Bethlehemkerk                                                   
Oktober 2021 nr. 38
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Zondag 17 oktober: 'Als God je vreugde is'
 
Verdere versoepeling Coronabeleid Bethlehemkerk
 
Kliederkerk 14 november Bethlehemkerk
 
Vanuit de kerkenraad
 
Doopdienst 24 oktober
 
 Opbrengst Voedselbank: McBeth Drive-in 9 oktober
 
Wandelen met Maria: Hemel op aarde!
 
Bijbelcafé: Deugden, miskleunen en goede daden
 
Maskers maken en kinderconcert
Regenboogkerk
 
Avondmaalsviering in kleine kring: 18 oktober
 
Ionaviering op
zondag 17 oktober
 
Bovenwijkse Bijbelkring in de Bethlehemkerk
 
Olifanten nemen intrek in Bethlehemkerk!
 
Licht dat ons (aan)raakt: een nieuw initiatief
 
 
 
Bethlehemkerk
Zondag 17 oktober
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Als God je vreugde is'
 
 ds. Jurjen Zeilstra
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
Bezorgers Kerkbrink gezocht:
 
1. omgeving Regenboogkerk 60 exemplaren.
 
2 omgeving Carolushuis (Bosdrift) 25 exemplaren.
 
Er is een vergoeding aan verbonden.
 
Inlichtingen
Henny de Vries
tel 6213309
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 15 oktober
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé (Bethlehemkerk) 
 
Zaterdag 16 oktober
---
 
Zondag 17 oktober
ds. Jurjen Zeilstra
 
 
Maandag 18 oktober
Avondmaalsviering in kleine kring 
 
Dinsdag 19 oktober
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Bijbelstudiebijeenkomsten: Geduld, Jetty Scheurwater (Bethlehemkerk) 
 
Woensdag 20 oktober
-
 
Donderdag 21 oktober
 
 
‘Lighten the Night’  
 
 
Vrijdag 22 oktober
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 23 oktober
Kinderconcert bij 20 jaar Regenboogkerk 
 
Zondag 24 oktober
ds. Jetty Scheurwater
 
Save the date
Samen naar de Klimaat mars op zaterdag 6 november in Amsterdam!
 
 
Zondag 17 oktober
 
Filippenzen 4, 4-7
 
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"JONG"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met al onze gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie  gebruiken we alleen in de maand oktober nog een reserveringssysteem. U kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Zondag 17 oktober: 'Als God je vreugde is'

Zondag 17 oktober gaat ds. Jurjen Zeilstra voor in de Bethelhemkerk. Ds. Zeilstra neemt later deze maand afscheid van de Regenboogkerk. U kunt dus eventueel de gelegenheid aangrijpen om afscheid van hem te nemen. Al zal zijn officiële afscheid natuurlijk in de Regenboogkerk plaatsvinden.
 
Je kunt blij zijn over van alles en nog wat, maar echte vreugde die zich niet van de wijs laat brengen, gaat gepaard met een diepe overtuiging dat je op de goede weg bent. In Jesaja 35 klinkt een vreugdelied dat zijn weerga niet kent. Als Gods volk zich bevrijd weet en optrekt naar Sion, juicht heel de schepping mee. Dat gun je de verdrukten der aarde! Dit visioen geeft wortelgrond, ook in barre tijden.
 
Klik hier door naar de liturgie voor deze zondag.
 

Verdere versoepeling Coronabeleid Bethlehemkerk

De wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk heeft in haar vergadering van 11 oktober 2021 het besluit genomen tot verdere versoepeling aangaande het Coronabeleid in de Bethlehemkerk. Wij  informeren u nader hoe wij met zorg de maatregelen hebben aangepast voor de Bethlehemkerk m.i.v. 18 oktober 2021:
  • De 1,5 meter afstandsregeling is vervallen met dien verstande dat we op voldoende en gepaste afstand van elkaar blijven en elkaar erop blijven aanspreken;
  • Vanaf 24 oktober 2021 hoeft u zich niet meer in te schrijven via Eventix voor de kerkdiensten;
  • Voor het bijwonen van kerkdiensten en kerkelijke activiteiten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Voor de kerkenraad is helder dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten;
  • Lees verder....
 
 
 
Kliederkerk 14 november Bethlehemkerk
 
Kom je ook? Neem je vriendjes en vriendinnetjes gezellig mee en vergeet dan niet om óók je ouders (en die van je vriendjes), je opa of oma of misschien wel je buurvrouw mee te nemen. Dan maken we er met elkaar weer een gezellige middag van! Voor de allerkleinsten zal er oppas aanwezig zijn.
God en de dieren
"Toen maakt hij alle wilde en tamme dieren en alle vogels. Hij maakte ze van aarde. Hij bracht de dieren naar de mens, want de mens moest ze een naam geven..” - Genesis 2:19-20
Wanneer
Bethlehemkerk
Zondag 14 november 2021
opgeven en meer informatie: kliederkerk@bethlehemkerk.nl
 
 

Vanuit de kerkenraad: september 2021

De Algemene Kerkenraad heeft onlangs ingestemd met ons verzoek om ds. Jetty Scheurwater vanaf 1 oktober 2021 tijdelijk een vermeerdering van haar contracturen toe te kennen.  Deze uren gaan voornamelijk besteed worden aan pastorale taken. We zijn dankbaar dat ds. Jetty Scheurwater zich beschikbaar stelt voor extra uren.
[...]
We zijn verheugd en dankbaar te kunnen aankondigen dat Daniël en Denise van Halsema hun zoontje James Shane, tevens broertje van Jill, ten doop willen houden op zondag 24 oktober as. 
[...]
Namens de Bethlehemkerk heeft de wijkkerkenraad de klimaatpetitie ondertekend welke onderdeel is van een oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland, onder de titel ‘Gewoon gaan!’. Dit om meer aandacht te vragen voor de bescherming van het klimaat in aanloop naar de 26e Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november dit jaar. 
 

Doopdienst op zondag 24 oktober

Zondag 24 oktober 2021 wordt in de Bethlehemkerk de doop bediend aan James Shane, zoon van Daniel en Denise van Halsema, broertje van Jill en kleinzoon van Theo en Wilma van Halsema.
De kerkenraad is verheugd en dankbaar. De dienst wordt geleid door ds. Jetty Scheurwater.
 
Hartelijke groet, namens de wijkkerkenraad
Annemarie de Groot 
Bonny Rem-Veldstra
Scriba’s

Opbrengst Voedselbank McBeth Drive-in 9 oktober

Afgelopen zaterdag 9 oktober hebben we alweer de 11de MacBeth voedselbank drive-in actie gehouden. Deze actie heeft ruim 21 kratten aan producten opgeleverd. Dat is weer een prachtig resultaat. Iedereen die heeft meegeholpen met inzamelen en doneren: heel hartelijk dank! Door deze actie kan de Voedselbank weer veel gezinnen van levensmiddelen voorzien.
 
 

Wandelen met Maria: Hemel op aarde

Wie van wandelen houdt, woont in Hilversum goed. Rondom liggen heidevelden, bossen en plassen. Voor ieder wat wils dus.

Vanuit meerdere wijken wordt gewandeld. Men gaat vaker dan alleen op Hemelvaartsdag.Het is geen dauwtrappen, blootsvoets door het nog vochtige gras. Er wordt gewandeld voor de gezelligheid, om de omgeving te leren kennen en elkaar te leren kennen. Janet van Dijk sprak met de wandelaars.
 
 

Bijbelcafé: Deugden, miskleunen en goede daden

Het Hilversumse Bijbelcafé gaat weer van start. Het worden acht boeiende avonden in de bibliotheek aan de ‘s-Gravelandseweg 55. De avonden gaan over ons verlangen naar leven met idealen, over ons onvermogen idealen te evenaren en over hoe we dan toch tot goede daden kunnen komen.

Nationale experts en lokale predikanten

Nationale experts en lokale predikanten nemen je mee over de paden van de deugden, miskleunen en goede daden. Na een lezing van een uur wordt met elkaar verder door gepraat in de caféhoek van de bibliotheek. En de bar is open. De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn om 22.00 uur afgelopen. De toegang bedraagt € 3,-. De sprekers zijn:
  • 27 oktober: prof. dr. Paul van Tongeren – Verstandigheid (Prudentia) 

Maskers maken en kinderconcert in de Regenboogkerk

Op 2 februari 2021 bestond de Regenboogkerk 20 jaar, maar kon dat door corona niet gevierd worden. Nu er weer meer mogelijk, willen we hier met heel veel kinderen op feestelijke wijze aandacht aan geven, en dat doen we op zaterdagmiddag 23 oktober. 
We beginnen om 13.30 uur. Kinderen vanaf 4 jaar gaan onder leiding van Ella Steenmeijer maskers maken met als thema ‘de gelaarsde kat’. Hoe… dat legt Ella die middag allemaal uit. In ieder geval gaan de kinderen aan de slag met acrylverf op dik acrylpapier, waarna de maskers worden uitgeknipt. Wanneer de maskers klaar zijn is er limonade en iets lekkers. 
Vervolgens start om 16.00 uur het kinderconcert ‘De gelaarsde kat’ uitgevoerd door Toonkunst Bussum. Dit kinderconcert is ook voor ouders en grootouders.
 
 

Avondmaalsviering in kleine kring: 18 oktober

Op maandag 18 oktober a.s. zal er weer een Avondmaalsviering in kleine kring worden georganiseerd in het Stiltecentrum van de Bethlehemkerk.
Dit doen we speciaal voor gemeenteleden die niet in de gelegenheid zijn om de reguliere diensten op zondag bij te wonen.
Na een korte viering o.l.v. ds. Jetty Scheurwater ontmoeten we elkaar met koffie en thee.
Wilt u deze viering bijwonen neem dan s.v.p. contact op met Reintje Hofman.
Tel.: 6219030
 
 

Ionaviering op zondag 17 oktober

Gelukkig kunnen we na ruim 1,5 jaar weer een Ionaviering organiseren. Thema van deze viering op zondag 17 oktober a.s. is: ‘Gebrokenheid en heelwording’.
 
De Bethlehemkerk is die zondag open vanaf 16.00 uur. We beginnen met een sing’in. Vanaf 16.30 uur is er koffie en thee. De viering begint om 17.00 uur. Aansluitend is er een eenvoudige vegetarische maaltijd.
 
Iedereen is van harte welkom. Het is wel fijn als u zich van te voren even aanmeldt:
 
 

Bovenwijkse Bijbelkring in de Bethlehemkerk

Op dinsdag 19 oktober is in de Bethlehemkerk de vierde bijeenkomst van de bovenwijkse bijbelkring over de vruchten van de Geest, onderdeel van het jaarthema ‘Geïnspireerd leven’. Het thema is ‘geduld’.

Het is een gesprekskring en u hoeft zich wat mij betreft niet aan te melden. Voorbereiding hoeft ook niet, maar als u zich vooraf toch een beeld wilt vormen waar we over praten kunt u op de website https://debijbel.nl/bijbel/ zelf eens zoeken naar bijbelteksten over ‘geduld’. Het NBG heeft er ook een artikel aan gewijd:  https://debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/ontdek-en-ervaar/de-bijbel-over/3647/geduld

De avond begint om 20.00u en sluit om uiterlijk 22.00u. Ik hoop dat u ook komt! Mogelijk gebruik ik de inbreng van die avond in de doopdienst over geduld op zondag 24 oktober.

Ds. Jetty Scheurwater

 

Olifanten nemen intrek in Bethlehemkerk!

Na een rustig corona-jaar eindelijk weer “reuring” in de kerk en dus ook hoog tijd voor weer een leuke expositie in de vitrinekast.
Dit keer is de olifanten kudde van Jaap van der Molen neergestreken in de kerk. Bij velen van u is bekend dat Jaap de man is van de mineralen en fossielen. Uiteraard heeft deze verzameling daarmee een raakvlak.
De olifantenverzameling startte 30 jaar geleden, toen Jaap van één van zijn leerlingen een olifantje cadeau kreeg. De olifant is het symbool van kracht, wijsheid, voorspoed en geluk. (Om het geluk er niet uit te laten lopen, moet de olifant in het verre Oosten de slurf omhoog hebben). Een prachtig cadeau dus.
 
 
 
Licht dat ons (aan)raakt: een nieuw initiatief
 
In de maand november nemen de Bethlehemkerk, de Regenboogkerk, de Morgenster, de Kapel, De Emmaus Paulus Parochie en de Oud-katholieke kerk gezamenlijk het initiatief voor een openstelling voor gemeenteleden en buurtbewoners. Onder het motto: ‘’Voor wie steek jij een kaarsje aan’’ is iedereen welkom om een kaarsje te branden voor een dierbare. Op verschillende momenten van de dag kunt u gebruikmaken van dit persoonlijke herdenkingsmoment. Elke locatie geeft daaraan een andere invulling. U mag in stilte iemand gedenken maar bent ook welkom voor een kopje koffie en een gesprek. Een initiatief dus dat troost en licht brengt.
Maar er zijn in de donkere maanden nog meer mogelijkheden om warmte en licht te vinden of te verspreiden. In december kunt u namelijk ook weer aansluiten bij de Levende Adventskalender. Opnieuw is er een lichtsnoer van adressen tijdens Advent dat u kunt volgen via kerken en buurthuizen in Hilversum en Nieuw Loosdrecht. Het thema is: Geef Licht. In de ontmoeting met de Ander en met elkaar worden we zo steeds opnieuw aangeraakt.  Welkom! 
Lees hier het programma.
 

Broodjes bakken in de kinderbijbelkeet

In de herfstvakantie, op donderdag 21 oktober kunnen kinderen broodjes komen bakken in de kinderbijbelkeet. Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn welkom! Van 10u00 tot 13u30. Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn uitgenodigd.
 
‘We gaan ook gezellig zingen, knutselen, spelletjes doen, luisteren naar een Bijbelverhaal en kijken naar de poppenkast’, staat te lezen op de poster van de kinderbijbelkeet. Dit alles in de gymzaal van kindcentrum De Wijde Blik – voorheen De Gouden Regen – Augustinushof 59 in Kerkelanden, Hilversum. Graag van te voren opgeven. Stuur een mailtje naar dit mailadres.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00