BARNTEATERAKADEMIN
Nyhetsbrev nr 6   
Oktober 2014
Det har gått en stund sedan vårt förra nyhetsbrev. En våt höst har kopplat greppet om Göteborg, på teatrarna har spelårets första premiärer ägt rum, EU-parlament och kommission omformerar sig och vi vet hur svenska folket röstade.
 
Under hela detta s k supervalår upplever i alla fall jag att det har pratats politik mer än någonsin. Och på ett nytt mer öppet sätt, man frågar varandra: hur röstade du? Också den svenska eftervalsdebatten har varit ovanligt livaktig, främst väl på grund av SD:s framgångar som påverkat både det parlamentariska läget och väckt frågor om demokrati och ideologi.
 
Men jag tror också att det handlar om att vi lever i en extremt laddad tid. En tid som ropar efter politiska lösningar på problem av enorma dimensioner.
 
I Barnteaterakademins nästa soppsamtal ska vi undersöka hur barn- och ungdomsteatern tar hand om svåra, komplexa frågor av samhällelig och etisk art: Vad påstås på våra scener? Tar vi ställning? Ska vi ta ställning? Finns det en rädsla att vara tydlig, varför i så fall? Är det som någon kallar otydlighet, i själva verket en medveten hållning? Vad är politisk teater idag? Och vilket ansvar har teatern, gentemot samhälle och publik?

Mer information följer i särskild inbjudan, men boka redan nu in den 11 december kl 18! Redan spikade deltagare är Karin Helander, professor i teatervetenskap, barnkulturforskare och teaterkritiker, samt journalisten och teaterkritikern Lis Hellström Sveningson. Fler namn tillkommer.
 
I pipe-line: Tillsammans med Trappan kompetensutveckling, planerar vi för en kurs med fokus på kvalitet i teaterarbetets alla led. Kursen kommer ha en huvudlärare och inbjudna gästföreläsare, ta avstamp i deltagarnas egna erfarenheter och omfatta en serie träffar under våren 2015. Mer detaljerad information om kursen kommer om inte så länge. Den som redan nu vill veta mer är varmt välkommen att kontakta oss eller Trappan!
 
Jag vill också extra tipsa om det minisymposium som äger rum 1 december på Masthuggsteatern, anordnat av det nystartade BiG - nätverk för Barnkulturforskning i Göteborg, som Barnteaterakademin är del av. Länk till eventet finns till höger.

Slutligen är vi glada att 
berätta att den text som Dimen Abdulla skrivit på uppdrag från Barnteaterakademin, i mars 2015 har premiär på Lule Stassteater. Och någon blev inte knivhuggen presenterades tillsammans med ett grovmanus av America Vera-Zavala vid en reading tidigare i år, läs mer om de två texterna nedan. 
 
Med önskan om en skön höst. Från en som gillar löven, dofterna och till och med regnet!

Kristina Ros,
projektledare
 
2 x GROVMANUS // 2014
 
Fimbulvinter – sagan om hur en get, en ekorre och två korpar räddade sin vän ormen och havet
av America Vera-Zavala
På stranden högar med sopor och skrot, i haven stora sjok av plastskräp som driver omkring - och de stora verkar inte bry sig. När Heidrun, Ratatosk, Hugin och Munin en dag hittar en död säl på stranden, blir det starskottet för en resa ända bort till Midgårdsormens värme, vrede och urkraft.
Antal roller: 3-5 (kön utan betydelse)  Målgrupp: Barn 6-8 år
 
Och någon blev inte knivhuggen
av Dimen Abdulla
I en trakt mellan stor och liten, i skogen bortanför, testar tre tonåringar gränser, sig själva och varandra. Vem älskar vem? Vem har kontrollen? När går leken över i allvar?
Någon fyller år, någon slår in ett paket, någon hamnar i kläm. Plötsligt står tiden still och det värsta har hänt - och på en diffus våglängd hörs de vuxnas röster
Antal roller: 3 (2 k, 1 m)   Målgrupp: Högstadiet
 
 
Beställa den färdiga pjäsen
Efter en offentlig reading på Hagateatern den 5 maj, har de två grovmanusen skickats ut brett till teatrar i hela landet för att intresserad teater ska kunna sluta avtal med dramatikerna om färdigställd pjäs.
Fimbulvinter finns fortfarande till förfogande. T.o.m. 5 maj 2015 gäller en förhandssubventionering från Barnteaterakademins sida, med en tredjedel av avtalat pjäsarvode. Kontakt sker genom Barnteaterakademin eller Colombine Teaterförlag (info@colombine.se alt. 08-411 70 85).
.................................................................................................
 
Barnteaterakademins publikationer Samtal om devisingMakt och maktlöshet och Kultur - nytta eller mening) finns att hämta på följande teatrar:
 
Angereds Teater, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Masthuggsteatern, Teater Sesam, Teater Uno och Regionteater Väst (Uddevalla).
 
Det går också att få böckerna per post. Maila då info@barnteaterakademin.se för vidare instruktioner!
 
 
Barnteaterakademin arbetar med att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvalitén på barn- och ungdomsdramatiken. Genom att beställa manus av nya och spännande dramatiker vill Barnteaterakademin ge dem möjlighet att utforska och pröva nya idéer.

Barnteaterakademin verkar också för att vitalisera och stimulera debatt och diskussioner som fokuserar på barn- och ungdomsteatern som konstform samt för att utveckla lokala samarbeten mellan institutioner, fria grupper och representanter inom skola och kultur. Angereds Teater är sedan 2008 huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp bestående av representanter från barn- och ungdomsteatrar i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Barnteaterakademin verkar på uppdrag av Göteborgs Stads kulturnämnd med stöd från Västra Götalandsregionen.
 
 
Månadens tips & notiser!
 
Hållbar mänsklighet - att vara en anständig människa i oanständiga tider.
Föredrag, film, teater, dans, utställningar, musik m.m. Projektet pågår hela hösten till den 30 jan 2015 på Frölunda kulturhus.
 
 
Kulturens kraft
En heldag om kulturen som kraft och som motkraft. Möt filmare, poeter, musiker, dansare, författare m.m. med rötter i kulturskapande utanför de etablerade kanalerna. Var och när börjar deras historier? Vilka historier kommer fram och vilka får inte möjlighet att komma till uttryck? Med bl a Gabriela Pichler, Olivia Bergdahl, Rami Agha och Morris Shabo
15 nov 14-20.30
Blå Stället. Fri entré, föranmälan till: hasse@klyftan.se
 
 
Piccolo - film och bok för små barn
En inspirationsdag om att se, göra och prata film och litteratur med förskolebarn. Årets program rör sig kring den bioaktuella "Tänk om".
3 nov 13:00-16:30
Göteborgs Stadsbibliotek, Hörsalen
Länk till Kultur i Väst/Piccolo
 
 
Det blir kaos i världen
Bortom trädgränsen
Gästspel av Regionteater Väst. Föreställningarna spelas 5-8 resp.12-15 nov.
Folkteatern, Göteborg
Länk till Folkteatern
 
 
Minisymposium: Makt, delaktighet och inkludering
Nätverket Barnkultur i Göteborg (BiG) bjuder in till en eftermiddag med föreläsningar, diskussion och teater.
1 dec 15:00-18:15
Masthuggsteatern. Fri entré, men begränsat antal platser.
 
 
Forum för scenkonst:
Den nya feministiska vågen
En ny feministisk våg sveper över scenkonsten i Sverige.
Tredje och sista samtalet: Unga scenartister tar tempen på dagens feministiska scenkonst. Ett samtal av och med verksamma scenkonstnärer.
17 nov kl 18:00-20:00
Artisten
 
 
Nominera till 
Scenkonstbiennalen 2015
Den 26-31 maj 2015 arrangeras Scenkonstbiennalen i Malmö! Biennalen innehåller föreställningar från hela landet, workshops, seminarier, internationella gästspel m.m. Den som vill nominera en föreställning till Scenkonstbiennalen 2015 kan göra det här.
 
Barnteaterakademins nyhetsbrev presenterar information om aktuella händelser och arrangemang inom barnkulturområdet. 
Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att maila
info@barnteaterakademin.se.
 
Kontakta
Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275
info@barnteaterakademin.se

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida:
www.barnteaterakademin.se

BARNTEATERAKADEMIN  I   www.barnteaterakademin.se