Bethlehemkerk                                                   
Oktober 2020 nr. 52
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Scheppingsdagen:
de 3e dag
 
Als kerk onze verantwoordelijkheid nemen
 
Bijeenkomsten 20-40 jarigen in oktober en november
 
Samen online koffiedrinken 18 oktober
 
SAMEN: Puzzel aangeboden van 1000 stukjes
 
Breien voor daklozen
 
Coronacrisis laat zwakke én sterke kanten van de kerk zien
 
Bonhoeffer avond online in PGH kerken
 
Levende adventskalender 2020: Lichtdragers gezocht
 
 
 
Zondag 18 oktober
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'De 3e dag'
 
 
 
Sterretjes
___________________
Protestantse Kerk Nederland maakt doorstart the Passion mogelijk, lees meer...
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 16 oktober
Nieuwsbrief
 
 
Jongeren helpen: King Arthur Groep
 
Zaterdag 17 oktober
---
 
Zondag 18 oktober
ds. Wim Moehn
 
 

Maandag 19 oktober
---
 
Dinsdag 20 oktober
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Woensdag 21 oktober
 
Instuif
 
 
Donderdag 22 oktober
 
 
 
Vrijdag  23 oktober
Nieuwsbrief
 
Catechese en stercafé 
 
Zaterdag 24 oktober
---
 
Zondag 25 oktober
(Bijbelzondag)
ds. Ids Smedema
 
Save the date
 
Woensdag 28 oktober Kees van der Zwaard Bonhoeffer en 75 bevrijding
in de Bethlehemkerk.
 
Dinsdag 17 november
 
Marjan Minnesma directeur Urgenda
in de Bethlehemkerk
 
 

Zondag 18 oktober

Markus 1: 9-20
 
In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.  Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ ...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Vrijheid en Verantwoordelijkheid"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 
 
Scheppingsdagen en - verhalen: 3e dag
 
Op zondag 11 oktober begint het bovenwijkse leesrooster over de scheppingsdagen. In volgorde zijn de dagen in deze serie flink door elkaar gegooid. Vandaag gaan we het hebben over de 3e dag.
 
Zondagmorgen hoop ik in de Bethlehemkerk te preken over ‘De Derde Dag’. God zorgt voor het meest vanzelfsprekende: grond onder onze voeten. Met elkaar leren we ons verwonderen over ‘laat het droge zichtbaar worden’. Mij heeft het geholpen om in Youtube de woorden ‘geboorte nieuw eiland’ te typen en te kijken naar het filmpje. Water fascineert. Water kan ook dreigen. Maar God houdt woord, want Hij stelt de grenzen van het water vast. De dag drie is een bijzondere dag, omdat we tweemaal horen: ‘God zag dat het goed was’.
 
 
 
Als kerk onze verantwoordelijkheid nemen
 
Na het gesprek tussen minister Grapperhaus en het Interkerkelijk Contact Overheidszaken, waarin ook de Protestante Kerk Nederland (PKN) zitting heeft, zijn opnieuw verscherpte maatregelen door de Overheid genomen.
 
De landelijke PKN adviseert haar kerkgemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. 
 
 

Bijeenkomsten 20-40 jarigen in oktober en november

A.s. zondag 18 oktober komt de 20-40 jaargroep van de Bethlehemkerk weer bij elkaar. Ivm corona zullen we niet samen eten. Maar koffie, thee of iets anders moet wel kunnen! Vanaf 19:30uur ben je welkom voor koffie of thee en kunnen we gezellig bijpraten. Aster zorgt voor een inhoudelijk deel van de avond en voor coronaproof lekkere dingen.
De volgende keer komen we samen om zondag 29 november. We zullen tegen die tijd kijken of we online of fysiek samen komen.
 
 
Samen Online Koffiedrinken 18 oktober
De Bethlehemkerk is dit voorjaar gestart met een nieuwe manier van ontmoeten: online koffie-ontmoetingen. De formule is eenvoudig: met een kop koffie (of thee natuurlijk) log je in in een virtuele koffieruimte van de Bethlehemkerk. Gemeenteleden bespreken daar samen onderwerpen die actueel zijn in hun leven, of gewoon elkaar zien en even bijpraten. 
 

 

SAMEN: Puzzel aangeboden van 1000 stukjes

Gemeenteleden bieden hulp aan mensen die in het nauw komen door het coronavirus. Via het e-mail adres: samen@bethlehemkerk.nl kan vanaf nu iedereen een vraag voor hulp of aanbod voor hulp aanbieden. De diaconie van de Bethlehemkerk brengt mensen bij elkaar die hulp nodig hebben en die hulp bieden.
 
Vorig jaar juli 2019 heb ik de Vierdaagse van Nijmegen gelopen en daarna de puzzel besteld, om te maken, inclusief puzzelmat. De rand is af en wat losse stukjes.

Door werk en gezin kom ik er niet meer aan toe.
Is er een gemeente lid, die de puzzel voor mij wil maken......?
 
 
 
Breien voor daklozen
 
Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd flink gestegen. Tegelijkertijd zijn vrijwilligers meer gaan doen voor deze groep. Zo breien vrouwen van de Bethlehemkerk sjaals en mutsen voor Amsterdamse daklozen.
 
Heeft u thuis nog restjes wol die u niet meer gebruikt? Hier kunt u de breidames van de Bethlehemkerk erg blij mee maken!
 
Helpt u mee? Info Maria Kruithof
 
 
Coronacrisis laat zwakke én sterke kanten van de kerk zien
 
"Gebruik deze tijd om te ontdekken wat je sterke en zwakke kanten zijn"
 
De coronacrisis drukt kerken met de neus op de feiten. De afgelopen tijd liet zien waar hun sterke kanten maar ook hun zwakke plekken zitten. Classispredikant Trinette Verhoeven: “De grote vraag is nu of en hoe de gemeente opnieuw in beweging kan komen.”
Dit vertelt ze in het Magazine Protestantse kerk.
 
 
 
Bonhoeffer-avond online in PGH kerken
 
Op 5 mei 2020 was het 75 geleden, dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Ieder jaar vieren we dan de vrijheid. Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer zijn leven gaf voor die vrijheid. Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud. Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela.
 
De voorstelling in de Bethlehemkerk wordt op de 28 oktober live gestreamd vanuit de Bethlehemkerk naar de andere PGH wijkkerken en er kan in iedere kerk gezamenlijk met de aanwezigen de voorstelling gevolgd worden, dat is inclusief het aansluitende nagesprek o.l.v. de betreffende wijkpredikant.
 
Zo kunnen we ondanks de beperkingen die Corona ons allemaal oplegt, toch een grote groep mensen deze avond mee laten maken. Fijn dat we zo toch ook samen verbonden 75 jaar bevrijding mogen vieren.
 
 
 

Levende Adventskalender 2020: Lichtdragers gezocht

Ziet u op tegen de donkere dagen voor Kerst? Dan delen we nu graag alvast een heel bijzonder lichtpuntje met u. Net als vorig jaar, organiseren we tijdens Advent dagelijks een open huis waar u anderen kunt ontmoeten. We maken daarbij opnieuw een lichtsnoer van adressen waar u met warmte en aandacht wordt ontvangen. Tot zover niets nieuws, denkt u misschien. Maar dit jaar is er met die adressen iets heel bijzonders aan de hand. 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl