Bethlehemkerk                                                   
November 2020 nr. 55
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
In de kerk zal de lofzang doorgaan
 
Extra maatregelen vanwege Corona
 
McBeth Voedselbank drive in op
7 november
 
Sint Maarten vieren op 11 november
 
Leerhuis op zondag
15 november: 6de dag
 
Landelijke Diaconale dag online
 
Sirkelslag Kids
 
 Hulp bij boodschappen
 
Avond met Marjan Minnesma verplaatst
 
Laatste zondag kerkelijk jaar
 
Samen de bijbel
lezen in één jaar
 
Toerustingsavond geloofsopvoeding
 
Kerk in actie zoekt collectanten in Hilversum
 
 
 
Zondag 8 november
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'Tussen hemel en aarde: de 2e dag …'
 
 
 
Voorganger:
 ds. Aster Abrahamsen
 
 
 
Sterretjes
___________________
&
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 6 november
Nieuwsbrief
 
Catechese en stercafé
 
Zaterdag 7 november
 
 
Zondag 8 november
ds. Aster Abrahamsen
 
 
 
Maandag 9 november
---
 
Dinsdag 10 november
 
Woensdag 11 november
 
 
Donderdag 12 november
Open kerk - vervalt
 
 
Vrijdag 13 november
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 14 november
---
 
Zondag 15 november
ds. Jetty Scheurwater (Maaltijd vd Heer)
 
 
 

Zondag 8 november

Genesis 1,14-19 
 
God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag.
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Vrijheid en Verantwoordelijkheid"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 
 
In de kerk zal de lofzang doorgaan
 
Het sociale leven ligt stil. Maar in de kerk zal de lofzang doorgaan. Ook deze zondag weer van harte welkom om in de kerk (<30 mensen) of online mee te vieren. Onze voorzangers en organist hebben een prachtige veelzijdige liturgie samengesteld met mooie liederen uit verschillende tradities. We bespreken de 2e dag: de schepping van de hemel. Een zondagmorgen waarin we even op adem kunnen komen en bezig kunnen zijn met Hemelse Zaken… laten we ons verbonden voelen met onze God en met elkaar, juist in deze tijden van afstand!
 
Deze morgen zou een oecumenische dienst zijn samen met de Emmaus Paulus parochie, maar helaas vindt dat geen doorgang vanwege corona. Zowel wij als de Emmaus Paulus Parochie betreuren dit en we houden goed contact met het geloof en de hoop dat in betere tijden de oecumene weer opgepakt zal worden!
 
ds. Aster Abrahamsen.
 
 
Extra maatregelen vanwege corona
 

Met ingang van 4 november 2020 22:00 uur is de Bethlehemkerk tijdelijk niet beschikbaar voor kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten.
Deze vergaande maatregel is genomen naar aanleiding van de verscherpte coronamaatregelen die het kabinet heeft afgekondigd en geldt in elk geval tot en met donderdag 19 november.

Uitzondering op deze maatregel betreft de zondagse bijeenkomsten.

De kerkdiensten zullen in de Bethlehemkerk blijven plaatsvinden, zoals we al gewend zijn met maximaal 30 bezoekers en worden live online uitgezonden.Tijdens de kerkdiensten is er oppasdienst en kinder- en tienerdienst in de kerk. Lees meer...

Van harte hopen wij dat u gezond blijft en we elkaar weer spoedig kunnen ontmoeten in de Bethlehemkerk.

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kan contact worden opgenomen met:

Theo (Th). Van Halsema

Paul-Dirk van Buuren

Leerhuis zondag 15 november over de 6e dag
In Genesis 1:24-31 gaat het over de mens als Gods evenbeeld, over ‘mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mens’, over heersen over alle andere schepselen en tenslotte dat ‘God zag dat het zeer goed was’.
 
In dit leerhuis bespreekt ds. Jetty Scheurwater hoe dit in de leer van de kerk en het leven van gelovigen heeft doorgewerkt. Of niet.
 
Er zijn tenminste twee thema’s in hoorbaar die in de actualiteit staan. De ‘Me Too’ beweging heeft de man-vrouw relatie weer actueel gemaakt en klimaatverandering en het uitsterven van diersoorten, de uitputting van grondstoffen zet het thema van een duurzamer leefstijl op de agenda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landelijke Diaconale Dag Online

De Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 7 november wordt een online evenement boordevol sprekers, webinars, muzikale optredens van o.a. Sela en interactieve sessies. Diakenen, zwo-commissies, predikanten: iedereen met een hart voor diaconaat kan meedoen aan deze online dag. Van harte welkom!
Het thema van deze 125e Landelijke Diaconale Dag is 'Samen leven doe je niet alleen'. U staat er als diaken, diaconie, zwo-commissie, kortom iedereen met een hart voor diaconaat, niet alleen voor. Samen staan we voor geloven in delen, dichtbij en ver weg!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkelslag Kids
Op vrijdagavond 20 november 2020 vindt er weer een te gekke nieuwe editie plaats van Sirkelslag KIDS, het spel voor kindergroepen .
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland.
Het thema is dit jaar: Op avontuur met Paulus
 
 
 
Hulp bij boodschappen tijdens corona
 
Door de tweede coronagolf kan het zijn dat mensen het moeilijk vinden om naar drukke plekken te gaan voor boodschappen. Kent u iemand die hulp nodig heeft, of vindt u het zelf vervelend om vanwege corona boodschappen te doen? Laat het dan weten aan de diaconie!
 
Mail naar samen@bethlehemkerk.nl of laat het weten aan één van de diakenen of één van onze voorgangers. Dan zorgen we ervoor dat u de boodschappen op een andere manier toch binnenkrijgt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avond met Marjan Minnesma verplaatst
Als gevolg van de nieuwe coronaregels gaat de avond met Marjan Minnesma
op 17 november niet door. HilverZon en de Bethlehemkerk hopen haar
volgend voorjaar alsnog te kunnen ontvangen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar
Op zondag 22 november herdenken we in de kerkdienst de gemeenteleden die gestorven zijn.
 
Anders dan andere jaren kunt u zich voor deze dienst niet aanmelden. Vanwege de corona epidemie zullen alleen nabestaanden worden genodigd.
 
Ook is er geen kinderdienst deze zondag. De kinderen kunnen net als in de zomer met een programma dat op de website is te downloaden, thuis kunnen meedoen met het thema van de 7e dag. Ze kunnen thuis samen met hun ouders en verzorgers een kaarsje aansteken, als we dat in de kerk ook doen, voor iemand die ze lief vinden en die gestorven is.
 
 
Samen de bijbel lezen in één jaar
 
Tjsa, dat verzin je natuurlijk niet. Vorige week vrijdag kocht ik nog een speciale uitgave van de Bijbel in de vertaling van 2004 (Bijbel in één jaar), kondigt het Nederlands Bijbel Genootschap deze week een nieuwe versie aan van de NBV in 2021. Lekker is dat.
 
Maar… het lezen van de Bijbel in één jaar gaat gewoon door. Aanmelden kan nog! Een nieuwe Bijbel aanschaffen is eigenlijk helemaal niet nodig: we volgen een rooster die de deelnemers toegestuurd krijgen. Dan kan je in 2021 als je dat wilt de geüpdatete versie erbij pakken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toerustingsavond over geloofsopvoeding
 
Om kinderen over God te leren, is er meer nodig dan een kleurplaat en ranja. Maar hoe dan wel? Tijdens twee avonden in de Diependaalse kerk neemt Lucré van Putten je mee in de wereld van geloofsopvoeding van 2 tot ongeveer 13-jarigen in de kerk en thuis. De bijeenkomsten zijn ook online te volgen.
 
Data: de dinsdagen 24 november en 26 januari van 20.00 tot 22.00 uur. Deelname is gratis. De avonden zijn bedoeld voor ouders, grootouders, opvoeders en andere geïnteresseerden binnen en buiten de kerk en is op uitnodiging van de Protestantse gemeente Hilversum.
 
 
 
Kerk in Actie zoekt collectanten in Hilversum
 
Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. De collecte wordt gehouden in de week van 29 november - 5 december. Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten. Doet u mee?
 
Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen? Meld u dan aan als collectant bij de plaatselijke collectecoördinator: Paulinka van Boven.
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl