Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven, Email&Section=108965">klik dan hie

 
Boedelmakelaar uw partner?!
 

 nieuwsbrief notaris september 2011

 
 
 
 
 
Samen met Boedelmakelaar is uw dienstverlening volledig.
 
  
  
 
 
 
Als notaris stelt u voor uw cliënten binnen het familierecht met enige regelmaat een testament op. Een bijzonder moment waarbij uw cliënt heel persoonlijk diens wensen aan u kenbaar maakt. In het testament gaat het veelal over het vermogen, het huis, de boedel als totaal en wie de erfgenamen zijn van de nalatenschap. Mogelijk dat daarin ook een executeur wordt vastgelegd. In de praktijk blijkt vaak dat na een overlijden, het bij de executeur ontbreekt aan tijd en expertise om de boedel goed af te wikkelen. Vraagstukken kunnen ontstaan voor wie wat bestemd is en of er naast de emotionele waarde sprake kan zijn van waardevolle objecten. Problemen kunnen zelfs ontstaan als er conflicten optreden onder de erfgenamen over de verdeling. Los van de emoties die dan spelen vraagt dit veel tijd en energie van uw cliënten of van u. 
 
Het kan zijn dat uw cliënten een deel van de boedel reeds in een externe opslagbox hebben bewaard. Dit kan zijn omdat uw cliënt al eerder kleiner is gaan wonen of de erfgenamen de woning reeds hebben ontruimd.
 
Voor elke cliënt en voor u zou het op voorhand een goed gevoel geven dat u hiervoor de oplossing heeft.
 
Boedelmakelaar® is uw partner om extra service te bieden aan uw cliënten. Wij taxeren en organiseren na overlijden de boedel. Want ook in deze situaties wilt u de cliënt en diens dierbaren ontzorgen.
 
Graag nodigen wij u uit om een kennismakingsafspraak te maken met Eric Branger van Boedelmakelaar®.
  
Voor het maken van een afspraak belt u 088-0009222 of mailt u naar info@boedelmakelaar.nl.
 
 
Met hartelijke groet,