gerelateerde coronaprotocol van de Bethlehemkerk.
 
Om alles in goede banen te leiden hebben we meer vrijwilligers nodig.
Vandaar onze vraag: zijn er mensen die mee willen helpen als gastvrouw/gastheer tijdens de Open Kerk? Daar zouden we heel blij mee zijn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BKCP #7: Even geduld
Het is alweer even geleden maar de zevende BKCP is nu echt in de maak. Zoals in een eerder bericht is aangegeven is het format iets veranderd. De gezelligheid is echter als vanouds gebleven. Het leven ziet er wel weer anders uit dan een paar weken geleden. We mogen weer naar de kapper, het terras op en naar de bioscoop.
 
Er blijft ook nog genoeg te wensen over maar we hebben geduld. Wat we zouden willen in de (hopelijk nabije) toekomst? Luister binnenkort naar de BCKP #7 via de link op de website. 
 
Klik hier voor overzicht eerdere afleveringen
 
Met hart & ziel: Zomermeditaties
KRO-NCRV zendt negen zaterdagen in de zomer de serie  Met Hart en Ziel - Zomermeditaties uit. Drie voorgangers wisselen elkaar af met verhalen waarin de kijker wordt meegenomen in ontmoetingen met personages uit het bijbelboek Handelingen.
 
Een meditatie door dominee Marleen Blootens uit Rotterdam Overschie over het verhaal van de vriendschap tussen Paulus en Barnabas (Handelingen 15). Na de bekering van Paulus wil hij zich aansluiten bij de leerlingen van Jezus, maar zij geloven niet dat Paulus echt een leerling van Jezus is geworden.
 
Lees meer ...
Met hart en ziel, zaterdag 20 juni om 18.00 uur op NPO 2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacature scriba AK
De Algemene Kerkenraad zoekt in verband met het verstrijken van de ambtstermijn een: Scriba van de Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad vervult de taken die het kerkbestuur van de wijken overstijgen, waaronder
  • het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen van de PgH,
  • het initiëren van bovenwijkse bijeenkomsten,
  • het vaststellen en uitvoeren van het beleidsplan.

Vacature notulist AK/BK

De verantwoordelijkheid voor het kerkelijk bestuur van de Protestantse gemeente Hilversum ligt bij de Algemene Kerkenraad (AK). Het Breed Moderamen (BM) fungeert als dagelijks bestuur van de AK. Het secretariaat van het BM en de AK berust bij de scriba. Het takenpakket van de scriba is echter veelomvattend. Daarom zijn wij op zoek naar een notulist(e) die de taak van het notuleren van de scriba overneemt.  De verantwoordelijkheid voor het kerkelijk bestuur van de Protestantse gemeente Hilversum ligt bij de Algemene Kerkenraad (AK). Het Breed Moderamen (BM) fungeert als dagelijks bestuur van de AK. Het secretariaat van het BM en de AK berust bij de scriba. Het takenpakket van de scriba is echter veelomvattend. Daarom zijn wij op zoek naar een notulist(e) die de taak van het notuleren van de scriba overneemt. Lees meer ...
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl