MEI 2017
In deze Bijblijver
  • Prijswinnaars NSE 2017 bekend!
  • Oplevering voorlopig instellingsbestand
  • Nieuwe weergave Algemeen oordeel NSE op Studiekeuze123.nl en in Studie in Cijfers
  • Dankmail aan studenten
  • Tips & Trics SPSS
  • Slotbijeenkomst dinsdag 6 juni
  • Belangijke aankomende data
 
 
Prijswinnaars NSE 2017 bekend!
  Op maandag 24 april zijn de winnaars van de Nationale Studenten Enquête 2017 bekend gemaakt! Op het kantoor van Studiekeuze123 werd de prijswinnaar van de reischeque t.w.v. € 2.000,- in het zonnetje gezet. Hij kreeg zijn prijs uit handen van directeur Ingrid Kolkhuis Tanke en Hendriek Bartels van Kilroy. 
Ook de winnaars van het geldbedrag en de Bol.com-bonnen hebben inmiddels bericht gehad over hun prijs. De winnaars kun je zien op www.nse.nl
 
Oplevering voorlopig instellingsbestand
Gisteren heeft GfK het voorlopig instellingsbestand NSE 2017 opgeleverd. Dit is het meerjarig bestand, inclusief de instellingsvragen. Ook zijn de voorlopige factsheets opgeleverd. Al deze bestanden zijn onder embargo.
 
Instellingen kunnen tot dinsdag 9 mei vóór 17:00 uur terugkoppeling geven op de instellingsvragen en de eigen labels.
 
Nieuwe weergave Algemeen oordeel NSE op Studiekeuze123.nl en in Studie in Cijfers
In Studie in Cijfers is het Algemeen studentenoordeel opgenomen van de NSE (de vraag: "Hoe beoordeel jij jouw opleiding in het algemeen?"). Uit de evaluatie van Studie in Cijfers die eind vorig jaar heeft plaatsgevonden, bleek dat het wenselijk was om de weergave van dit oordeel aan te passen. Door middel van een gebruikersonderzoek onder havo- en vwo-scholieren en decanen is achterhaald welke weergave het beste was. Uit dit onderzoek bleek dat de weergaven van een “gemiddelde” en “staafdiagram met verdeling van de antwoorden” beide als beste uit de bus kwamen. 
 
 
Studiekeuze123 heeft daarom besloten dat het Algemene studentenoordeel in zowel Studie in Cijfers als op Studiekeuze123.nl als een staafdiagram wordt getoond waarin ook het gemiddelde staat vermeld.
 
Voor de website betekent dit dat bij het gemiddelde van het Algemene studentenoordeel de tekst ‘Meer informatie’ komt te staan (bekijk voorbeeld). Door hierop te klikken, opent een pop-up (bekijk voorbeeld) waar in een staafdiagram de verdeling van de antwoorden wordt getoond. Bij het openbaar worden van de NSE-resultaten op 18 mei a.s. zal deze nieuwe weergave te zien zijn. Dit geldt alleen voor het Algemene studentenoordeel en niet voor alle overige oordelen (themascores).
 
Dankmail aan studenten
Alle studenten die hebben deelgenomen aan de NSE 2017 ontvangen op 18 mei een e-mail om hen te bedanken voor hun deelname en hen te wijzen op het feit dat de resultaten online staan. De dankmail wordt gemaild in de voorkeurstaal die de instelling heeft opgegeven. Dit kan zijn Nederlands, Engels of Duits.
 
Anders dan voorgaande jaren wordt er in de dankmail (indien mogelijk) rechtstreeks gelinkt naar de opleidingspagina waar studenten de oordelen van hun eigen opleiding kunnen zien. Voorgaande jaren werd er gelinkt naar de Matchfinder, waar studenten vervolgens hun eigen opleiding moesten opzoeken.
 
Tips & Trics SPSS
Vorig jaar heeft Studiekeuze123 een document opgesteld waarin uitleg gegeven wordt over SPSS met betrekking tot het NSE Benchmarkbestand. Gezien de wijzigingen in de vragenlijst en daarmee ook het benchmarkbestand dit jaar, kan een aantal velden verouderd zijn. De uitleg gaat echter vooral in op hoe SPSS gebruikt kan worden en is daarmee alsnog bruikbaar.
 
 
Slotbijeenkomst dinsdag 6 juni
Op dinsdag 6 juni vindt de NSE Slotbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst zullen we bespreken wat er dit jaar goed is gegaan en wat er volgend jaar beter kan.
De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht van 11:00 tot 13:00, inclusief lunch. De exacte locatie volgt nog. 
 
Aanmelden voor de Slotbijeenkomst kan via info@nse.nl
 
Belangrijke aankomende data
Dinsdag 9 mei (vóór 17:00 uur)
Terugkoppeling controle op voorlopig instellingsbestand NSE 2017 van instelling aan GfK.
 
Vrijdag 12 mei (vóór 14:00 uur)
Opleveren definitieve bestanden NSE 2017: Benchmarkbestand, Instellingsbestanden, Factsheets, door GfK.
Onder embargo!
 
Dinsdag 16 mei (vóór 14.00 uur)
Opleveren sleutelbestand door GfK
 
Donderdag 18 mei
Openbaar maken resultaten NSE 2017
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.