Quote
Week 24
Jaar 2015
 
 
 
Kan je als leidinggevende wonderen verrichten? Welke wonderen zouden dat dan wel kunnen of  moeten zijn? En wie zou dan van het wonder dat je verricht genieten? Jijzelf, je medewerkers, de klanten, de aandeelhouders, de maatschappij als geheel…. of alle voorgaanden?
 
Zou het niet wonderbaarlijk zijn wanneer iedereen met plezier naar het werk zou gaan? Wanneer iedereen bereid is om er samen voor te gaan zonder naijver, geroddel, pesterijen, onbegrip, frustraties, etc…? Wanneer er bijna geen sprake meer zou zijn van stress en burn-out?
 
Feit is dat een wonder, hoe klein ook, zomaar niet uit de lucht komt vallen en je als leidinggevende  geen toverstokje hebt om het ‘wonder’ te laten gebeuren!
 
Het zou ook kunnen dat je niet in wonderen gelooft.
 
Gelijk heb je want wat je als leidinggevende ook maar wil verrichten of bereiken kan je maar krijgen door hard te werken. Niet zomaar hard werken door je als manager permanent te laten opslorpen door de waan van de dag. Wel door hard te werken vanuit je leiderschapsinzichten en –vaardigheden.

Geloof het of geloof het niet, maar dan zal je wonderen kunnen verrichten die ten goede komen aan jezelf, je medewerkers en je klanten. En als je wat hoger op de ladder staat en deze inzichten laat doorstromen naar jouw directe leidinggevende medewerkers dan zullen ook de aandeelhouders en de maatschappij er beter van worden.
 
Een naïeve gedachte? Moet eerst jouw leidinggevende het geweer van schouder wisselen? Of moeten je medewerkers eerst hun verantwoordelijkheid opnemen?
 
Vergeet het! Je oogst altijd wat je zaait. Verandering van een situatie begint steeds bij jezelf. Met goede bedoelingen alleen kom je er niet.
 
Als leidinggevende heb je een ontzagwekkende verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen van hun werk houden en zo samen met jou resultaten behalen.
 
In een interview verduidelijkt Simon Sinek deze verantwoordelijkheid: Fulfillment and the ability to say I love my job is not a luxury, it’s a right. It’s not a privilege for the lucky few. We can demand of our leaders that they create a great country and protect us, so too can we demand that they provide a work environment where we want to show up every day.’  

Uiteraard hebben je medewerkers ook hun verantwoordelijkheid op te nemen: ‘It takes two to tango’. Jij bent echter als leidinggevende wel diegene van wie zij verwachten dat je de dans inzet en leidt zodat ze kunnen uitgroeien tot een zelfregulerend team.

Daarom deel ik voor de volle 100% Simon Sinek’s mening. De bal ligt in jouw kamp. Verricht er een wonder mee of verlaat het speelveld!
 
Wil je reageren? Klik hier.
 
 
P.S.: Heb je een citaat dat je graag zou willen behandeld zien? Laat het ons weten. Wij zoeken dan voor een interessante bedenking of toepassing ter illustratie.
  
 
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.