FEBRUARI 2016
In deze Studie in Cijfers Bijblijver
 • Bijeenkomst contactpersonen op 30 maart 2016
 • Voorlopige planning Studie in Cijfers 2016
 • Aanpassing arbeidsmarktcijfer WO-bijsluiter
 • Evaluatie data Studie in Cijfers
 • Wijzigen contactpersoon of inloggegevens kwijt?
 • Vragen?
 
Bijeenkomst contactpersonen op 30 maart 2016
In mei/juni vindt de jaarlijkse release plaats van Studie in Cijfers. In deze release worden alle gebruikte indicatoren ge-update op basis van de meest actuele cijfers.

Wij nodigen u graag uit voor een bijeenkomst op woensdag 30 maart 2016 van 10.00 - 12.00 uur. In dit overleg komen de volgende punten aan bod:
 • Planning van de mei/juni-release van Studie in Cijfers 2016 (vaststellen van de definitieve planning)
 • Vernieuwingen voor Studie in Cijfers
 • Eerste terugkoppeling evaluatie data Studie in Cijfers
 • Overig nieuws en mededelingen
Inschrijven
De bijeenkomst vindt plaats bij SURF te Utrecht (routebeschrijving). Wij verzoeken u zich in te schrijven voor deze bijeenkomst via het inschrijfformulier. De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch.

 
Voorlopige planning Studie in Cijfers 2016
De voorlopige planning voor de mei/juni release van Studie in Cijfers 2016 is bekend:
 • 4 tot en met 15 april 2016: aanleveren van contacttijd via Dashboard (geldt alleen voor wo-instellingen)
 • 2 mei 2016 tot en met 3 juni 2016: controleren plaatjes en invoeren toelichtingen via Dashboard
 • 6 juni 2016: oplevering definitieve versie Studie in Cijfers.
De planning zal verder worden toegelicht tijdens de bijeenkomst op 30 maart 2016 en zal daar, na overleg met de aanwezigen, worden vastgesteld.
 
Aanpassing arbeidsmarktcijfer in WO-bijsluiter
Naar aanleiding van een uitzending van tv-programma De Monitor zijn er vragen ontstaan over de arbeidsmarktinformatie op de WO-bijsluiter. Het onderwerp 'baankans na de opleiding' geeft een vertekend beeld.

Studiekeuze123 heeft daarom, op verzoek van haar bestuur, de WO-bijsluiter aangepast. Op dit moment is het cijfer over de arbeidsmarkt verwijderd. De komende periode vindt er nog één extra update plaats van de WO-bijsluiter. Hierover vindt afstemming plaats met de VSNU aangezien de cijfers over de arbeidsmarkt komen uit hun onderzoek de WO-monitor. Deze extra update geldt niet voor de HBO-bijsluiter.

 
Evaluatie data Studie in Cijfers
Begin dit jaar hebben alle contactpersonen SiC de gelegenheid gehad om input te leveren voor de evaluatie van de data in Studie in Cijfers. We hebben een behoorlijk aantal opmerkingen gekregen over uiteenlopende onderwerpen. Hartelijk dank daarvoor!

Op dit moment is Studiekeuze123, samen met de VSNU en de Vereniging Hogescholen, bezig om alle input te beoordelen. Een belangrijke vraag daarbij is of het mogelijk is om eventuele wijzigingen nog in de mei/juni-release mee te nemen of dat een wijziging dermate groot is dat nader onderzoek nodig is. In het laatste geval is het pas mogelijk om een wijziging in een later update van SiC door te voeren.

Op de bijeenkomst van 30 maart wordt een eerste terugkoppeling gegeven van de evaluatie. Mochten er tussentijds ontwikkelingen zijn dan wordt u hiervan uiteraard op de hoogte gesteld.
 
Wijzigen contactpersoon of inloggegevens kwijt?
Wilt u een wijziging van de contactpersoon SiC doorgeven of bent u uw inloggegevens voor de downloadomgeving kwijt? Laat dit aub weten via het contactformulier.
 
Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Joeri Nortier via jnortier@studiekeuze123.nl of 030-303 91 10.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studie in Cijfers wordt beheerd door Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.