NSE Bijblijver
december 2014
 
Promotiemateriaal gereed!
Het promotiemateriaal voor de NSE 2015 heeft een geheel nieuwe uitstraling!

U kunt vanaf nu alle materialen downloaden. Diverse studenten en de Werkgroep Communicatie hebben mee geholpen aan het maken van dit materiaal! Het materiaal is in het Nederlands, Engels en Duits beschikbaar.
 
 
Het materiaal is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits en bestaat uit:
  • Posters (A3 en NIEUW A1-formaat). Er is een algemene poster gemaakt en een posterreeks (bestaande uit 3 posters).
  • Flyer (A5)
  • Banners (diverse formaten)
Indien uw instelling zelf nog een logo aan de poster of aan de flyer wil toevoegen, dan kan dat. Vraag hiervoor het speciale bouwpakket aan via info@nse.nl.

Meer informatie over het promotiemateriaal.
NIEUW: Filmpje ter promotie van de NSE
Naar aanleiding van een verzoek van diverse instellingen heeft Studiekeuze123 een algemeen en neutraal filmpje voor de NSE 2015 gemaakt. Dit filmpje heeft als doel studenten uit te leggen wat het belang is van de NSE en waarom het zinvol is om je mening te laten horen. Het filmpje is gratis ter beschikking voor alle deelnemende instellingen, die het uiteraard aan hun eigen studenten kunnen laten zien.
Incentives
Onder de deelnemers aan de Nationale Studenten Enquête 2015 wordt een aantal incentives verloot. Studenten maken kans op één van de volgende prijzen:
  • 4 x half jaar collegegeld (t.w.v. € 953,-)
  • 6 x Apple Watch (t.w.v. € 400,-)
  • 209 x Bol.com bon (t.w.v. € 25,-) 
U kunt met uw eigen instelling ook gebruiken van incentives, mits deze op een neutrale manier worden ingezet. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat u de mening van de student hiermee beïnvloedt. Indien uw instelling (neutrale) incentives wil inzetten, vragen wij u dit kenbaar te maken aan Studiekeuze123 via info@nse.nl.

Meer informatie en algemene spelvoorwaarden.

#NSE2015
Veel instellingen besteden gedurende de veldwerkperiode aandacht aan de NSE via Twitter en Facebook. Dit is natuurlijk heel goed. We vragen hierbij wel te letten op het feit dat er geen positieve beïnvloeding plaatsvindt. De officiële hashtag voor NSE 2015 is #NSE2015.

Aantal deelnemende instellingen
Dit jaar nemen er 73 instellingen deel aan de NSE, waarvan 66 dezelfde instellingen als vorig jaar, 3 instellingen die nooit eerder hebben deelgenomen en 4 instellingen die eerder hebben deelgenomen, maar niet in 2014. In 2014 waren er 72 deelnemende instellingen.

Docenten: help mee bij de NSE!
We hebben een pagina over de NSE 2015 speciaal voor docenten gemaakt. Hier wordt antwoord gegeven op vragen als 'Wat is de Nationale Studenten Enquête?' en er staan tips over wat docenten zelf kunnen doen. Ook zijn de FAQ's en de promotievideo er te vinden.

WWW.NSE.NL vernieuwd
De website www.nse.nl is vernieuwd. Hierop vinden studenten meer informatie over de Nationale Studenten Enquête. Kunnen zij het filmpje bekijken. Twitter volgen en de FAQ vinden.

Uitnodigingstekst
De tekst voor de uitnodigingsmail aan alle studenten is klaar. Deze is herzien naar aanleiding van diverse reacties vanuit instellingen. Hij is korter geworden en meer geschreven op de doelgroep. Deze tekst wordt ook vertaald in het Engels en Duits. 

Aankondigingstekst voor contactpersonen
Wij raden u aan onderstaande tekst te verspreiden onder uw studenten, bijvoorbeeld in een studentenblad, op de website of op intranet ter aankondiging van de start van de NSE.
Half januari gaat de Nationale Studenten Enquête 2015 (NSE)  van start! De NSE is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks tienduizenden studenten hun mening geven over hun studie. Ook doet hier dit jaar aan mee. Iedere student ontvangt hiervoor vanaf half januari een uitnodiging per e-mail. Met de resultaten van de NSE krijgen (aankomende) studenten inzicht in de studentenoordelen over opleidingen bijvoorbeeld op de website Studiekeuze123.nl én kunnen hogescholen en universiteiten hun kwaliteit verbeteren. Doe mee en geef je mening over jouw opleiding! 

De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Deze stichting is een initiatief van de studentenorganisaties ISO en LSVb en de onderwijskoepels Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau GfK.


Communicatierichtlijnen
Uiteraard mogen studenten gestimuleerd worden door de instellingen om deel te nemen aan de NSE. Houd daarbij aub wel de communicatierichtlijnen in acht. Deze zijn nu uitgebreid met enkele concrete voorbeelden over wat wel en niet mag worden gecommuniceerd.
Non-respons onderzoek
Nadat het veldwerk voor de NSE 2015 is afgesloten, zullen we non-respons onderzoek. We onderzoeken wat de beweegredenen van studenten zijn om niet mee te doen aan de NSE, zodat we hier voor de NSE 2016 op kunnen inspelen. Na het veldwerk worden tudenten hiervoor benaderd. Meer informatie volgt later.
RSS-feed
Nieuw dit jaar is een RSS-feed waarin Studiekeuze123 belangrijke wijzigingen (in bijvoorbeeld de planning of in procedures) kan vermelden of storingen kan doorgeven.
Om de RSS-feed te ontvangen dient u de volgende link: http://www.studiekeuzeinformatie.nl/category/nse-rss/feed toe te voegen aan uw RSS-reader. U krijgt dan automatisch een melding als Studiekeuze123 een nieuw bericht heeft geplaatst. Op die manier bent u dus altijd op de hoogte van wijzigingen of storingen.

In de presentatie van GfK van de Startbijeenkomst staat een korte uitleg over de RSS-feed (slide 27-30).

Adreswijziging Studiekeuze123
Per 1 januari 2015 heeft Studiekeuze123 een nieuw adres en telefoonnummer:

Arthur van Schendelstraat 600
Postbus 243
3500 AE Utrecht
T: 030 – 303 91 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
U ontvangt deze NSE Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon NSE of omdat u zich heeft aangemeld voor de NSE Bijblijver.
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.