Bibliotheek & Studiedienst
1
Nieuwsbrief Advocaat & Bibliotheek  16 juni - 1 juli 2021
De bibliotheek heeft dezelfde openingstijden in juli en augustus.
Van 8.30u - 13.00u en van 13.30u -16.30u.
VOB
Voor een objectieve berekening
van de onderhoudsbijdragen

Raadpleegbaar in de bibliotheek
via Strada lex (tools)


 NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
 met een link naar de webpagina van de uitgever
 
 
Uw eigen bibliotheek aanvullen?
Indien u juridische boeken wenst te bestellen met 10% korting, kan dat via een e-mail naar bib@balieprovincieantwerpen.be (afhalen in de bibliotheek, geen verzendkosten)

 
CORONA
Voorlopige analyse van de rechtspraak inzake coronamaatregelen
C. Van Dijck, T.Pol. 2021/3, 111

De Europese COVID-paspoort Verordening, terugkeer naar Schengen maar nu met gesloten grenzen?
R. van den Hoven van Genderen, Computerrecht 2021/3, 115
ALGEMEEN
Juridische meesterwerken 2018-2019
Elisabeth Alofs, Alain François, Stefaan Smis, Jachin Van Doninck, Guido Van Limberghen (eds.), Intersentia 2021, 372 p.
Beschrijving + inhoudstafel
PUBLIEK RECHT
BESTUURSRECHT

Vlaamse bestuursrechter: bescheiden toezichthouder of bemiddelaar?
C. Van Craen, in:
Juridische Meesterwerken 2018-2019, Intersentia 2021, 101

Tweede rapport GAS-wet: van controversieel naar vaste waarde
G. Geudens, Juristenkrant nr.432, 23/06/2021, 4
GAS-verslag FOD Binnenlandse Zaken 2021

Themanummer Wegen
TBO 2021/2, mrt-apr 2021
Inhoudstafel

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Jaarboek Overheidsopdrachten 2020-2021
EBP Consulting 2021, 1216 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Overheidsopdrachten voor werken en private aannemingsovereenkomsten
Jubileumboek 50 jaar Tijdschrift voor Aannemingsrecht
Evi Mees, Youri Musschebroeck, Anthemis 2021, 323 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GRONDRECHTEN – MENSENRECHTEN –DIERENRECHTEN

Continuité de la justice et respect des droits humains en période de pandémie
Actes de la journée européenne de l’avocat du 23 octobre 2020
Isabelle Andoulsi, Sophie Huart (eds.), Anthemis – Barreau de Bruxelles Ordre Français, 2021, 136 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Dieren in het recht: een beestenboel?
B. Daem, in:
Juridische Meesterwerken 2018-2019, Intersentia 2021, 1

Het Vlaams verbod op onverdoofd slachten: geen dode letter
E. Vleugels, E. Taverna, TBP 2021/6, 316

Vrijheid van vestiging is geen fundamenteel recht onder EVRM
I. Van Hiel, Juristenkrant nr. 432, 23/06/2021, 1
EHRM 10 juni 2021, (Application no. 45487/17)
Case of Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) and Norwegian Transport Workers’ Union (NTF) v. Norway

Vervolging van haatmisdrijven is noodzakelijke inperking van de expressievrijheid
D. Voorhof, Juristenkrant nr. 432, 23/06/2021, 12
Corr. Mechelen (Kamer MC4) 26 mei 2021, nr. 21M000027, O.M. t. C., V., VM en LV (Voorpostvonnis)

MIGRATIERECHT

De impact van de Brexit op het verblijfsrecht van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden

I. De Gols, T. Vreemd. 2021/2, apr-mei-jun 2021, 152

Gezinshereniging
A. Declercq, De termijn van vrijstelling van de materiële voorwaarden bij gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming: onvoldoende waarborgen voor een effectieve vrijstelling, T. Vreemd. 2021/2, apr-mei-jun 2021, 131

OMGEVINGSRECHT

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening
P. Vansant, G. Van Hoorick, Wolters Kluwer 2021, 538 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Grondwaterbeheer in het licht van de klimaatverandering: goed geregeld?
A. Carette, MER 2021/2, apr-jun 2021, 119

Les voies de recours en matière d’accès à l’information environnementale: diversité et complexité des régimes applicables
J. Sambon, Amén. 2021/2, 73

Le retrait-réfection d’une décision confirmée sur recours par l’effet du décret, un carrousel sans fin?
B. Gors, Amén. 2021/2, 87

ENERGIERECHT

Energieopslag als ‘gamechanger’?: het Europese, Belgische en Vlaamse rechtskader ontleed

B. Devlies, MER 2021/2, apr-jun 2021, 89

Het Clean-Energy-pakket in de drie Belgische gewesten: een eerste analyse
S. Vanhove, MER 2021/2, apr-jun 2021, 105

CULTUUR

Eindelijk een indemniteitsregeling voor musea in Vlaanderen
O. Lenaerts, Juristenkrant nr. 432, 23/06/2021, 16
Voorontwerp decreet Vlaamse regering (Vlaams Parlement 3225 (2020-2021))

GEGEVENSBESCHERMING
 

Het profiel van de functionaris voor gegevensbescherming: een multidisciplinaire superman of supervrouw? Het profiel uitgediept en toegepast op de Vrije Universiteit Brussel
B. Pals, in:
Juridische Meesterwerken 2018-2019, Intersentia 2021, 311

Voorontwerp dataretentiewet: derde keer, goede keer?
S. Careel, S. Royer, Juristenkrant nr. 432, 23/06/2021, 10

Data protection by design in AI? The case of federated learning
S. Rossello, R. Díaz Morales, L. Munoz-González, Computerrecht 2021/3, jun 2021, 116
 BURGERLIJK RECHT
Wetgevingskroniek burgerlijk recht
C. Botman (coord.), , Chronique de législation en droit privé (1er juillet – 31 décembre 2020) (deuxième partie), JT N° 6862, 19/06/2021, 445

FAMILIAAL(VERMOGENS)RECHT

Probleemgenererende rechterlijke uitspraken: weg ermee
F. Buyssens, ‘Editoriaal’, T. Fam. 2021/6, 134

Het authentiek testament in oorlogstijd?
A. Van den Bossche, TEP 2021/2, 213

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik. Effect op inbreng en inkorting
H. Casman, A.-L. Verbeke, B. Verschraegen, TEP 2021/2, 223

Vennootschapsaandelen in het wettelijk huwelijksvermogensstelsel. Een tussenstand van zaken
J. Du Mongh, TEP 2021/2, 265

Vereffening huwelijksvermogen
F. Peeters, La liquidation d’un régime matrimonial en pratique : comparaison entre les régimes de communauté légale, de séparation de biens pure et simple et de séparation de biens avec participation aux acquêts eu égard aux nouveautés apportées par la loi du 22 juillet 2018, RTDF 2020/4, 09/06/2021, 809

Hobin - berekening onderhoudsgelden kinderen
A. Duelz, un nouveau logiciel de calcul des contributions alimentaires entre parents séparés qui pose questions, RTDF 2020/4, 09/06/2021, 857

AANNEMINGSRECHT

Overheidsopdrachten voor werken en private aannemingsovereenkomsten
Jubileumboek 50 jaar Tijdschrift voor Aannemingsrecht
Evi Mees, Youri Musschebroeck, Anthemis 2021, 323 p.
Beschrijving + inhoudstafel

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
I. Samoy, C. Van Schoubroeck, reeks Themis nr. 118, 130 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Is de inbreuk op een recht absoluut of relatief onrechtmatig?
V. Schollaert,NJW nr. 445, 23/06/2021, 514

JEUGDRECHT

Bijstand door een jeugdadvocaat aan Roma-minderjarigen in als misdrijf omschreven feiten: geen sinecure?
S. De Bus, in:
Juridische Meesterwerken 2018-2019, Intersentia 2021, 57 
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

Les avocats et la réforme du droit des sociétés et du droit économique
H. Culot (coörd.), Larcier 2019, 175 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rapport 2021 – Future Ready Lawyer
Beyond the Pandemic
Wolters Kluwer

Responsabilités professionnelles
Vincent Callewaert (ed.), CUP nr. 196, Anthemis 2020, 319 p.
Beschrijving + inhoudstafel
(Hierin: Vincent Callewaert, La responsabilité des avocats, p. 7-45)

JUSTITIE

Continuité de la justice et respect des droits humains en période de pandémie
Actes de la journée européenne de l’avocat du 23 octobre 2020
Isabelle Andoulsi, Sophie Huart (eds.), Anthemis – Barreau de Bruxelles Ordre Français, 2021, 136 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Meer mensen en middelen voor Justitie
Persbericht FOD Justitie 16 juni 2021

GERECHTELIJK RECHT

Cassatie beëindigt discussie over bepaling uit potpourriwet I
W. Vandenbussche, Juristenkrant nr. 432, 23/06/2021, 2
Cass. 11 juni 2021, AR C.17.0412.N
Zie ook:
O. Vanden Berghe, Ook de betwiste veroordeling tot betaling van een provisie kan een beslissing zijn alvorens recht te doen, waartegen geen onmiddellijk beroep mogelijk is – Cass. 11 juni 2021, TBH Actualiteit 24/06/2021

Troisième indexation des indemnités de procédure
V. De Wulf, JT N° 6862, 19/06/2021, 456

 HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Rechtspraak handelsrecht
JLMB 2021/24
Inhoudstafel

Recht & elektronische handel
P. Van Eecke (ed.), 2e, volledig herziene editie, Intersentia 2021, 625 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

L’association sans but lucratif, une centenaire gaillarde ou moribonde?
N. Thirion, JT N° 6863, 26/06/2021, 465

Évolution des rapports entre association sans but lucratif et marché en droit belge : chemin de la liberté ou marche funèbre ?
S. Garroy, JT N° 6863, 26/06/2021, 466

Le secteur non marchand et le Code des sociétés et associations
D. Gol, JT N° 6863, 26/06/2021, 472

L'ASBL belge par rapport à ses voisines française et luxembourgeoise dans le contexte du développement de l'économie sociale sur le plan européen : quelles perspectives d'amélioration du cadre juridique?
L. Corbisier, JT N° 6863, 26/06/2021, 484

VERZEKERINGSRECHT

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
I. Samoy, C. Van Schoubroeck, reeks Themis nr. 118, 130 p.
Beschrijving + inhoudstafel

L’assurance-vie en Région flamande à l’épreuve des droits de succession et le recours utile à la donation – Une mise au point nécessaire

L. Baddour, A. Vandewalle, Rec.gén.enr. not. 2021/6, 291

E-COMMERCE

De Europese Geoblocking Verordening: State of Play
M. De Koning, ‘Editoriaal’ Computerrecht 2021/3, jun 2021, 239

INTELLECTUELE RECHTEN

Commerciële exploitatie van de menselijke afbeelding, naam en stem
N. Debruyne, reeks Recht en onderneming nr. 54, die Keure 2021, 619 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Overzicht van de Gemeenschaps- en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmodellen (2019-2020)
H. Van Hees, ICIP-Ing.Cons. 2021/1, 1
FINANCIEEL RECHT
Het huidige regelgevende kader als (on)stabiele dam, die de vloedgolf aan risico's van CDS, CDO en Coco kan indammen, beperken of weerloos moet laten passeren?Risico's en risicobeheersing van financiële derivatieve instrumenten
R. Kenis, in:
Juridische Meesterwerken 2018-2019, Intersentia 2021, 155

Bank- en Financieel recht
Inhoudstafel 2021/1
STRAFRECHT
Rechtspraak straf(proces)recht
JLMB 2021/25
Inhoudstafel

De preliminaire zitting van het hof van assisen na de wet van 5 mei 2019: één zitting, twee arresten, geen hoger beroep, hoeveel cassatieberoepen?
R. Verstraeten, NC 2021/3, juni 2021, 213

De afhandeling van geweld tegen leden van de politiediensten aangescherpt
H. Berkmoes, Politie & Recht 2021/2, apr-mei-jun 2021, 57

Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek: een (slechts) punctuele ingreep ter verbetering van de patrimoniale strafuitvoering
S. Bollens, Politie & Recht 2021/2, apr-mei-jun 2021, 59

De relatie overheid-private veiligheidssector: een stand van zaken
T. Peperstraete, Politie & Recht 2021/2, apr-mei-jun 2021, 71

Panopticon
2021/3, mei – jun 2021
Inhoudstafel

Chronique de droit international pénal 2021/1
M. Alié, M.-L. Hébert-Dolbec, RDP 2021/6, jun 2021, 577

Chronique de criminologie
Description et mise en perspective des données de police administrative relatives aux personnes, groupements et phénomènes à suivre
B. Mine, P. Jeuniaux, I. Detry, RDP 2021/6, jun 2021, 608

La désobéissance civile dans le contexte de l’urgence écologique: l’état de nécessité et la liberté d’expression ont le vent en poupe
M. Jadoul, RDP 2021/6, jun 2021, 634
 FISCAAL RECHT
Fiscale wetsontduiking
Fraus legis in fiscalibus
N. Van Damme, Intersentia 2021, 250 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Beroepsfiscaliteit
Beroepsinkomsten en -uitgaven
Philippe Bielen, Michiel Cassiers, Méhdi Zagheden, Intersentia 2021, 366 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vademecum Vennootschapsbelasting
Claude Chevalier, Intersentia 2021, 1702 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Onroerend goed
CB, KI buitenlands vastgoed: welke ‘waarde’ op het formulier vermelden?, Fiscoloog nr. 1708, 30/06/2021, 3

Cassatie over onverschuldigde betaling in vennootschapsbelasting
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1707, 23/06/2021, 7

Pensioenen
P. Van Eesbeeck, L. Vereycken, Administratie verduidelijkt en verlengt ‘corona-circulaire’ over 80%-grens, Fiscoloog nr. 1707, 23/06/2021, 9

Erfbelasting

E. Spruyt, Buitenlandse successierechten op roerend vermogen niet verrekenbaar: ongrondwettig, Fisc.Act. nr. 22, week 17-23 jun 2021, 1
GwH 3 juni 2021, 80/2021

Onkostenvergoedingen
W. De Visscher, Eigen kosten van de werkgever: ruimere ficheverplichting, Fisc.Act. nr. 22, week 17-23 jun 2021, 6

Vennootschapsbelasting
P. Van den Berghe, L. Cassimon, Aangifteverplichting betalingen aan belastingparadijzen stiekem uitgebreid tot Malta en Turkije, Fisc.Act. nr. 22, week 17-23 jun 2021, 8

Pensioenen
C. Hendrickx, Na ‘jobsdeal’: de proef op de som, Fisc.Act. nr. 22, week 17-23 jun 2021, 10

Onderzoek en controle
T. Sas, Boekenonderzoek vanop afstand op til, Fisc. Act. nr. 21, week 10-16 juni 2021, 1

Fraudebestrijding
F. Desterbeck, Financiële instellingen moeten bijzondere mechanismen melden, Fisc. Act. nr. 21, week 10-16 juni 2021, 7

Registratierechten
E. Spruyt, Vlaamse beroepskoper hoeft niet langer zekerheid te stellen, Fisc. Act. nr. 21, week 10-16 juni 2021, 8

Ruling over omzetting van schuld in kapitaal tegen nominale waarde
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1706, 16/06/2021, 1

Fiscale ‘potpourri’-wet: gegoochel met data inwerkingtreding
JVD, Fiscoloog nr. 1706, 16/06/2021, 4

Circulaire bevestigt fiscale behandeling van ‘negatieve interesten’
B. De Cock, K. Van Sande, Fiscoloog nr. 1706, 16/06/2021, 6

Burgerlijke partijstelling: schade door extra werk invorderingsambtenaar
JVD, Fiscoloog nr. 1706, 16/06/2021, 8

Abnormaal voordeel: bewijslast van ‘normaliteit’ ligt bij belastingplichtige
K. Janssens, Fisc.Act. nr. 20, week 3-9 jun 2021, 5

Aangifte personenbelasting

C. Hendrickx, Wanneer is aanvullend pensioen van SWT’er aan 10% belastbaar?, Fisc.Act. nr. 20, week 3-9 jun 2021, 7

BTW

Voorlopig geen bijzondere BTW-regeling voor gemeubelde studentenkamers
JVD, Fiscoloog nr.1708, 30/06/2021, 1

Nieuwe OSS- en I-OSS-regeling: facturering, notificaties, registers, enz.
I. Massin, Fiscoloog nr.1708, 30/06/2021, 5

6% BTW op afbraak-heropbouw: bijgewerkte ‘FAQ’ en rulings
I. Massin, F. Debelva, Fiscoloog nr. 1707, 23/06/2021,

Restaurantdienst of levering van spijzen? Justitie blijft nagenoeg bij zijn standpunten
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 21, week 10-16 juni 2021, 3

De tijdelijke regeling 2021-2022 voor het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw in België
M. Govers, Nieuwsbrief Notariaat nr. 9, weken 26-27  2021, 1

Afbraak en heropbouw: nieuwe toelichting, nieuwe interpretaties
T. Van Beveren, E. Brams, Btw Brief nr. 6, juni 2021, 1

E-commerce en diverse wijzigingen
S. Cornet, H. Rochus, R. Zwakhoven, B. Pernet, KB tot wijziging van de koninklijke besluiten nr. 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, Btw Brief nr. 6, juni 2021, 4

Over studentenkoten en hotels
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 20, week 3-9 jun 2021, 1

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

FBB en Korea: zorgt Cassatie nog wel voor eenheid van rechtspraak?
JVD, Fiscoloog nr. 1707, 23/06/2021, 1
(als reactie op stelling in vorig artikel in nr. 1706: ten gevolge van twee dissidente uitspraken van het Hof van Cassatie van  4 juni 2021, F.20.0056.N en F.20.0049.N)

FBB en Koreaanse obligaties: saga loopt na dertig jaar met een sisser af
JVD, Fiscoloog nr. 1706, 16/06/2021, 10
 SOCIAAL RECHT
Analyse van de hervormingen van de WAP. Zijn aanvullende pensioenen sociaal, duurzaam en toekomstbestendig geworden?
E. Raes, in:
Juridische Meesterwerken 2018-2019, Intersentia 2021, 207

Stakingsrecht en minimumdienstverlening: waar liggen de grenzen?
L. Nissen, in:
Juridische Meesterwerken 2018-2019, Intersentia 2021,259

Discriminatie op basis van handicap en zwangerschap tijdens de sollicitatieprocedure en bij de aanwerving geeft recht op een jaarloon als schadevergoeding
Arbeidshof Antwerpen 28 juni 2021
Toelichting: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/lokaal-nieuws/arrest-28-juni-2021-discriminatie-op-basis-van-handicap-en-zwangerschap-tijdens-de

‘Wet op bescherming van personeelsafgevaardigden is aan vereenvoudiging toe’
R. Boone, interview met Olivier Wouters en Ward Bouciqué, Juristenkrant nr. 432, 23/06/2021, 8
(n.a.v. artikel in OR 2021/6 – 30 jaar wet van 19 maart 1991 – rechtspraakoverzicht sinds 2016)

30 jaar wet van 19 maart 1991 bescherming personeelsafgevaardigden – Overzicht van rechtspraak sinds 2016 (Deel 1)
W. Bouciqué, O. Wouters, OR 2021/6, 126

Aandelengerelateerde verloning
M. De Meulemeester, N. Vroman, D. Vanhove, A.-S. Goossens, OR 2021/6, 155

Het dragen van een hoofddoek en een omstreden neutraliteitsbeleid
L. Ferreira, Socialwin Actua 11/06/2021 (deel 1), 18/06/2021 (deel 2), 25/06/2021 (deel 3)
De databank Socialwin is in onze bibliotheek raadpleegbaar

De uitzonderingen op de ontslagbescherming van de preventieadviseur
G. Dierinck, Nieuwsbrief Ontslag nr. 3, juni 2021, 1

Aanvullende vakantiestelsels: jeugdvakantie, seniorvakantie en Europese vakantie
H. Van Rooy, L. Vanhaute, Sociale Wegwijzer nr.12, juni 2021, 2

Studentenarbeid: fiscale en sociale nieuwigheden

M. Dauphin, Sociale Wegwijzer nr.12, juni 2021, 7

Brexit: toegang tot het Belgische grondgebied en de Belgische arbeidsmarkt na de overgangsperiode (deel 2)
I. De Gols, Sociale Wegwijzer nr.12, juni 2021, 11

Contrat de travail et discrimination – Développements récents
G. Jacquemart, A. Ollivier, OR (F), 2021/6, 2

Loi sur la nature des relations de travail: examen de jurisprudence 2015-2020 (II)
M. Gratia, M.-C. Paternostre, OR (F), 2021/6, 25

 STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
Op onze website vind u een selectie van interessante juridische vormingen:
 
Studiedienst Bibliotheek Balieprovincieantwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - bib@balieprovincieantwerpen.be
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kunt zich altijd uitschrijven, dat doet u via de link onderaan de nieuwsbrief.