Bethlehemkerk                                                
Jaargang 9, november 2023 nr. 42
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Viering zondag 12 november
'Alleen als jij met me meegaat’
 
Ga je mee:
de Klimaatmars
 
Kliederkerk:
Groen als gras
 
Wandelen met Maria: hemel op aarde
 
Na ruim honderd jaar
einde papieren kerkbladen
 
Gebed om ontferming
nu vrede verder weg lijkt dan ooit
 
Meet, greet & eat
 
Ga je mee: Instuif in november 2023
 
Yubben:
Young Urban Believers
 
SwapSint: dinsdag 21 november 2023
 
Tuindag Bethlehemkerk: november 2023
 
Terugblik bijeenkomst
75-jarigen
 
Kerstkoor in gezamenlijke kerstavonddienst
 
Diaconie:
Giften bij rampen
 
Levende Adventskalender 2023: Workshop kerstkoekjes bakken
 
Bethlehemkerk: Tentoonstelling 60 jaar.
 
Expositie van Janet Klaver
 
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 10 november
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 11 november
Sint Maarten
 
Zondag 12 november
ds. Heleen Weimar in Regenboog
 
Wandelen met Maria
 
Kliederkerk
 
Klimaatmars
 
Wandelen met Maria
 
Meet, greet & eat
 
Deadline kopij RdB
 
Maandag 13 november
---
 
Dinsdag 14 november
SOOS: Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Woensdag 15 november
Ochtendgebed
 
 
Donderdag 16november
Open Kerk
 
'Lighten the Night' in de Grote Kerk 
 
Vrijdag 17 november
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 18 november
--
 
Zondag 19 november
ds. Aster Abrahamen
 
Yubben: Young Urban Believers
 
 
SAVE THE DATA
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
"Leven uit de bron"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
Abonnement op onze
nieuwsbrieven:
PgH en/of
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze diensten mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.
 
Deadline kopij voor de laatste uitgave voor de RdB is zondag 12 november 2023!
 
 
Viering zondag 12 november
'Alleen als jij met me meegaat’
 
Zondag 12 november gaat ds. Heleen Weimar voor in de derde gezamenlijke diensten van de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk. De dienst is om 10:00 in de Regenboogkerk. De Bethlehemkerk is komende zondag gesloten. 
 
Ds. Heleen Weimar schrijft over komende zondag:
 
Dit is de zesde dienst in de serie ‘Reisgenoten’. De vrouwen die in de verhalen van vandaag mee op reis gaan zijn de profetes Debora die met Barak meegaat en de vrouwen die Jezus vergezellen. Zij worden daartoe nadrukkelijk uitgenodigd en spelen als reisgenoten een belangrijke rol.
 
Klik hier voor de liturgie, de collecte en bijbehorende link naar kerkdienstgemist van zondag 12 november.

Ga je mee: de Klimaatmars

Op zondag 12 november wordt in Amsterdam een mars gehouden voor klimaat en rechtvaardigheid. Voorafgaand aan de mars is er in de Amsterdamse Westerkerk een interreligieuze viering . Vanuit verschillende tradities wordt er gebeden en God geprezen om het geschenk van de schepping.
De Groene kerken sluiten zich bij de mars aan. In Hilversum zijn onder meer de Bethlehemkerk, De Morgenster en het Christelijk Spiritueel Centrum lid van de Groene kerken in Nederland. René de Reuver, secretaris van de Protestantse kerk in Nederland, roept mensen op aan de mars mee te doen.

Indringende brief

In de nieuwsbrief van de Groene kerken schrijft hij: ‘Op 4 oktober jl. heeft paus Franciscus een ‘apostolische vermaning’ – een wat uitgebreide pauselijke brief – gepubliceerd met de titel Laudate Deum, Prijs God. Het is een indringende brief over het klimaat, waarin hij de boodschap van de acht jaar eerder verschenen encycliek Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij) aanscherpt. Voor de paus is het helder: God prijzen en je inzetten en uitspreken voor het klimaat hebben alles met elkaar te maken.
 

Kliederkerk: Groen als gras

Ja hoor, het is tijd voor een GROEN = GRAS KLIEDERKERK
 
Wij hopen dat jullie allemaal weer komen, samen met vriendjes, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s of wie je dan ook maar mee wilt nemen. Met elkaar vieren, knutselen, spelen en natuurlijk pannenkoeken eten.
 
Zondag 12 november gaat het over zorgen voor een goede aarde, een veilig thuis voor alles wat leeft. Als wij veranderen, verandert de wereld om ons heen met ons mee!
 

Wandelen met Maria: hemel op aarde

Wie van wandelen houdt, woont in Hilversum goed. Rondom liggen heidevelden, bossen en plassen. Voor ieder wat wils dus.

Vanuit meerdere wijken wordt gewandeld. Men gaat vaker dan alleen op Hemelvaartsdag. Het is geen dauwtrappen, blootsvoets door het nog vochtige gras. Er wordt gewandeld voor de gezelligheid, om de omgeving te leren kennen en elkaar te leren kennen. Janet van Dijk sprak met de wandelaars.
 
Wandelen met Maria
Elke tweede zondagmiddag van de maand kunnen belangstellenden vanuit de Bethlehemkerk ‘wandelen met Maria’. De aankondiging verschijnt die ochtend op de beamer in de kerk. Maria Kruithof is de initiatiefneemster. “Ik ben de wandelgroep gestart omdat iemand uit de ‘middengeneratie’ eens opmerkte dat er zo weinig wordt aangeboden voor deze leeftijdsgroep. Ik denk dan onmiddellijk: wat kan ik daaraan doen?” Inmiddels is ‘wandelen met Maria’ een vast gegeven: om 14.00 uur verzamelen bij de kerk, en als er auto’s zijn, kan wat verder weg gewandeld worden. Het gaat altijd door, behalve als de regen met bakken uit de hemel valt.
 
 

Na ruim honderd jaar einde papieren kerkbladen

Het komende kerstnummer van Kerkbrink wordt het laatste papieren kerkblad van de Protestantse gemeente Hilverum. Dat heeft de Algemene kerkenraad onlangs besloten. Op voorstel van het Communicatieplatform wil de kerkenraad meer gebruik maken van digitale communicatie.

De laatste uitgave van Rond de Bethlehemkerk
In december verschijnt ook het laatste nummer van Rond de Bethlehemkerk. 42 jaar viel het blad van de Bethlehemkerk op de mat van vele leden. Bij het samengaan met de Morgenster en de Regenboogkerk als een oecumenisch brede geloofsgemeenschap in Hilversum past een nieuwe vorm van communicatie. Hoe het in 2024 precies verder gaat en wat er in de plaats van de Rond de Bethlehemkerk komt, wordt nog nader uitgewerkt.
 
De kerkenraad heeft een duidelijke wens uitgesproken dat er een opvolger komt die bij de leden thuis wordt bezorgd. We hopen dat de makers betrokken willen blijven. En de vele lopers hun vaste ronde willen blijven maken.
 
Hartelijk dank voor de - vaak vele jarenlange – inzet voor de Rond de Bethlehemkerk!
 
Deadline kopij voor de laatste uitgave voor de RdB is zondag 12 november 2023.
 

Gebed om ontferming nu vrede verder weg lijkt dan ooit

De Raad van kerken schrijft op zijn website: ‘In deze duistere tijd, waarin vrede verder weg lijkt dan ooit, zijn we als christenen geroepen de hoop levend te houden en ons gebed gaande. Maar soms zijn we sprakeloos en vinden we geen woorden voor wat leeft in ons hart. Dan kunnen we de woorden van anderen spreken.
 
Met het oog op de oorlog in Israël en Gaza schreef Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury, het gebed ‘Heer ontferm U’.’
 
Welby bidt voor de families die rouwen, voor jonge mannen en vrouwen die zich klaarmaken voor het front, voor de burgerbevolking in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever, voor gewonden en voor hen die levenslang littekens zullen dragen, voor dokters en hulpverleners die hun eigen leven op het spel zetten, voor wie in hun hart woede voelen en geweld met geweld beantwoorden, voor vredestichters.
 
Klik hier voor het gebed.
 

Meet, Greet and Eat

Meet, Greet and Eat Voor de wat oudere jongeren in de Protestantse gemeente start een nieuw experiment: Meet, Greet & Eat. De eerste maaltijd is al achter de rug.
 
De volgende is op 12 november van 18.00 tot 21.00 uur in de Bethlehemkerk. Wat oudere jongeren, tot de vierde klas, kunnen elkaar ontmoeten bij een drie-gangen-maaltijd. Tussen de gangen door wordt een (geloofs)thema behandeld. Afgelopen keer was het erg geslaagd. We hebben gesproken over welke plek 'geloven in God' in ons leven heeft.
 
Als er jongeren mee willen doen kan dat via de appgroep. Wil je daaraan toegevoegd worden dan kun je mailen naar: jeugdwerker@pknhilversum.nl
 

Ga je mee: Instuif in november 2023

Elke eerste en derde donderdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur is er instuif in de Bethlehemkerk. Dat betekent dat u zonder lid te zijn, zonder contributie te betalen, kunt instuiven, zo maar binnenlopen.
  • Donderdag 16 november is er geen Instuif, want donderdagmiddag 23 november gaan we met de Soos en de ouderensoos van de Morgenster naar de 60+ van de Regenboogkerk
  • Ds. André de Oude komt vertellen over het werk van de geestelijke verzorger in de krijgsmacht. Hij is op uitzending geweest naar verre oorden. Daarover zal hij iets vertellen en laten zien
  • Graag zoveel mogelijk aanmelden. Ook ivm vervoer. Vanaf 14 .00 uur inloop. We beginnen om 14.30 in de Regenboogkerk.
We beginnen om 10 uur
Iedereen die een keer wil instuiven is van harte welkom.
Henny de Vries tel.6213309

Yubben: Young Urban Believers

Kan jij helemaal zonder bezit? Of zou je heel veel minder spullen willen? Op zondag 19 november gaan we met de PgH 20-40 groep hierover met elkaar in gesprek. Dit doen we aan de hand van een NPO docu over jongeren die al hun bezit. We kijken de uitzending tijdens het eten. Daarna reageren we op wat we gezien hebben en stellen we onszelf de vraag: zouden wij dit kunnen? Oftewel, verdient het navolging of zit er toch een steekje los bij de jongeren in de docu?
 
We starten om 18.00 uur met eten. Het duurt tot ongeveer 22.00 uur. Graag aanmelden vooraf in verband met de inkoop. Dat kan via dominee.abrahamsen@gmail.com.
 
Deze avond starten we ook met onze nieuwe naam Yubben: Young Urban Believers. Iedereen vanuit de PgH en daarbuiten is welkom! Graag tot 19 november in de Bethlehemkerk.

SwapSint: dinsdag 21 november 2023

De avonden worden langer en Sinterklaas is weer bijna in het land. De bergen speelgo
ed in de huiskamer worden nog wat hoger... Of er is gebrek aan leuk speelgoed… Kan dat anders? Ja!
 
Op dinsdag 21 november organiseert de Bethlehemkerk een SwapSint Ruilmarkt in de Bethlehemkerk. Het idee is dat Sinterklaas duurza(a)m(er) gevierd kan worden, door jouw oude speelgoed te ruilen voor speelgoed waar een ander kind niet meer mee speelt. Iets voor jou? Ruim dan de kasten op en ruil mooi, compleet speelgoed waar niet meer mee gespeeld wordt voor ‘nieuw’ speelgoed!
 
Je levert eerst het speelgoed in, krijgt punten mee ter waarde van wat je hebt ingeleverd en kan die op een later moment die dag ruilen tegen ander speelgoed.
 
Inlever moment dinsdag 21 november tussen 19:00 en 20:00 uur
Ruil moment dinsdag 21 november tussen 20:15 en 21:30 uur.
 
Meer informatie over het inleveren en ruilen van speelgoed voor de SwapSint Ruilmarkt: swapsint@bethlehemkerk.nl

Tuindag Bethlehemkerk: november 2023
 
Zaterdag 25 november as. is het weer zover.
De omgeving van de kerk onkruid- en bladvrij maken en het nodige snoeiwerk verrichten.
 
De koffie staat om 08.45 uur klaar en voor een lekkere lunch wordt gezorgd.
Wel zelf graag eigen tuingereedschap, bladblazer(s) meenemen.
 
Aanmelden via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres.
 
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan Jansen
06-14846676
jansengjr@gmail.com

Terugblik bijeenkomst 75-jarigen

Zo’n 20 gemeenteleden die dit jaar en vorig jaar 75 jaar zijn geworden of nog worden, hebben elkaar op 31 oktober ontmoet in de Bethlehemkerk en samen een eenvoudige maaltijd gebruikt. ’t Werd een heel gezellige middag!
 
Voorafgaand aan de maaltijd hadden we een leuk programma dat aanleiding gaf om herinneringen op te halen en meer te leren van hun geboortejaar. Welke bijzondere gebeurtenissen vonden plaats in hun geboortejaar? Welk automerk kwam voor het eerst op de markt? Naar welke muziek luisterde deze generatie? Wat hebben ze gemeen? We hebben hen gevraagd waar ze in die 75 met vreugde op terugkijken en waar ze nog naar uitkijken.
 
Er ontstond onmiddellijk al verbinding omdat er mensen in dezelfde plaats waren geboren. Soms kenden mensen elkaar al heel lang, zonder te weten dat ze even oud zijn. Er waren zeer geanimeerde tafelgesprekken. 
 
 

Kerstkoor in gezamenlijke kerstavonddienst

Op kerstavond, 24 december, vieren de drie wijkgemeenten Bethlehemkerk, De Morgenster en Regenboogkerk gezamenlijk de kerstavonddienst. Om 20u00 in De Morgenster. De overige twee kerken zijn dan gesloten. De drie wijkgemeenten gaan op 1 januari a.s. op in één geloofsgemeenschap.
Samen zingen na een bewogen jaar vol gepraat.
Speciaal voor deze kerstavonddienst wordt een koor geformeerd. Ies Nijman, organist van de Regenboogkerk, roept zangers op zich aan te melden: ‘Hoe fijn zou het zijn om in dit bewogen jaar vol gepraat over samengaan, de geboorte van Christus met een gezamenlijk koor in een gezamenlijke dienst te bezingen.’
 
Zangers aanmelden
Hij vervolgt: ‘Wij willen graag drie maal een repetitie houden. In elke kerk één keer. Het koor wordt gedirigeerd door Ies Nijman. Klaas de Haan bespeelt het orgel bespelen. U kunt zich opgeven door even een mailtje te sturen naar: iesnijman1@gmail.com. We weten dat veel mensen graag willen zingen, zeker met kerst, daarom hebben we goede hoop dat we een mooi koor op de been kunnen krijgen.’

Diaconie: Giften bij rampen

De laatste tijd worden we overrompeld door het aantal rampen en oorlogen. Deze zorgen ervoor dat we willen helpen doormiddel van donaties, maar het niet doen omdat we niet kunnen garanderen dat het ook bij de mensen zelf terecht komt.
 
We doneren als Diaconie met uw geld. We zien het dan ook als een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het zorgvuldig gaat.
Vaak werken wij samen met Kerk in actie omdat zij via hun netwerk en zusterorganisaties de mensen kunnen bereiken.
 
Tevens willen we de goede doelen die we al toezeggingen hebben gedaan niet teleurstellen.
Dit zijn de redenen waarom we niet altijd collecteren ook al is de nood in een gebied enorm.
Wij krijgen als Diaconie hier vragen over en vandaar deze uitleg. We hopen dat u zich in dan aansluit bij een eventuele landelijke actie en zoals altijd ruim wilt geven.
Mocht u hier verdere vragen over hebben aarzel niet om een van ons even aan te spreken.
Alvast veel dank
Namens de Diaconie
Daan Janson.

Levende Adventskalender 2023: Workshop kerstkoekjes bakken

In de maand december begint de levende adventskalender en bij een lekker bak koffie is een heerlijk kerstkoekje altijd welkom.
 
Anja Beukers wil voor die gelegenheid een workshop kerstkoekjes bakken geven.
 
Donderdagmiddag 23 november van 14.00 uur tot 16.00 uur in de kerk.
Heb je zin om daar aan mee te doen geef je dan op via adventskalender@bethlehemkerk.nl
Vol is vol dus geef je snel op.
 
Rooster met de open voordeuren vanaf de eerste Advent in december tot en met kerstavond volgt later deze maand. Hou de nieuwsbrief en website in de gaten.

Bethlehemkerk: tentoonstelling 60 jaar

Vrijdag 6 oktober 2023 is het 60 jaar geleden dat de Bethlehemkerk als kerkgebouw in gebruik is genomen. Dat gaan we gedurende het hele jaar samen vieren met diverse activiteiten. Via de Kerkbrink, nieuwsbrieven en website houden we jullie graag op de hoogte en nodigen we jullie van harte uit deel te nemen. Op slotzondag 25 juni zijn de plannen uit de doeken gedaan.
 
Tentoonstelling
Wij willen voor de verjaardag van de kerk graag een tentoonstelling maken, maar dan hebben we ook items uit het verleden nodig. Dus voorwerpen en foto’s uit het verleden van de kerk en ook van het noodkerkje aan de Frederik van Eedenlaan zijn welkom.
 
Materiaal aanmelden
Materiaal voor de tenstoonstelling kan aangemelden worden bij Ineke Woldman en Wim Dral via email adres: wimdral@kpnmail.nl

Expositie van Janet Klaver

Janet Klaver is een natuurfotograaf die in haar werk vergeten schoonheden aan het licht brengt.
 
Geïnspireerd door de natuur gaat ze dagelijks op pad om de mooiste momenten vast te leggen. Haar foto’s kenmerken zich door een intensiteit aan kleur, speelse details en creativiteit. Ze nodigt de kijker uit om stil te staan waar in het dagelijks leven vaak aan voorbij gegaan wordt. Een herinnering aan het nu en de magie van onze omgeving in het Gooi.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00