MAART 2017
In deze nieuwsbrief
  • Ruim 280.000 studenten hebben Nationale Studenten Enquête ingevuld
  • Inschrijfdeadline 1 mei
  • Matchfinder Studiekeuze123 geüpdatet
  • Nieuwe Studie in Cijfers in zomer
  • Startsalaris wo-opleidingen aangepast
 
 
Ruim 280.000 studenten hebben NSE 2017 ingevuld
Van 16 januari tot en met 12 maart zijn studenten uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Ruim 700.000 studenten hebben deze uitnodiging ontvangen voor de Nationale Studenten Enquête. Meer dan 280.000 studenten hebben de enquête ingevuld! Op donderdag 18 mei 2017 worden alle resultaten bekend gemaakt op www.studiekeuze123.nl.
 
Inschrijfdeadline 1 mei
Studiekiezers die volgend schooljaar willen gaan studeren dienen zich uiterlijk 1 mei te hebben ingeschreven bij een opleiding aan een hogeschool of universiteit. Melden zij zich ná 1 mei aan dan kan de onderwijsinstelling besluiten hen niet toe te laten. Studiekeuze123 heeft een handig stappenplan voor het aanmelden.
 
Matchfinder Studiekeuze123 geüpdatet
In de Matchfinder op Studiekeuze123 kunnen studiekiezers met behulp van filters opleidingen zoeken die aansluiten bij hun profiel en wensen. Naar aanleiding van o.a. focusgroepen met scholieren, decanen en ouders zijn enkele  verbeteringen doorgevoerd in de Matchfinder. De meest opvallende is het verplaatsen van alle filters naar de linkerkant van het scherm.
      
 
Nieuwe Studie in Cijfers in zomer
Studie in Cijfers geeft een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met de gemiddelde resultaten van deze opleiding landelijk. Dit kan de studiekiezer helpen bij zijn eerste oriëntatie op zijn studiekeuze. Naar aanleiding van een evaluatie komt er deze zomer een hernieuwde versie van Studie in Cijfers met extra indicatoren en een andere vormgeving.
 
Startsalarissen wo-opleidingen aangepast
 
 
 
 
 
 
Om jongeren tijdens de studiekeuze een beeld te geven van de arbeidsmarktsituatie na afstuderen presenteert de website Studiekeuze123.nl meerdere indicatoren. Eén daarvan is het bruto startsalaris dat afgestudeerden aangeven te verdienen 1,5 jaar na hun afstuderen.

Studiekeuze123 is in overleg getreden met de VSNU, de leverancier van de data uit de Nationale Alumni Enquête, en het ROA over het startsalaris bij wo-opleidingen. Dit overleg heeft geleid tot enkele aanpassingen:
  • Studiekeuze123.nl toont het startsalaris voor wo-opleidingen alleen bij wo-masters, niet meer bij wo-bachelors.
  • Studiekeuze123.nl toont bij het startsalaris voor wo-masteropleidingen voortaan ook het gemiddeld aantal uren per week van de aanstelling waarop het startsalaris is gebaseerd.
 
 
Bijeenkomsten
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.