Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Juli 2020 nr. 36
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
 
Vakantie met Jezus?
 
Samen online koffiedrinken
 
Onder moeders paraplu
 
Start Open Kerk!
 
Brandveiligheid in de Bethlehemkerk
 
Stercafé: Vossenjacht en pizza's eten
 
Met hart & ziel: zomermeditaties
 
Online viering met avondmaal enquete Bethlehemkerk
 
Midden in het Leven: samen eten & Kubb
 
Samen: Bedankt alle vrijwilligers
 
Samen zingen
wordt weer mogelijk
 
Gemeenten, gebruik jullie talent!
 
Vacatures (2X)
 
 
 
Zondag 5 juli
 
 
Aanvang: 10:00 uur
Gezamenlijke viering Diependaalsekerk & Bethlehemkerk
 
Thema: 
‘Vuur op aarde’
 
 
 
Voorganger:
 ds. Willem Nijsse
 
 
 
Sterretjes
 
Enquete diaconie:
---------------------------
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Collecte overzicht:
Toelichting op de collecten:
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
In principe zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en volgt de Bethlehemkerk de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
 
Vrijdag 3 juli
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 4 juli
Kaarsjes branden in Regenboog en Morgenster
 
Met hart en ziel - Zomermeditaties: Ananias
 
Zondag 5 juli
Slotzondag
 
Online viering met ds Willem Nijsse in de Bethlehemkerk
 
 
Maandag 6 juli
 
Dinsdag 7 juli
Enquete diaconie:
 
Woensdag 8 juli
Donderdag 9 juli
 
Vrijdag 10 juli
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 11 juli
Kaarsjes branden in Regenboog en Morgenster
 
Zondag 12 juli
[online]
ds. Jetty Scheurwater i.s.m. Diependaalse Kerk 
 
Save the dates
Startweekend
zaterdag 12 september met fietspuzzeltocht & gezellige BBQ
zondag 13 september viering o.l.v. 20+groep
 
Woensdag 28 oktober Kees van der Zwaard voorstelling over Bonhoeffer in de Bethlehemkerk.
 
 

Zondag 5 juli

Lucas 12,49-53
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait! Ik moet een doopsel ondergaan, en hoe beklemd voel Ik Mij totdat het volbracht is.
Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid. Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld zijn; drie zullen er staan tegenover twee en twee tegenover drie; de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader; de moeder tegenover de dochter en de dochter tegenover de moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover de schoonmoeder.”
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Anders verbonden"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen thuiszitten en veel kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al is de kerkdeur deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl.

Vlog: Vakantie met Jezus?

Nu we het jaar rondom Jezus hebben afgesloten en we de zomerperiode ingaan willen we u graag een fijne vakantie wensen door middel van dit filmpje!
 
Inclusief een Bijbeltekst, een korte vlog van ds. Aster Abrahamsen en een muzikale bijdrage van Dianne en Katinka.
 
Geniet ervan en een fijne vakantie! Klik hier om de vlog de beluisteren/bekijken.
 
 

Samen Online Koffie drinken

Zondag 5 juli is de viijfde dienst in de serie over radicale woorden van Jezus.
 
Zondag 5 juli drinken we online koffie en dat doen we nu voor de 2de keer gezamenlijk met onze vrienden uit de Diependaalse kerk, de eerste keer samen was eerder dit jaar na afloop van de viering met Hemelvaart.
 
Het thema van komende zondag is: ‘Vuur van de aarde'
 

Onder moeders paraplu

Op zondag 5 juli is iedereen uitgenodigd om, tussen 15:00 en 16:00 onder moeders paraplu, koffie en thee buiten op het gazon van de Bethlehemkerk te komen drinken. Na weken online vieringen én online koffiedrinken is er zondag 5 juli eindeijk gelegenheid om elkaar weer echt te ontmoeten en om gezellig met elkaar bij te praten.
 
We vragen iedereen een vrolijke paraplu (umbrella) mee te nemen. Wanneer je het gras betreedt, klap je je paraplu uit en hef deze boven je hoofd. Dat is heerlijk tegen de zonnestralen (of tegen de regen). Wanneer ieder een paraplu draagt, is het heel gemakkelijk om de 1,5 meter afstand te bewaren.
 

Start Open Kerk: donderdag 9 juli!

Het is zover! Op donderdagochtend, 9 juli 2020 van 10 – 12 uur gaan we beginnen om de kerk weer open te stellen voor bezoekers. Er zijn ditmaal zelfs 3 gastvrouwen/heren om u te begroeten en u de weg te wijzen.
Het zal wat anders zijn i.v.m. de coronamaatregelen van het RIVM, dus de anderhalvemeter-afstand moet gewaarborgd blijven. Dit is voor ons aller gezondheid van groot belang. De gezellig drukke koffietafel kan niet meer, maar de tafels en stoelen stellen we zo op, dat we toch met elkaar kunnen praten.
Het kopje koffie of thee is er wel. Ook is er gelegenheid om het Stilte Centrum te bezoeken en u kunt natuurlijk ook in de kerk terecht voor gebed, meditatie of een kaarsje opsteken en te genieten van het mooi belichte Kruis.
Het zal vast heerlijk zijn om elkaar weer terug te zien.

 

 

 

 

Brandveiligheid in de Bethlehemkerk

Ondanks dat we niet met zijn alle in de kerk aanwezig mogen zijn, is er wel continue oog voor onze veiligheid en preventie. Recent is de brandweer op  bezoek geweest en heeft wederom ons pand veilig bevonden. Er waren een paar kleine opmerkingen, waarvan de meeste  al van zijn opgelost.
 
In een volle Bethlehemkerk is een punt van aandacht voor ons allemaal dat er geen stoelen en tafels voor de nooduitgangen en doorgangen staan opgesteld. Elke maand wordt door de kerkrentmeesters onze brandmeldinstallatie getest en gelogd opdat dit ook aantoonbaar gebeurd voor de brandweer.
 
Wat betreft brandveiligheid en preventie is onze kerk weer klaar om u, hopelijk op korte termijn, weer te ontvangen.
 
Nog een kleine hint voor u als bezoeker van onze kerk en andere  openbare gebouwen, kijk bij binnenkomst eens om u heen en ga op zoek naar de nooduitgangen en wees u dus altijd bewust van waar de nooduitgangen zijn. De nooduitgangen zijn duidelijk aangegeven in onze Bethlehemkerk.
 

Stercafé: Vossenjacht en pizza

Zondag 28 juni hebben we de online tienerdiensten afgesloten met een ijsje bij Kings.
 
Op vrijdag 3 juli sluiten we ook ons eigen catechese en Stercafé seizoen af. Dan gaan we Vossenjacht op de hei houden én daar ook samen pizza's eten.
Er lopen meer 10 vossen rond, die ieder een eigen opdracht voor je hebben. Heb je de opdracht goed uitgevoerd, dan krijg je een letter. Verzamel alle letters en maak het woord. Winnaar krijgt eeuwige roem.
 
Heb je je al opgegeven? Dan zorgen we dat er genoeg pizza en fris is.
 
De sterrenjagers van het Stercafé
 
 
 
Hart & ziel, zomermeditaties: Ananias
Met hart en ziel – Zomermeditaties: Ananias - wanneer ben je buiten je comfort zone gestapt?
 
KRO-NCRV zendt negen zaterdagen in de zomer de serie  Met Hart en Ziel - Zomermeditaties uit. Drie voorgangers wisselen elkaar af met verhalen waarin de kijker wordt meegenomen in ontmoetingen met personages uit het bijbelboek Handelingen.
 
Een meditatie door dominee Rolinka Klein Kranenburg uit Amersfoort over het verhaal van de ontmoeting tussen Paulus en Ananias (Handelingen 9: 10-18).
Met hart en ziel – Zomermeditaties, zaterdag 4 juli om 18.00 uur op NPO 2.
 
 
Online viering met avondmaal,
enquête Bethlehemkerk
 
In deze tijden van crisis kunnen wij niet bij elkaar komen in de kerk. Hierdoor hebben wij in de afgelopen periode niet met elkaar het Heilig Avondmaal kunnen vieren. Wij willen dit graag veranderen.
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om samen het Heilig Avondmaal te vieren in coronatijd. We zijn benieuwd naar uw mening en uw voorkeur. Daarom is er een korte enquête gemaakt. Het invullen van deze enquête kost ca 5 minuten.
 

MihL: samen eten en Kubb spelen

Het was een zeer geslaagde avond, de MIHL avond van 12 juni. Zo’n succes dat we nog een keer voor het zomerreces op herhaling gaan: vrijdag 10 juli.
 
Deze avond is volgens het vertrouwde concept: iedereen brengt iets voor de maaltijd mee om met elkaar te delen, of zorgt voor drank en borrelhapjes. (Voor het toetje en het drankje vooraf is voorzien).
 
Wij houden ons goed aan de Corona maatregelen, in elk geval de anderhalve meter afstand. Maar ook van te voren opgeven! Ook als je niet kan komen is het fijn als je dit doorgeeft. Lees meer ...
 
 
 
 
Samen: Bedankt alle vrijwilligers
Gemeenteleden bieden hulp aan mensen die in het nauw komen door het coronavirus. Via het e-mail adres: samen@bethlehemkerk.nl kan vanaf nu iedereen een vraag voor hulp of aanbod voor hulp aanbieden. De diaconie van de Bethlehemkerk brengt mensen bij elkaar die hulp nodig hebben en die hulp bieden. Voor een overzicht van de hulpvragen, klik hier.
 
Als bedankje voor al die vrijwilligers is er nu het lied ‘Lied alleen’, gemaakt door Mensenkinderen en Lydia van Maurik. “We zijn dankbaar voor alle inzet in het land en het signaal dat we hiermee als kerken hebben gegeven. We hebben mensen kunnen laten merken dat ze niet alleen staan. God gaf ons aan elkaar en dat hebben we met elkaar uitgedragen.”  Lees meer ...
 
 
 
Samen zingen wordt weer mogelijk
De Protestantse Kerk heeft met grote dankbaarheid kennis genomen van het feit dat samenzang in kerkdiensten weer is toegestaan. Hiermee zal een grote wens van veel kerkleden om deel te nemen aan de samenzang in vervulling gaan.
 
Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan mits daarbij de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. Deze beslissing van de minister van VWS wordt vastgelegd in de noodverordeningen die de veiligheidsregio’s op zijn aanwijzing vaststellen.
 
De voorbereidingen om het protocol ‘kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten’ hierop aan te passen zijn gestart. Ook zal het, op dit protocol gebaseerde, ‘gebruiksplan kerkgebouw’ op onze website worden geactualiseerd. 
 
 
 
Gemeenten, gebruik jullie talent!
Gebruik je talenten! Iets wat velen van ons van jongs af aan meekregen in opvoeding of vanuit bijbelse opdracht. Ook protestantse gemeenten zijn er voortdurend mee bezig. Ze geven vorm aan ‘nabijheid’ in de anderhalvemetersamenleving en doen daarmee fantastisch werk dat mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt. 
 
Naar elkaar omzien in de huidige tijd brengt extra kosten met zich mee, die gemeenten zonder aarzelen voor hun rekening nemen. Terwijl daarvoor juist liquide middelen nodig zijn nu er minder geld binnenkomt omdat er niet of minder gecollecteerd kan worden. Daarom ondersteunt Actie Kerkbalans vanaf 5 juni 2020 plaatselijke gemeenten met de fondsenwervingsactie ‘Omzien naar elkaar’ om pastorale en diaconale initiatieven mogelijk te houden.
 
 
 
 
Vacature scriba AK
De Algemene Kerkenraad zoekt in verband met het verstrijken van de ambtstermijn een: Scriba van de Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad vervult de taken die het kerkbestuur van de wijken overstijgen, waaronder
  • het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen van de PgH,
  • het initiëren van bovenwijkse bijeenkomsten,
  • het vaststellen en uitvoeren van het beleidsplan.

Vacature notulist AK/BK

De verantwoordelijkheid voor het kerkelijk bestuur van de Protestantse gemeente Hilversum ligt bij de Algemene Kerkenraad (AK). Het Breed Moderamen (BM) fungeert als dagelijks bestuur van de AK. Het secretariaat van het BM en de AK berust bij de scriba. Het takenpakket van de scriba is echter veelomvattend. Daarom zijn wij op zoek naar een notulist(e) die de taak van het notuleren van de scriba overneemt.  De verantwoordelijkheid voor het kerkelijk bestuur van de Protestantse gemeente Hilversum ligt bij de Algemene Kerkenraad (AK). Het Breed Moderamen (BM) fungeert als dagelijks bestuur van de AK. Het secretariaat van het BM en de AK berust bij de scriba. Het takenpakket van de scriba is echter veelomvattend. Daarom zijn wij op zoek naar een notulist(e) die de taak van het notuleren van de scriba overneemt. Lees meer ...
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl