Commissie Tweewielers        18 maart 2016
Monumentenrit 2016 - FEHAC en Historische Tweewielerclubs
 
Geacht bestuurslid,
 
Tijdens de FEHAC Commissie Tweewielers Achterbanmeeting van 10 maar j.l. heeft de
Commissie Tweewielers (CTW) een kersvers plan geventileerd. Hierbij willen we graag wat meer
informatie aan julle club aanreiken, plus een vraag. Maar, eerst iets meer achtergrondinformatie.
 
Mobiel Erfgoed
Zoals inmiddels bekend wordt onze gezamenlijke collectie van historische voertuigen in Nederland als Mobiel Erfgoed erkend binnen ons Nationale Erfgoed. Voor de goede orde: dit schept geen verplichtingen voor de bezitter/beheerder van de afzonderlijke historische voertuigen. Wél krijgt elke bezitter/beheerder een aantal nieuwe mogelijkheden aangeboden die alles te maken hebben met het beschermen van ons Nationale Erfgoed en dus nu ook ons Mobiele Erfgoed.
 
Open Monumentendag
In 2016 zal door de Stichting Open Monumentendag weer de Open Monumentendag worden georganiseerd. Zie daarvoor ook http://www.openmonumentendag.nl/
 
In 2016 vindt deze Open Monumentendag plaats op zaterdag 10 en zondag 11 september.
 
De FEHAC streeft ernaar om tijdens deze Open Monumentendag(en) ook met ons Mobiel Erfgoed op geschikte plaatsen aanwezig te zijn.
 
Maar, niet alleen dat. Mobiel Erfgoed bevat het woord "mobiel" - er zal dus ook mee gereden worden. En naar wij denken komt dat veel liefhebbers van historische tweewielers goed uit, die willen ook rijden met hun motor, bromfiets of dwergauto!
 
De Monumentenrit 2016 (werktitel)
Uit deze elementen is het idee geboren om aan jullie - de actieve clubs die de moeite nemen om de FEHAC CTW Achterbanmeeting bij te wonen - uit te nodigen om mee te denken over een gezamenlijke invulling van de Open Monumentenrit 2016 als bijdrage aan de Open Monumentendag 2016.
 
Tijdens de Achterbanmeeting kwamen spontaan al enkele ideën naar voren:
-          Een Monumentenrit op en rond 4 plaatsen met een Monument in noord, oost,
           zuid en west Nederland
-          Een Sterrit naar en een rit rond een centraal gelegen Monument
-          Vier Sterritten naar en rond 4 Monumenten, in bijv. noord, oost etc.
 
In alle eerlijkheid, de CTW heeft hier zelf nog geen vastomlijnd beeld van. Maar, wellicht kunnen we samen met jullie tot een goede aanpak komen en - nog belangrijker - peilen of een dergelijke Monumentenrit überhaupt gaat lukken.
 
Vraag
Daarom aan jullie de vraag om binnen je eigen club hierover na te denken.
Maar, we kunnen daar ook niet al te lang over nadenken. Het is zo weer september en als er toestemming nodig is van bijv. een Gemeente, dan kun je niet vroeg genoeg beginnen.
 
Kunnen jullie voor 15 april 2016 antwoord geven op de vragen:

1. Zou jullie club mee kunnen en willen doen aan een nog nader in te vullen
    Monumentenrit 2016?
2. Indien ja, zou jullie club een van de mede-organisatoren willen zijn?
3. Indien ja, welk idee hebben jullie zelf om invulling te geven aan de Monumentenrit 2016?
4. Indien ja, geef dan graag het e-mail adres van de contactpersoon.
5. Indien nee, wil je dat dan toch even doorgeven per e-mail?
 
Wij zien jullie antwoord graag uiterlijk 15 april tegemoet.
 
Gebruik daarvoor s.v.p. het FEHAC e-mail adres:
-          ctw@fehac.nl
-          Onder vermelding van Monumentenrit 2016
 
Met vriendelijke groeten,
 
FEHAC Commissie Tweewielers
 
 FEHAC                            ctw@fehac.nl                   www.fehac.nl