NOVEMBER 2016
In deze nieuwsbrief
  • Overzicht fixusopleidingen op Studiekeuze123
  • Van Profiel naar Studie weer online
  • Bussemaker stuurt eindexamenkandidaten brief
  • Digiles over studiekeuze
  • Extra aandacht voor instroom pabo
 
 
Overzicht fixusopleidingen op Studiekeuze123
Op www.studiekeuze123.nl/selectie vindt u het overzicht van alle fixusopleidingen voor het studiejaar 2017-2018. In totaal hebben nu 96 opleidingen een numerus fixus (zowel hbo als wo). In tegenstelling tot voorafgaande jaren gaan instellingen door middel van een procedure de studenten zelf selecteren. De centrale loting is komen te vervallen. Studenten dienen zich uiterlijk 15 januari aan te melden voor een fixusopleiding.

Op Studiekeuze123.nl kunt u per opleiding zien of er sprake is van numerus fixus, hoeveel plekken er beschikbaar zijn en hoe vaak een studiekiezer mag meedoen. Ook een handig stappenplan is hier te vinden.
 
Van Profiel naar Studie weer online
Van Profiel naar Studie (voorheen Bolletjesschema) staat weer online. De handige tool laat zien waar uw leerling/student welke studie kan volgen. Ook kunt u per profiel zien of een leerling met dat profiel toegang heeft tot een studie.

 
Bussemaker stuurt eindexamenkandidaten brief
In de jaarlijkse brief van minister Bussemaker aan alle eindexamenkandidaten, die vandaag op de mat valt, wordt uitgelegd wat er allemaal bij komt kijken als je bezig bent met je studiekeuze. Bijvoorbeeld de nieuwe selectieprocedure voor fixusopleidingen, de studiekeuzecheck, studiefinanciering aanvragen en nog veel meer! Aangezien Studiekeuze123.nl volledig wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden wij ook genoemd in deze brief.
      
 
Digiles studiekeuze
Studiekeuze123 heeft een gratis digiles ontwikkeld die u kunt gebruiken om één lesuur in te richten over het thema studiekeuze. Voor het schooljaar 2016-2017 is de digiles uitgebreid met de Oriëntatiemeter; een online test om studiekiezers te laten zien in welke fase van het studiekeuzeproces zij zich bevinden.
 
Extra aandacht voor instroom pabo
 
Minister Bussemaker heeft recent aangekondigd dat potentiële pabo-studenten nog beter moeten worden voorbereid op de toelatingstoetsen die nodig zijn om te mogen starten aan de pabo.

Sinds 1 augustus 2015 moeten havo-leerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen, voldoen aan toelatingseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek.

Voor havo-leerlingen en mbo-studenten is  tijdelijk allerlei (grotendeels gratis) hulp beschikbaar. Hiervoor werken diverse partijen samen in het project Instroom pabo. De intensivering van het project is bedoeld om potentiële studenten nog beter voor te bereiden op de toelatingstoetsen, bijvoorbeeld door hen meer persoonlijke begeleiding te bieden.

 
Bijeenkomsten
22-23 november 2016
The (Next) Student

23 november 2016
Webinar over decentrale selectie

Bekijk alle evenementen op de
123-kalender voor studiekeuzebegeleiding
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.