Уважаеми партньори и клиенти,
 
За четвърти пореден път през 2013 г.  на ‘Save the Planet’ водещи специалисти от сектора управление на отпадъци, представители на общинската администрация, професионалисти от различни браншове на индустрията  от цялата страна и Европа ще имат възможност за директни нови контакти и разширяване на своя бизнес.
 
Събитието през 2013 г.:  Австрийски павилион; Национално унгарско участие; интересна конферентна програма с фокус енергия от отпадъци.
 
Отправяме покана и вие  да се присъедините към ‘Save the Planet’!
 
Бихме искали да ви представим някои от чуждестранните ни медийни партньори. Искрено се надяваме информацията да е полезна за вас.
 
Екипът на Виа Експо

 
 Организатор: Виа Експo
     тел.:  032/ 960 011, 512 905 
 
 
Списанието AT recovery информира своите читатели за развитието на технологиите за рециклиране  на електронни и метални отпадъци, стъкло, хартия, скрап от автомобили, пластмаса; преработка на дървесина и всички видове промишлени и битови отпадъци, както и за технически решения за възстановяване на суровините, съдържащи се в тях.
Тиражът е 5 000 броя. Разпространява се на международни специализирани изложения и сред водещи компании, работещи в областта на рециклирането.
 
 
 
EcoSeed – Информационният мост към икономиката на бъдещето
 
EcoSeed е водещ източник на международни новини за екология, финансиране и алтернативни източници на възобновяема енергия.
 
Нашата мисия е да предоставим актуални, изчерпателни и интересни новини и решения в световен мащаб. Независимо дали искате да се запознаете с последните новости или със специфична браншова информация, EcoSeed.org е сайтът, съдържащ всичко, от което имате нужда.
Умело са съчетани екологичната и бизнес тематика.
                                                                                                www.ecoseed.org
 
 
 
Глобалният справочник за екологични технологии
 
Вашият изчерпателен източник за пълния спектър от екологични продукти и услуги, издания, организации и събития
Четете публикации от изтъкнати специалисти, като използвате ефективните възможности за търсене, за да намерите необходимата информация.
Практически справочник за държавни ведомства, фирми в ютилити сектора, инженерни консултанти, агенции за развитие, вносители и търговци, образователни институции, неправителствени организации и физически лица, ангажирани с проблемите за опазване на околната среда.
 
• Управление на води и рационално използване на ресурсите
• Подобряване на почвите и възстановяване на горите
• Контрол върху замърсяването на въздуха и намаляване последиците от изменението на климата
• Ограничаване количеството на отпадъците, устойчиво използване на ресурсите и рециклиране
• Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологично чисто и устойчиво селско стопанство
• Възобновяема енергия и енергийна ефективност
 
В Green Pages се информирате свободно за екологичните технологии и зелените решения. Имате възможност да се абонирате и да се включите безплатно в справочника с пълна информация за сфера на дейност и контакт.
 
Подходяща възможност да се представите пред специалисти от цял свят.
 
  InfoEnviro е специализиранo двуезично списание с акцент върху технологиите за опазване на околната среда, публикува се на испански и английски език.  
Изданията му са посветени на управлението на водите (третиране и повторна употреба на отпадъчни води, обезсоляване, пречистване на питейна вода и т.н.), управлението на отпадъците (твърди битови отпадъци, промишлени отпадъци, C&D отпадъци и др.), както и на начините за справяне със замърсяването на въздуха, третирането на замърсени почви, биоенергия, и т.н.
 
Статиите ни представят най-новите разработки в областта на системите за опазване на околната среда, насочени към специалисти, търсещи екологични решения. InfoEnviro публикува и единствени по рода си технически доклади за новоизградени съоръжения от ключово значение в Испания и чужбина.
 
Месечният тираж на списанието е 5 000 копия за печатното и 35 000 копия – за дигиталното издание.
 
Не пропускайте възможността да се абонирате, за да получавате актуална информация!