Lees deze mail in je browser
 
Nieuwsbrief Kracht van Utrecht initiatief
Nr. 84: Presentatie Alternatief Ring Utrecht en verplaatsing decemberbijeenkomst RKT
 
Dit keer een heel korte nieuwsbrief. Het stemt ons blij dat de presentatie over het Alternatief Ring Utrecht (ARU) is aangekondigd: het alternatief van Utrechtse regionale bestuurders (gemeente en provincie Utrecht) in plaats van de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Deze zal plaatsvinden op 20 december.
 
Onze Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit (“RKT”) hadden we de dag daarvoor gepland. Dat leek ons een onhandige timing. Daarom verplaatsen we de RKT naar 12 februari 2024. Volgens ons een mooie ontwikkeling zo aan het einde van 2023.
 
We wensen jullie en jullie dierbaren een goed 2024.

Jan Korff de Gidts, Utrecht
Michiel van Weele, De Bilt
Jan Hoogenraad, Houten
 
 
 
Geef de nieuwsbrief door en attendeer anderen op deze nieuwsbrief: Ook kunnen zij zich via deze link inschrijven. Tip: haal de persoonlijk link onderaan deze mail weg voor je de nieuwsbrief doorstuurt.
 
Reageer door:
  • Een reactie of tips uit te schrijven en die ons mailen naar contactenkvu@gmail.com 
  • Een bedrag van € 10 (of meer) over te maken naar: Triodosbank NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. o.v.v. nieuwsbrief 84 KvU. SOESA is een ANBI-erkende instelling. Het RSIN/ ANBI nummer is 822368560. 
 
Nieuws
 
Presentatie Alternatief Ring Utrecht (ARU) op 20 december 2023
 
 
Op 20 december 2023 presenteren de gedeputeerde van mobiliteit en de wethouder mobiliteit van Utrecht (mede namens de wethouders mobiliteit van de omliggende gemeenten) het Alternatief Ring Utrecht (ARU) aan hun Provinciale Staten en gemeenteraden.
 
De Kracht van Utrecht is benieuwd naar het voorstel en de daarin aanwezige bereikbaarheids- en nabijheidsmaatregelen. We hopen dat de impact op CO2, stikstof- en fijnstofuitstoot, klimaat en energiegebruik veel beter is in vergelijking met de het voorstel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor verbreding van de A27. 
 
 
  
8e Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit verplaatst naar 12 februari
 
 
De vorige regionale klimaattafel (RKT) was in december 2022. Sindsdien is er in de Utrechtse Regio en landelijk veel gebeurd in het denken over mobiliteit. Eind december 2023 is de presentatie van het Alternatief Ring Utrecht, de COP-28 in Dubai heeft een uitkomst en er loopt na de verkiezingen een kabinetsformatie. Daarom organiseren we op 12 februari 2024 (in plaats van 19 december aanstaande) weer een Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit. 
 
Op deze RKT duiden we de ontwikkelingen met een aantal sleutelpersonen uit politiek, onderzoek, bedrijfsleven en burgers onder het motto: “Nieuwe coalities, nieuwe kansen voor (duurzame) mobiliteit”. En we hebben het over wat leden van deze groepen hieraan kunnen bijdragen. 
 
U dient zich – liefst vooraf - op te geven voor deze bijeenkomst. Dit kan met een e-mail naar mobtafelutrecht@gmail.com

Tijd (indicatief): 18:00 – 20.00 uur.
Locatie: Foyer Provinciehuis Utrecht
Het programma van onze achtste klimaattafel is nog niet definitief. Als u zich opgeeft krijgt u van tevoren het programma met de namen van sprekers toegemaild.
 
   
Je ontvangt deze e-mail, omdat je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven of omdat je een vast contact van ons bent. Uitschrijven of wijzigen van je gegevens kan altijd via link onderaan deze e-mail.
 
WIl je ons ontmoeten om een idee of initiatief te bespreken? Graag! 
 

 
 
Kracht van Utrecht initiatief | webkrant KvU 

info@krachtvanutrecht-initiatief.nl