juli 2021

Bestuur

onbeperktoppad
Onze secretaris-penningmeester Cees van Helteren is op 4 juni plotseling overleden. Cees was al meer dan 30 jaar actief betrokken bij Kenniscentrum Groen & Handicap. Zijn hele leven, als directeur van natuur- en recreatieschap De Biesbosch, als secretaris-penningmeester én als lid van de visitatiecommissie van Groen & Handicap, was Cees bezig met de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de natuur voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. We zullen zijn inbreng ontzettend gaan missen.
 
De werkzaamheden van Cees als secretaris-penningmeester zijn per 1 juli overgenomen door Harry Dietz. Hij is al sinds 1998 als communicatieadviseur en webmaster bij Groen & Handicap betrokken. 
Ook per 1 juli is Job Haug toegetreden tot het bestuur van G&H. Job is al jarenlang technisch adviseur van de stichting en maakt ook al lange tijd deel uit van de visitatiecommissie. 
 
meesttoegankelijkegemeenteMet de ingebruikname van een nieuwe Cadweazle bij bospaviljoen ’t Turfveld is het wagenpark van Stichting Integratie Gehandicapten Texel (SIGT) op peil voor het nieuwe zomerseizoen. Het gaat hier om een strandrolstoel voor mensen met een lichamelijke beperking. Ze worden belangeloos verhuurd door paviljoenhouders, die ook voor de stalling zorgen en het opladen mogelijk maken.
 

 
meesttoegankelijkegemeenteDe Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseert dit jaar de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2021. Het doel is om gemeenten in Nederland extra aan te moedigen om te blijven werken aan het VN-verdrag Handicap. Én om breed aandacht te vragen voor het belang van toegankelijkheid. Alle gemeenten van Nederland doen automatisch mee met de verkiezing. Het doel van het VN-verdrag Handicap is dat iedereen in Nederland, met of zonder beperking, mee kan doen.
Deze verkiezing zorgt voor meer aandacht voor lokale inclusie en toegankelijkheid. 
De uitslag wordt bekend gemaakt in de Week van de Toegankelijkheid, die van 4 t/m 8 oktober plaatsvindt.
Alle informatie over de verkiezing is te vinden op www.meesttoegankelijkegemeente.nl
Leersumse VeldOp 25 mei 2021 startte een pilot van zeven weken in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug met een nieuwe scootmobielroute. Aan de hand van een routebeschrijving kun je in een robuuste Quingo scootmobiel, Landgoed Ginkelduin en het Leersumse Veld van haar mooiste kant beleven. De scootmobiel is uitgerust met een 5-wielconstructie voor extra stabiliteit en veiligheid, en de snelheid is afgesteld op wandeltempo.
De route is een initiatief van de werkgroep Toegankelijkheid van de Stichting Dorpsnetwerk Leersum en is tot stand gekomen in samenwerking met Molecaten Park Landgoed Ginkelduin, Staatsbosbeheer en Vakcollege Maarsbergen. Met hulp van de werkgroep Landschapsbeheer van Dorp & Natuur Amerongen-Leersum en Wiegersma Boomverzorging is de route begaanbaar gemaakt voor de scootmobiel. Als de pilot succesvol blijkt wordt deze route definitief aangeboden.

Week van de Toegankelijkheid

Week van de ToegankelijkheidDit jaar is de Week van de Toegankelijkheid van 4 tot en met 8 oktober 2021. Het thema is 'Uit & Thuis'. Als we er straks weer meer op uit mogen, dan moet iedereen dat kunnen. In deze week wordt daarom aandacht gevraagd voor toegankelijke winkels, horeca, theaters, parken, natuurgebieden, sportaccommodaties, festivals enzovoorts.Maar online meedoen blijft net zo belangrijk. Daarom wordt ook aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van online diensten en online ontspanning. Ook 'thuis uitgaan' moet voor iedereen mogelijk zijn.
Volg de verdere ontwikkelingen op www.weekvandetoegankelijkheid.nl.

 

 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: harrydietz@natuurzonderdrempels.nl