Nieuwsbrief 19 september - 3 oktober 2017
ACTUEEL
Op 1 oktober treedt de nieuwe regelgeving deeltijdse arbeid in werking
De bepalingen van de wet werkbaar en wendbaar werk inzake de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid treden op 1 oktober 2017 in werking

Nieuwe voorzitter HRJ
Op 12 september 2017 nam Magali CLAVIE het voorzitterschap van de Hoge Raad voor de Justitie over van Christian DENOYELLE.
Persbericht HRJ 08/09/2017

Nieuwe drugswet
Verbeterd wettelijk kader voor verdovende middelen en psychotrope stoffen
Persbericht 06/09/2017 van Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)
6 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende regeling van verdovende middelen, psychotrope stoffen, BS 26/09/2017
Inwerkingtreding (art. 68):
op datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van :
art. 41 dat in werking treedt op 9 februari 2019 voor wat betreft de op industriële wijze bereide geneesmiddelen

Gebruik Nationaal Pandregister
14 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen, BS 26/09/2017, bl. 88043
Dit besluit treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van de Pandwet
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 
PUBLIEK RECHT

Dienst Burgerzaken en privacy

De GDPR en Dienst Burgerzaken: de praktijk
@burger, jul-aug-sep 2017, 4

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
@burger, jul-aug-sep 2017, 10

Verkavelingsvergunning
M. Boes, A. De Backer, Wijziging van eigendomsgrenzen in een verkaveling: voorafgaande bijstelling van de verkavelingsvergunning vereist?, T. Not. 2017/9, sep 2017, 656

Megaprojecten lopen meer en meer vast op mobiliteitsprobleem
P. De Smedt, Juristenkrant, nr. 354, 27/09/2017, 6

Ook Uplace struikelt over mobiliteit
(PDS), bespreking RvS 30 maart 2017, nr. 237.852, vzw UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel e.a., Juristenkrant, nr. 354, 27/09/2017, 6

Boerkaverbod
J. Vernimmen, EHRM aanvaardt Belgisch verbod op gezichtsbedekkende kleding, Juristenkrant nr. 354, 27/09/2017, 5
(EHRM, 11 juli 2017, Belcacemi en Oussar t. België)


BURGERLIJK RECHT

Onderwijs en aansprakelijkheid

F. Bruloot, Onderwijs en aansprakelijkheid. Recht op redelijke aanpassingen, NJW nr. 366, 20/09/2017, 514

Appartementsmede-eigendom
- R. Timmermans, Bevestiging van beslissingen van de algemene vergadering na nietigverklaring van de aanstelling van de syndicus door het relativeren van nulliteiten, T.APP., 2017/3, 3
- C. Willemot, J. Callebaut, Bloemlezing van enkele knelpunten bij de overdracht en de vestiging vna zakelijke rechten binnen appartementsmede-eigendom (II), T.APP., 2017/3, 16

Wettelijk kader Airbnb
C. Stoop, A. Bastenier, Airbnb: un point sur la situation, T.APP., 2017/3, 12

De verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor alle bouwpartners
R. Ramboer, M. Evens, ‘Standpunt’, Verzekeringswereld, 2017/09, sep 2017, 30

Onderhoudsbijdrage voor kinderen
S. Louis, Calcul des parts contributives des père et mère au profit de leurs enfants – Analyse bisannuelle de décisions de jurisprudence, RTDF 2017/2, 205


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Het sanctiemechanisme van artikel 747 Ger.W.

S. Mosselmans, ., RW 2017-2018, nr. 5 30/09/2017, 163

Tucht advocaten
M. Ghislain, X. Grognard, E. Thiry, A. Vergauwen, La discipline des avocats, Chronique de jurisprudence (2012-2016) (Seconde partie), JT  N° 6697, 16/09/2017, 517

Potpourri V maakt cassatierechtspraak bindend na verwijzing
M. Van Der Haegen, Juristenkrant nr. 354, 27/09/2017, 1


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Afschaffing vestigingswetgeving in Vlaanderen

S. Tondeur, Sociale Wegwijzer nr. 16, sep 2017, 19

Een verplichte voorschotregeling in de verzekeringssector: kan men reeds krijgen waar men misschien (nog) geen recht op heeft?
N. Portugaels, B. Weyts, RW 2017-2018, nr. 6, 07/10/2017, 202

Reclame voor medische hulpmiddelen
E. Syx, Analyse van het Europese verbod van reclame van medische-hulpmiddelenondernemingen gericht op de consument van geneesmiddelen op voorschrift en toepassing op medische hulpmiddelen, , RW 2017-2018, nr. 6, 07/10/2017, 203

Vlaams Gewest neemt beslissing over vestigingswetgeving
N. Crockaerts, De Venn. 2017/8, sep 2017, 13

Mededinging
- J. Ysewyn, M. Van Schoorisse, Overzicht van de beslissingspraktijk van de Belgische mededingingsautoriteit in 2016, TBM 2017/2, 95
- L. Parret, P. Heijnsbroek, BMA en ACM: Europese handhavers met couleur locale. Analyse van enkele gelijkenissen en verschillen in de handhavingspraktijk anno 2017, TBM 2017/2, 136

IPR - transportrecht
Thuisbasis wordt in transportsector belangrijkste aanknopingspunt voor toepasselijk (arbeid)srecht
N. Leys, Juristenkrant nr. 354, 27/09/2017, 3
(HvJ nr. C-559/16, 7 september 2017)

Met vertraging geland? Compensatie volgens vogelvluchtafstand
M. Verhoeven, , Juristenkrant nr. 354, 27/09/2017, 3

Massale verspreiding van fiscale persoonsgegevens is geen vorm van journalistiek
D. Voorhoof, Juristenkrant nr. 354, 27/09/2017, 4
(EHRM (Grote Kamer) 27 juni 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy en Satamedia Oy t. Finland)

Beslissingen over toekennen domeinnamen moeten transparanter en democratischer
F. Helsen, Juristenkrant nr. 354, 27/09/2017, 12

Gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen

B. De Meester, Slapende vennootschappen, wake up!, De Venn. 2017/8, sep 2017, 4

Een nieuw wetboek van vennootschappen voor eind dit jaar?
A. Wittemans, De Venn. 2017/8, sep 2017, 12


FINANCIEEL RECHT

Bitcoin splitst: vijf broden en twee vissen?
B. Maeschaelck,  RW 2017-2018, nr. 5, 30/09/2017, 162

Het hypothecair krediet na de omzetting van de hypothekenrichtlijn

D. Michiels, T. Not. Nr. 7-8, jul-aug 2017, 568


STRAFRECHT

De doorwerking van strafrecht in het jeugddelinquentierecht: naar een expliciete methode
R. Vilain, J. Put, TJK 2017/3, 175

Over radicalisering, extremisme en terrorisme in de jeugdhulp

Nieuwe uitdagingen integreren in bestaande werkingen
V. Saenen, TJK 2017/3, 188

Jeugdhulprecht – Overzicht van rechtspraak: 2004-2017
C. Maas, L. Meeuwissen, TJK 2017/3, 197

Penitentiaire tuchtsanctie is geen straf
R. Vasseur, Juristenkrant nr. 354, 27/09/2017, 2
(Rb; West-Vlaanderen, afd. Brugge 21 juni 2017, onuitg.)

Artikel 9bis Drugswet: een situering, analyse en evaluatie aan de hand van de rechtspraak
G. Guedens, T. Strafr. 3017/3, juni 2017, 165

Gevangeniswezen – wijzigingen door Potpourri IV
O. Nederlandt, La surveillance des prisons et le droit de plainte des détenus: jusqu’ où ira le bénévolat?, JT N° 6698, 23/09/2017, 541


FISCAAL RECHT

Europese bom onder ‘zelfstandige groeperingen’ in financiële sector
I. Massin, Fiscoloog nr. 1535, 27/09/2017, 1

Te grote woning ter beschikking: wie bepaalt het kadastraal inkomen?
L. Maes, Fiscoloog nr. 1535, 27/09/2017, 3

Beleggingsvennootschappen
M. De Munter, Nieuwe ‘sociale’ GVV met fiscaal gunststatuut in de steigers, Fiscoloog nr. 1535, 27/09/2017, 6

Inbreng  vastgoed in maatschap: soms verkooprecht of schenkbelasting
B. Cardoen, Fiscoloog nr. 1535, 27/09/2017, 10

Kroniek internationaal en Europees belastingrecht 2016
L. De Broe, D. Beckers, AFT 2017/8-9, 5

De implementatie van de geamendeerde Moeder-dochterrichtlijn
S. Gommers, M. Henderikx, AFT 2017/8-9, 33

Zomerakkoord
K. Hellinckx, K. Lievens, Taks op effectenrekeningen vanaf 1 januari 2017, Fisc.Act. nr. 32, week 21-27 sep 2017, 1

Geheime commissielonen: nieuwe ontsnappingsmogelijkheid is niet altijd van toepassing
 K. Janssens, , Fisc.Act. nr. 32, week 21-27 sep 2017, 7

BTW
- btw-vrijstelling voorr kostendelende vereniging: V. Coussée, E. Geeraerts, Btw-spelregels van zelfstandige groeperingen vanpersonen recent gewijzigd in België, Btw Brief, nr. 8, sep 2017, 1
-  Intracommunautaire levering: G. Cristiaensen, G. Gilis, Hof van Justitie doet opmerkelijke uitspraak over toepassing ‘vereenvoudigd’ driehoeksverkeer, , Btw Brief, nr. 8, sep 2017, 2 (HvJ C-386/16, 26 juli 2017)
- reisbureauregeling: G.Cristiaensen, S. Bergers, Nieuwe administratieve richtlijnen en FAQ, Btw Brief, nr. 8, sep 2017, , 4
- Btw-comité: G. Cristiaensen, A. Rems, Enkele opmerkelijke standpunten, Btw Brief, nr. 8, sep 2017, 6
vervoer voor uitvoer: J. Opreel, Vervalt btw-vrijstelling voor vervoer in onderaanneming?, , Fisc.Act. nr. 32, week 21-27 sep 2017, 5
- Advocaten en gerechtsdeurwaarders: 21 % btw op pro-Deodiensten pas op 1 januari, , Fisc.Act. nr. 32, week 21-27 sep 2017, 10

IPR – grensoverschrijdende procedure
C. Daniels, Hof van Justitie maakt toegang tot rechter bij grensoverschrijdend conflict effectiever, Juristenkrant nr. 354, 27/09/2017, 7
(HvJ zaak C670/15, 26 juli 2017)

Interne meerwaarden: ook kapitaalvermindering wordt getoetst

JVD, Fiscoloog nr. 1534, 20/09/2017, 1
Voorafgaande beslissing nr. 2017.152 dd. 06.07.2017

Verzekeringsgift: federale rulingdienst volgt federale Administratie wel
P. Van Eesbeeck, Fiscoloog nr. 1534, 20/09/2017, 4
Voorafgaande beslissing nr. 2016.813 dd. 06.07.2017

Tax shelter filmindustrie

JVD, ‘Auteursrechten’ vormen geen kwalificerende Belgische uitgaven,  Fiscoloog nr. 1534, 20/09/2017, 7
FAQ  van 13.09.2017 betreffende het tax shelter stelsel voor audiovisuele werken

Zomerakkoord - Kapitaalverminderingen
G. Gemis, Kapitaalverminderingen krijgen een complex fiscaal prijskaartje, Fisc. Act. nr. 31, week 14-20 sep 2017, 1

Inkoop eigen aandelen
P. Van den Berghe, M. Van den Bosch, Nieuw standpunt van fiscus maakt geen einde aan onzekerheden rond inkoop eigen aandelen, Fisc. Act. nr. 31, week 14-20 sep 2017, 4

Crowdfunding
A.M. Vandekerkhove, Verhoogde belastingvermindering van 45 % ook voor investeringen via financieringsvehikels, Fisc. Act. nr. 31, week 14-20 sep 2017, 7

Overwinstrulings
D.-E. Philippe, De saga van de Luxemburgse excess profit-rulings toegekend aan Belgische inwoners, Fisc. Act. nr. 31, week 14-20 sep 2017, 8

Verzekering gewaarborgd inkomen gesloten door een ondernemer
C. Devoet, Verzekering gewaarborgd inkomen gesloten door een ondernemer.- het belang van een bijzondere clausule vereist door een addendum, Verzekeringsnieuws nr. 8, sep 2017, 1
(Antwerpen 17 januari 2017)

De fiscale Hervorming van 2017
B. Springael, Fiscoloog Internationaal nr. 405, 31/08/2017, 1

Gewijzigd verdrag met Zwitserland vanaf 2018 van toepassing
CB, Fiscoloog Internationaal nr. 405, 31/08/2017, 6


SOCIAAL RECHT

Zomerakkoord bevat verrassende sociale maatregelen

N. Bastiaens, De Venn. 2017/8, sep 2017, 10

Arbeidsrecht en geloofsovertuiging
F. Kéfer, L’expression des convictions religieuses dans les relations de travail, TSR 2017/3, 527

Concurrentiebeding in arbeidsverhoudingen
N. Hallemeesch, TSR 2017/3, 613

Kinderbijslag vanaf 1 januari 2019

P. Bils, Sociale Wegwijzer nr. 16, sep 2017, 2

Welvaartsaanpassing pensioenen
M. Bruyninckx, Sociale Wegwijzer nr. 16, sep 2017, 4

Verhoging sociale uitkeringen voor zelfstandigen op 1 september 2017
M. Bruyninckx, Sociale Wegwijzer nr. 16, sep 2017, 7

Einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht in een nieuw jasje in 2017

A. Boseret, Sociale Wegwijzer nr. 16, sep 2017, 11
 
NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
Buiten de lijnen
Stedenbouwkundige afwijkingen en de beoordeling ervan binnen vergunningsaanvragen
Reeks Bibliotheek Omgevingsrecht
J. Bouckaert, S. François, B. Schelstraete, die Keure 2017, 295 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De overheid als belastingplichtige
M. Vervoort, Grondslagen van het fiscaal recht, Larcier 2017, 864 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Opening Doors – Notarieel Congres
Verslagboek naar aanleiding van het nationaal notarieel congres 2017 in Gent
Nieuwe vormen van vastgoed
Larcier 2017, 543 p.
Beschrijving + inhoudstafel

BTW – Duiding 2017
B. Buelens, W. Panis, Larcier 2017, 813 p.
Beschrijving + inhoudstafel
RECHTSPRAAK
Advocaat - Ereloon - Betwisting - Laattijdig en niet afdoende gemotiveerd protest – Gevolg
Hof van Beroep Antwerpen - 22 september 2016
RW 2017-2018, nr. 6, 07/10/2017, 227

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht – rechtsmiddelen
RABG 2017/13
Inhoudstafel
WEBSITES
GDPR-EU: Maak u klaar voor GDPR
https://gdpr-eu.be/https://gdpr-eu.be/
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Programma studieactiviteiten CBR - Intersentia 2017-2018
Programma

Actualia Familie(proces)recht
Opleidingscyclus 2017-2018
27 oktober 2017
UGent, auditorium NB 1, Universiteitstraat 4, 9000 Gent of livestream
1 maart 2018
 UHasselt, auditorium Louis Verhaegen, Martelaerenlaan 42, 3500 Hasselt
19 april 2018
KU Leuven, Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven of livestream
24 mei 2018
VUB, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
30 augustus 2018
UAntwerpen, Stadscampus, aula R.001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen of livestream

De geplande hervormingen van het erfrecht
M&DSeminars
28/09/2017 Holiday Inn Gent Expo
03/10/2017 Faculty Club Leuven
17/10/2017 De Jachthoorn Kontich
Programma

Opleiding Balanslezen voor advocaten

Larcier opleiding(3 sessies), 28/09/2017, 05/10/2017 en 12/10/2017 (Communicatieloft, Gent)
Programma

De inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ
Larcier opleiding, 3 oktober 2017 (14u - 17u) - 3Square Gent
Programma

E-Commerce
M&DSeminars, Gent 4 oktober 2017
Programma

Marketing voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en accountants: Hoe begin je eraan?
Larcier opleiding 5 oktober 2017 - Sint-Martens-Latem
Programma

Marktpraktijken en consumentenrecht anno 2017
M&DSeminars, Sint-Niklaas 5 oktober 2017
Programma

Jaarlijkse notariële studiemiddag NNK
Maklu-meetings, Rillaar 5 oktober 2017
Programma

Studienamiddag Nieuwe Zekerheden
Larcier, Mechelen 10 oktober 2017
Programma

De private stichting anno 2017
M&D Seminars, Sint-Niklaas 10 oktober 2017
Programma

Terbeschikkingstelling binnen de Belgische landsgrenzen: een praktijkgerichte update
M&D Seminars, Kontich 10 oktober 2017
Programma

Het nieuwe erfrecht in kort bestek
Vakgroep familierecht balie Antwerpen
Gerechtsgebouw Bolivarplaats Antwerpen, 11 oktober 2017 van 12.00-14.00 uur
Programma zie private luik

Hervorming vennootschapsbelasting - Fiscale begrotingsmaatregelen, de toepassing van het zomerakkoord !
KennisAteliers, Antwerpen: 11/10/2017, Gent: 12/10/2017, Kortrijk: 12/10/2017
Programma

Misbruik binnen de onderneming
Intersentia, Universiteit Antwerpen 11 oktober 2017
Programma

De vennootschap en de echtscheiding
Studieavond Echtelijke Moeilijkheden &
Larcier, Zedelgem 12 oktober 2017
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen
M&D Seminars, Leuven 12 oktober 2017
Programma

Kan franchisenemer vrij verkopen via internet? Franchising: recente ontwikkelingen
M&D Seminars, Gent 13 oktober 2017
Programma

Debat Alimentatie
Studieavond Echtelijke Moeilijkheden &
Larcier, Gent 17 oktober 2017
Programma

Week van de bemiddeling – panelgesprek
KdG in samenwerking met REA Antwerpen
REA Antwerpen 17 oktober 2017, 18-21u
Programma

Lunchcauserie minister van Justitie Geens over de rechtsstaat
Vlaamse Juristenvereniging
Antwerpen 18 oktober 2017
Programma

Indicatieve tabel 2016: kansen en kritiek
Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht – ALLIC
UAntwerpen 19 oktober 2017
Programma

De berekening van de aandelen van de privatieve kavels in mede-eigendom
Larcier, Zwijnaarde 19 oktober 2017
Programma

Lexfin - Updateseminarie Vennootschapsrecht
Larcier, Antwerpen 19 oktober 2017
Programma

Verkoop van vastgoed
Intersentia, TBO studienamiddag, Brugge 19 oktober 2017
Programma

Het nieuwe erfrecht
Intersentia
Di 24 oktober 2017 | Leuven
Di 7 november 2017 | Antwerpen
Vrij 24 november 2017 | Hasselt
Vrij 8 december 2017 | Brussel
Di 12 december 2017 | Kortrijk
Di 19 december 2017 | Gent
Programma

Studienamiddag vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing
Larcier opleiding, 24/10/2017 – Mechelen, Kasteel Tivoli
Programma

Landpacht

Intersentia, Antwerpen 24 oktober 2017
Programma

De verjaring van de strafvordering uitgeklaard
CBR studieavond 24 oktober 2017
Programma

Testamenten – 10 topics uit de schaduw gelicht

Lexalert online seminarie 6 november 2017
Programma

Tweetalige studiedag - Het voorliggend ontwerp Wetboek vennootschappen en verenigingen
 
Larcier opleiding, Brussel 8 november 2017
Programma

Le nouveau “erfrecht” est arrivé !

Lexalert online seminarie 9 november 2017
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL
Larcier, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

Studieavond VERKOPINGEN MET HANDELINGSONBEKWAMEN, AFWEZIGEN, ONBEHEERDE NALATENSCHAPPEN
Larcier opleiding, 16 november 2017 - Klokhof Loppem
Programma

Masterclass Verkeer
Larcier opleiding, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

De contractuele nietigheidsvorm in het omgevingsrecht
Larcier, Antwerpen 21 november 2017
Programma

De gewaarschuwde koper: Informatieverplichtingen en sanctiemechanismen in het omgevingsrecht
Larcier, Gent 21 november 2017
Programma

Masterclass SAMENWONEN
Larcier opleiding, 23 november 2017 - Hotel Serwir, Sint-Niklaas
Programma

Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Larcier, Brussel 28 november 2017
Programma

Studieavond CBR Actualia Wetboek van Economisch Recht
UA Antwerpen 28 november 2017
Programma

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding
Larcier opleiding, 30 november 2017 - Gent
Programma

Zesde Antwerps Juristencongres: digitalisering & recht
CBR, 7 december 2017
Programma

Elektronische procesvoering in burgerlijke zaken
Larcier opleiding, Kontich 7 december 2017
Programma
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be