November 2016

De afgelopen week was ik vijf dagen met mezelf in Venetië. Een trip die me veel heeft gebracht. Bij de eerste aanblik al varend op een bootje wist ik het zeker. Als er zoiets bestaat als vorige levens, dan ben ik meerdere keren inwoner van deze stad geweest. Deze herkenning zorgde voor diverse ontroerende kippenvel-momenten. Maar ik deed nog een andere ontdekking. Ondanks dat ik in mijn eentje was, heb ik me helemaal niet alleen, eenzaam of onveilig gevoeld. Sterker nog, ik ervoer vooral veel rust en innerlijke kracht, genietend van het avontuur en de prachtige omgeving. Er is geen tel geweest, dat ik me heb verveeld, integendeel! Ik moet er nog altijd een beetje aan wennen dat ik het zo goed kan hebben met mezelf. Ik ben dergelijke situaties vaak uit de weg gegaan, omdat ik op jonge leeftijd een overtuiging ontwikkeld heb, dat ik het moeilijk en ook niet zo fijn vind om alleen te zijn. Als kind was het hebben van heimwee mij niet vreemd. Ik vond het altijd lastig als ik iets leuks met anderen had gedaan om van die sferen afscheid te nemen. Het gaf vaak zo'n katterig gevoel. In mijn studententijd was het ook niet mijn ding om na een weekend thuis geweest te zijn op zondagavond in mijn uppie terug naar mijn kamer te gaan. Meer dan eens kwamen dan de tranen en zong ik het liedje van verlangen. Als het even kon dan had ik het voor mezelf zo georganiseerd dat ik direct vanuit de trein weer naar iemand toe ging om maar niet die eenzaamheid te voelen. In de loop van de tijd ontwikkelde ik verschillende mechanismen en trucjes om het alleen zijn te vermijden. Dit alles bleek echter niet de oplossing, want ook in een samenzijn kun je je heel eenzaam voelen. Mijn onderzoek duurde dus nog even voort, omdat ik graag vat wilde krijgen op de onderliggende dynamiek. Ik realiseerde me dat gekozen strategieën eigenlijk helemaal niet afdoende waren en misschien juist wel gevoelens van alleen zijn of eenzaamheid in de hand werkten terwijl dat hetgeen was wat ik juist met man en macht probeerde te voorkomen. Mede door de prettige reiservaringen in Italië werd het mij duidelijk dat ik "the other way around" moest gaan denken. Ik kwam daarbij tot het volgende. In het samenzijn met anderen, vind ik het soms moeilijk om in mijn eigen energie te blijven. Gelukkig gaat het overigens steeds beter, maar het kan zover gaan dat ik mezelf compleet kwijtraak. In dat geval ga ik meelopen in de pas van de ander en kom steeds minder makkelijk in contact met datgene wat ik zelf wil. Als het ware geef ik mijn kompas uit handen en verlaat mijn eigen spoor. Als ik later weer alleen ben, dan rest nog dat lege, weggegeven buikgevoel. Datgene wat ik ooit gelabeld heb als het missen van iemand anders, blijkt dus over het missen van mezelf te gaan. Dit gegeven vraagt om een geheel andere actie-reactie dan ik tot nu toe gewend was. Ik zie mogelijkheden in het omdraaien van de door mij gecreëerde overtuiging: vanaf nu is daarom mijn credo dat ik mag toegeven dat ik het (ook) erg fijn vind om alleen te zijn. Daarnaast zal het behulpzaam zijn om mijn agenda beter te managen, zodat er een betere balans ontstaat tussen het samen zijn met anderen en het tijd voor mezelf nemen. Als die onbestemde gevoelens onverhoopt toch nog in mijn buik naar boven borrelen, dan is het zaak om me juist even aan het sociale leven te onttrekken en mijn eigen ding te doen. Ik heb inmiddels al ervaren dat als ik op die momenten even de tijd neem om door de eerste onrust heen te gaan, me ervan weerhoudt om de buitenwereld in te vluchten en bewust voor "me-time" kies, het innemen van mijn plek en het verbinden met mezelf een koud kunstje is. En het leven in verbinding met jezelf is toch echt veel leuker.


AGENDA
Er zijn weer verschillende trainingen en workshops gepland voor het voorjaar van 2017. Je treft deze in de agenda op de website. Heb je interesse in een training die nog niet gepland is of zou je graag een geheel nieuwe workshop of training rond een bepaald thema op de agenda terugzien, laat het dan weten. Je kunt me voor vragen of het maken van een afspraak bereiken op 033-4451480 of een mail sturen naar info@coach-inn.nl.


4 NOVEMBER VERDIEPING VRAAGGERICHT ENERGIEWAARNEMEN (LEVEL 2)
Heb je de opleiding Vraaggericht Energiewaarnemen (Level 1) gevolgd en behoefte aan een vervolg? Op 4 november start de vijfdaagse training Verdieping Vraaggericht Energie Waarnemen (Level 2).


16 NOVEMBER KARAKTERSTRUCTUREN ENERGETISCH EN SYSTEMISCH BEKEKEN
Kennis van de karakterstructuren is behulpzaam bij het onderkennen en transformeren van belemmerende defensiemechanismen die op jonge leeftijd zijn ontstaan. In de 3 daagse specialisatietraining "Karakterstructuren systemisch en energetisch bekeken" krijg je de hiervoor benodigde kennis aangereikt en train je vaardigheden om jezelf en ook anderen op een praktische manier voorbij ontstane beperkingen te coachen.


24 NOVEMBER VERDIEPING- EN TRANSFORMATIEDAG
Wil je jouw systemische of energetische vaardigheden verdiepen en zelf oefenen met deze technieken of heb je een persoonlijk thema dat je graag zou willen uitwerken? Dat kan tijdens de Verdieping- en Transformatiedag op 24 november.


6 DECEMBER ONDERSTEUNENDE OPSTELLINGEN BIJ FYSIEKE EN PSYCHISCHE AANDOENINGEN
Op 6 december vindt de specialisatieworkshop Ondersteunende opstellingen bij fysieke en psychische aandoeningen plaats. Een dag waarop de deelnemer inzicht krijgt op welke manier het systemisch werk een bijdrage kan leveren aan het helen van verschillende ziektebeelden. Er is tijdens deze dag ook ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.


BOEKENTIP
Via een collega kreeg ik twee boeken van Riet Fiddelaers-Jaspers aangereikt: "Met mijn ziel onder de arm" en "Herbergen van verlies". Boeken in eenvoud en toch met diepgang geschreven die gaan over rouw en verlies waarin velen zich zullen herkennen. Er worden praktische en systemische handvatten aangereikt hoe je met rouw om kunt gaan en op welke manier je jezelf en anderen kunt ondersteunen om door deze vaak moeilijke fases heen te gaan.


Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info: www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Daar tref je ook de recepten van de in het Bolwerk geserveerde gerechten. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op Twitter en Facebook. Voor het bestellen van het Coach-Gourmet ga naar www.coachgourmet.nl. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.