http://www.vriendenvanamelisweerd.nl

Nieuwsbrief Extra                                                                                                                22 maart 2012
 
Agenda
25 maart, 13 - 15 uur: Wandelen nu het nog kan: protestwandeling met GroenLinks
28 maart, 20 uur Bijeenkomst Vrienden van Amelisweerd, Oudegracht 60, Utrecht
 
Sneeuwkloklaan inzet
 
Zondag 25 maart houdt Groenlinks Utrecht een protestwandeling door Amelisweerd. Onder leiding van Jos Kloppenborg (Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweerd) kunt u genieten van het vele moois dat dit gebied heeft te bieden. Maar voor hoe lang nog? Amelisweerd en Rhijnauwen staan onder druk. Met deze wandeling protesteren we tegen de vele bedreigingen van deze unieke Utrechtse landgoederen. 
Opgeven niet noodzakelijk. We beginnen om 13.00 uur bij de ingang van Nieuw-Amelisweerd, ingang Koningsweg. De wandeling duurt tot 15.00 uur. Met (onder voorbehoud): Arjan El Fassed (Kamerlid GroenLinks) en Mirjam de Rijk (wethouder GroenLinks Utrecht). Bron: Groenlinks Utrecht
 
 

Woensdag 28 maart a.s. komen wij als Vrienden van Amelisweerd weer bijeen! En wel in het Milieucentrum, Oudegracht 60, om 20.00 uur. 
Agendavoorstel:
1.     Opening/agenda
 
2.     Mededelingen (o.a. Vrienden doen mee met de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid)
 
3.     Ring Utrecht: stand van zaken.
Toelichting: Nog altijd wil het Rijk in volle breedte het bos kappen voor verbreding van de A27. Ons Kracht van Utrecht-initiatief wijst de weg naar het alternatief voor de stadsregio.
 
4. September 1982-2012: Reflectie en perspectief, dertig jaar na de kap en de ontruiming van het bos op 24 september 1982 voor de A27: "Weg van de Meeste Weerstand"    
 
5. Toekomstvisie Amelisweerd en Rhijnauwen:  terugblik op besluitvorming / samenwerking met de Buurtschap / hoofdpunten komende periode
 
6.  Beheerplan landgoederen: aanpak van monumentale bomen en lanen
 
7.  Museum Oud Amelisweerd: activiteiten 2012: o.a. 14 en 15 april a.s.
 
8.  Actiepunten uit het voorgaande
 
9.  Wat verder ter tafel komt / rondvraag
 
Tot woensdagavond 28 maart!
 
Jos Kloppenborg en Jan Korff de Gidts
 
 
Toekomstvisie Amelisweerd/Rhijnauwen unaniem aangenomen
De Utrechtse gemeenteraad heeft 16 februari unaniem de Toekomstvisie voor de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen aangenomen. Daarmee is een einde gekomen aan een proces dat met veel horten en stoten liefst vijf jaar heeft geduurd, maar nu eindelijk tot een besluit heeft geleid. Wij hebben daar als  Vrienden van Amelisweerd heel wat aan bijgedragen. Nu komt het er op aan om deze visie en alle mooie doelstellingen ook –onder andere via een nieuw beheerplan- ook in de praktijk tot hun recht te laten komen.
 
Bosbeheer
De Toekomstvisie biedt, wat ons betreft, een goed kader voor het toekomstig beheer. En bovendien komt er, naar verluid, een bedrag van tegen de 3 miljoen vrij voor investeringen en achterstallig onderhoud. Wij vinden het van het grootste belang dat dit geld dan ook echt goed, en goed overdacht, wordt besteed. De aansturing dient in samenhang met het beheer op zorgvuldige wijze en met maatwerk recht te doen aan de grote ecologische en cultuurhistorische waarden van het gebied. Dat betekent wat ons betreft dat er uit beheeroogpunt geen monumentale bomen worden gekapt zonder evidente noodzaak en zonder een duidelijk plan voor herplant gebaseerd op cultuurhistorie en ecologie.
 
Moties over duurzame landbouw en leenfietsen overgenomen
Namens GroenLinks diende woordvoerder Steven de Vries drie moties in, die alle werden overgenomen door het College. Een motie "om de ambitie voor stadslandbouw (met streekproducten en verantwoorde teelt) concreet te maken", een motie om in de toekomst aan te sturen op duurzame, zo mogelijk biologische, landbouw, en -breed gesteund- een motie om een systeem van leenfietsen uit te werken (zoals vanaf De Uithof) om bezoek per fiets sterker te promoten.
Daarnaast werd ook een motie van onder meer CDA en VVD aangenomen om bij de plannen voor het Museum Oud Amelisweerd de zelfstandige positie van De Veldkeuken te waarborgen. Een motie voor een meer zelfstandige organisatie van het beheer van de landgoederen haalde het net niet. Wethouder de Rijk denkt in plaats hiervan een aanspreekpunt bij het Wijkbureau. Wij vrezen dat dit nog niet de oplossing is voor alle interne gemeentelijke communicatieproblemen. De discussie hierover wordt zeker voortgezet bij het beheerplan.
Eén motie werd aangehouden: een motie waarin om aanpak van de ganzenoverlast (kennelijk eventueel door afschot) "samen met buurtschap en pachters" wordt gevraagd. De wethouder zegde toe om in overleg met ‘het veld’ en deskundigen naar een mogelijke aanpak te kijken en daarover te rapporteren.
 
Jos Kloppenborg

Vrienden van Amelisweerd
06 3363 0344 (Jan)
info@vriendenvanamelisweerd.nl
 
Ps 1: Hoort zegt het voort!  Stuur deze nieuwsbrief per email door naar een vriend of vriendin
 
Ps 2:  U ontvangt deze Nieuwsbrief van de Vrienden van Amelisweerd omdat u op de hoogte wil blijven van onze activiteiten voor het behoud en ecologische beheer van Amelisweerd voor de stad
 
en/of …
 
omdat u op de hoogte wil blijven van het Kracht van Utrecht-initiatief, die de Vrienden in 2009 zijn gestart om een alternatief te ontwikkelen voor de uitbreiding van snelwegen op de Ring rond de stad, en een nieuwe aanslag (bomenkap, lawaai en vervuiling) op de landgoederen te voorkomen. De Vrienden van Amelisweerd werken in dit initiatief samen met een groeiende groep van bewoners en experts, die concrete voorstellen ontwikkelt over hoe we in de Utrechtse stadregio de omslag naar een meer duurzame mobiliteit, schonere lucht en meer leefbare stad kunnen gaan maken.  Meer weten: zie www.krachtvanutrecht-initiatief.nl
 
Onze tips van deze week: Denk met ons mee.
 
Blijf abonnee, overleg met ons en wordt actief
Binnen enkele maanden is het aantal abonnees enorm gegroeid naar meer dan 1100 abonnees. We worden overstelpt met vragen, mails en werk.  
 
Klik hieronder op (Gegevens wijzigen)  en vul ~ via de website~  uw eigen gegevens aan
Maak uw interessegebieden aan ons kenbaar via het Formulier Gegevens wijzigen, waardoor wij u gerichter kunnen inlichten wat u voor de verschillende thema’s zou kunnen doen.
 
Verzoek: schrijf u niet uit
Hoe meer we van u als abonnee weten waar u in geinteresseerd bent, des te beter kunnen we u informeren. Want als u zich nu na onvangst van deze nieuwsbrief gaat uitschrijven, blijft u verstoken van al onze Nieuwsbrieven….
 
Wilt u zich desondanks uitschrijven gebruik dan onderstaande link.