Nyhetsbrev #5 2018
 
"Kulturens roll i samhället och för samhällets utveckling är så fundamental att vi anser att det är dags att lagfästa samhällets ansvar för kulturen."

”Om man höjer skatter och minskar hushållens disponibla inkomster drabbar detta kulturområdet med kirurgisk precision."
 
"Vi tycker i grunden att det är problematiskt att det finns så många olika anslag i små påsar."
 
"Samtidskonstnärer är vid liv och således kapabla att sörja för sin egen försörjning."

”Kvinnor är de som konsumerar kultur mest men det är flest män som får betalt för att utöva den. Detta måste vi ändra på.”
 
"När konst inhandlas av det offentliga måste viss hänsyn tas /--/ till allmän opinion och preferenser och nyttan för samhället i stort."
 
"Elevers tillgång till scenkonst och annan konst/kultur måste vara en viktig fråga för den nya centrala utbildningsnämnd som nu börjat verka"
 
”Resurserna finns, de prioriteras fel.”

"Kulturen är intellektets infrastruktur."

-----------------------------------------
 
Detta är ingen vanlig höststart. Tillsammans har vi alla nyss ramlat ut ur en extrem sommars torka. Många har för första gången drabbats av den fulla insikten om klimatkrisens realitet och vad den kan innebära för hela vår existens.
    Knappa två veckor skiljer oss från ett ovanligt laddat val. Kan politiken svara upp mot ödesfrågan om jordens klimat? Kan politisk samsyn uppnås där det behövs eller är splittring och mer förlorad tid det som väntar? Vilken bild av verkligheten ska få leda oss? Vem ska få sätta dagordningen, ta ut kursen framåt?
    Mitt i allt detta ska vi leva på våra liv. Fullfölja våra sysslor, driva våra projekt. Packa våra egna ryggsäckar och barnens skolväskor och säga: Ha det bra idag, älskling.
    Gå på våra marker, genom våra dungar, på våra gator och stigar.
    Jag tror inte jag är ensam om en skärande sorg över allt som kan gå förlorat. Allt som vi och våra barn tar för givet.
 
Desto viktigare då att ta hand om allt det som skapar mening och tilltro. Så mycket som möjligt söka sig till de där rummen där vi inte är ensamma. Där vi kan få hjälp att formulera hopp och handligskraft. Och där de starka känslorna får lov att finnas.
    Vi som arbetar med scenkonst för barn och unga, förmedlar scenkonst för barn och unga eller helt enkelt bara älskar scenkonst för barn och unga, vet hur mycket det ger av just mening, tillsammanskap och förhöjd känsla av liv.

Bland allt det som vi ofta tar för givet finns den offentligt finansierade kulturen. Men hur självklar är den?
Hur fri är den? Kan även kulturen vara något som står på spel? Vad vill politiken att konst och kultur ska vara?
    Citaten längst upp på sidan, är hämtade från den valenkät som vi i BtA har ställt till våra folkvalda, med frågor om kulturpolitik i allmänhet och politik som rör barnkultur och scenkonst i synnerhet.
    Frågorna har riktats till kulturpolitiker på riksdags- respektive kommunal nivå och du finner deras svar på vår hemsida:
 
http://www.barnteaterakademin.se/hem/aktuellt-28481697
 
God läsning!
 
Jag vill slutligen passa på att puffa ännu en gång för vår nya dramatikertävling (se nedan). Vi ser med stor spänning fram emot att ta del av alla bidrag. BtA:s höst kommer mycket domineras av arbete med tävlingen, bland annat planerar vi för ett seminarium om dramatik för små barn. Mer om detta i kommande nyhetsbrev!
 
Tills dess: Sköt om er, väj inte för det mörka, släpp in det mjuka och möjliga. Vi ses!
 
Kristina Ros
Projektledare
 
DRAMATIKERTÄVLING:
NY TEXT FÖR DE YNGSTA
 
Sverige - och världen - behöver mer dramatik för den yngsta publiken!
 
I scenkonst för mindre barn ser vi ofta devisingföreställningar och dramatiseringar av bilderböcker. Men mycket sällan uppsättningar av originaldramatik. Detta är något som det talats om länge i branschen men nu har tiden kommit:

Barnteaterakademin bjuder in till en dramatikertävling för pjäser med målgruppen barn 2-5 år.
 
Två-tre vinnande bidrag ska utses, som sedan utvecklas till färdiga pjäser för att våren 2019 presenteras i offentliga readings. I samarbete med svenska ASSITEJ planerar vi också för fördjupande seminarier samt internationell spridning av pjäserna.
 
Du som skickar in ett förslag är dramatiker: erfaren, rookie, studerande. Bosatt i Sverige.
 
Vinnarna får ett arvode motsvarande 1/3-dels grundersättning enligt dramatikeravtal*, samt gedigen coachning av dramaturg och ett konstnärligt team. Processerna designas utifrån dramatikerns och idéns behov.
 
Till skillnad från våra tidigare beställningar (då resultatet varit grovmanus), ska texterna denna gång landa i färdiga pjäser.
 
Viktigt: Skrivprocesserna ska huvudsakligen äga rum från cirka mitten av oktober – april. Du som skickar in ett bidrag ska alltså kunna ha tid för skrivande under denna period.
 
 
Du skickar in:
 
Några sidor skriven dramatisk text. (Dvs: dialog, monolog, ev. scenanvisningar. Gärna även idéer om visuella eller rumsliga händelser, liksom ljudmässiga inslag.) Omfång: Minst fyra och max tio sidor.
 
En idébeskrivning, som förmedlar din vision med texten. Skriv allt du vet och allt du inte vet, om form, handling, karaktärer, miljöer... Kanske föredrar du att ge en helt linjär beskrivning; kanske ger en mind-map en bättre bild av det du vill skapa. Skriv gärna också om det är några särskilda skrivmetoder du vill undersöka. Och om du t ex vill använda referensgrupp i arbetet. Du får också gärna definiera din tänkta målgrupp - hela spannet 2-5 år, eller avgränsat åt något håll.
 
Tävlingen är på anonym basis, men vi vill att du helt kort anger: Om du tidigare skrivit professionellt för scenen, samt om du tidigare har skrivit för målgruppen 2-5 år. (OBS Nämn ej specifika verk eller teatrar!)
 
 
Lite formalia:
 
Förse både text och idébeskrivning med titel eller arbetsnamn!
Eftersom juryn bedömer bidragen på strikt anonym grund, se till att ditt namn inte är utskrivet någonstans i materialet.
Ange istället dina kontaktuppgifter tillsammans med titeln på ditt bidrag i följemailet (eller följebrevet).
Vid mail, bör text och idébeskrivning bifogas i en och samma pdf.
 
Du skickar in ditt bidrag till: Teatercentrum Västra, Järntorget 7, 413 04 Göteborg 
Märk kuvertet eller mailet med: ”Dramatikertävling”.
Vid frågor vänd dig till: Marcus Lilliecrona (verksamhetsledare, Teatercentrum Västra och ledamot, Barnteaterakademins styrgrupp): marcus.lilliecrona@teatercentrum.se
Mobil: 073 684 51 08
 
  
Varmt välkommen med ditt bidrag,
senast 17 september 2018!
 
 
* Avser avtalet för 2018/19 mellan Svensk Scenkonst och Dramatikerförbundet. Efter offentliggörandet av texterna kan intresserad teater förvärva uppsättningsrättigheterna till någon av pjäserna och betalar då (under en begränsad tid) endast resterande 2/3-delar av grundersättningen.
 
 
 
Barnteaterakademins styrgrupp
fr o m augusti 2018
 
Ledamöter från teatrar:
Heidi Saikkonen - Tamauer, scenograf & kostymdesigner
Kristina Ros - Masthuggsteatern, dramaturg
Lisa Nowotny - Backa Teater, producent
Lovisa Pihl - Angered, producent/marknadsförare
Rebecca Alverfors - Kurage, skådespelare & konstnärlig ledare
Stefan Åkesson - Backa Teater, dramaturg
Torben Sigelius Kulin - Teater Jaguar, skådespelare, konstnärlig ledare m.m.
(Regionteater Väst stol är tills vidare vakant)
 
Teatercentrums ledamot:
Marcus Lilliecrona, verksamhetsledare
 
Valbara ledamoter:
Anna Berg - styrelseledamot i ASSITEJ och Bibu. Samt dramaturg.
Johanna Larsson - frilansande regissör
Lars-Eric Brossner - frilansande regissör och kompositör (sitter t o m 31 dec 2018)
Ylva Ågren - barnkulturvetare, lektor i barn-och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
 
Valbar, adjungerad, ledamot
Ida Kaivola – Kulturförvaltningen, barnteaterkonsulent 
 
Projektledare
Kristina Ros

 
 
Vatten x 3
2017 års grovmanus
 
Presenterades vid en offentlig reading 9 oktober på Hagateatern. Intresserad teater kan nu sluta avtal med dramatikerna om beställning av färdig pjäs. Honoraret är då subventionerat med en tredjedel av Barnteaterakademin. För att detta ska gälla måste beställningen göras senast 9 oktober 2018.

Landet på andra sidan vattnet
av Paula Helander
För barn från 5 till 7 år. 2 skådespelare.
 
Lite vatten med gurka
av Johan Franzon
För barn från 6 till 9 år. 1 skådespelare
OBS! Färdig pjästext beställd av Masthuggsteatern
 
Nåt i djupet
av Emma Palmkvist
 
För barn på låg- och mellanstadiet. 3 skådespelare.

Läs gärna mer om pjäserna och dramatikerna på vår hemsida

Kontakt sker genom Barnteaterakademin: info@barnteaterakademin.se, 073-4347275 eller direkt med dramatikerna. Se hemsidan (länken ovan) för dramatikernas kontaktuppgifter. Den som vill läsa pjäserna kan maila till Barnteaterakademin.

 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
Finns att hämta på en rad teatrar - Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Konserthuset (se info nedan), Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar, Teater Sesam och Teater Uno.
 
Det finns ingen garanti för att det alltid finns exemplar av samtliga publikationer på alla uthämtningsställen. (Och Makt och maktlöshet finns endast kvar i mycket få exemplar.) Så för säkerhets skull: maila eller ring i förväg till respektive ställe!
 
På Konserthuset sker avhämtning efter kontakt med Mats Kjelbye: mats@gso.se
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

Tips och notiser 
 
 
Med andra ord
En hyllning till vår förmåga att förändras, utanpå och inuti.
Är identitet något man väljer, eller något man inte kan komma undan? Vad är det som bestämmer och formar vår identitet? Bilden av mig, det man ser, är det jag? En dansföreställning som rör sig kring det ständigt aktuella projektet att uppfinna sig själv på nytt.
För årskurs F-3
Premiär 5 sept, Regionteater Väst
 
På väg
En klassrumsmusikal om att våga gå sin egen väg.
Två figurer i en hemmagjord farkost dimper ner i klassrummet. De skall utföra ett uppdrag: Att hitta arbetskraft till sin planet. Men vart har de kommit? Vad är detta för plats? Vilka är de som bor här? Vad får man göra? Hur skall man vara? Mötet med människorna på jorden får de två figurerna att ifrågasätta sin egen tillvaro och sina livsval.
För årskurs 1-3
Premiär 7 sept, Regionteater Väst
 
Kommunen
En förändrande föreställning
I Kommunen möter vi människor som på något vis vill förändra platsen de bor på. De startar ett parti eller bränner ner ett hus. De styr alla blicken mot kommunhuset, för det är där makten finns. Eller är det så? Är det inte alla som har makten och de som bestämmer tar bara emot makten?
Föreställningen bygger på intervjuer med människor i en av Västra Götalands kommuner.
För årskurs 8-9
Premiär 7 sept, Regionteater Väst
 
 
Världar av väntan
Dom är två. Dom är förberedda. Dom har ett uppdrag – att besegra väntan. En gång för alla. För att göra det måste de ta sig genom en portal och in i väntans innersta rum. Var finns luckan? Var passar nyckeln? Och vad består egentligen väntan av? Kommer de att lyckas med sitt uppdrag?
En dansteaterföreställning som med nyfikenhet och fantasi närmar sig frågor om vad vi gör med vår tid på jorden. 
För barn 6-9 år
Premiär 20 sept, Angereds Teater
 
 
Varför inte!
Hur är det att vara annorlunda på en plats där alla tänker likadant, gör likadant och ser likadana ut? Måste man bli precis likadan som alla andra för att bli accepterad? Skådespeleri, skuggspel och rörelse samsas i en historia om vår mänsklighet, om empati, ödmjukhet och förståelse. Vad vi alla som bor i ett samhälle tillsammans behöver. Stora som små.
För alla från 2 år
Premiär 20 sept, Teater Sesam
 
 
Mötesplats barnkultur:
MELO Collective
MELO delar med sig av sina erfarenheter av ett arbete med fokus på barn och unga med särskilda behov. Kollektivet har genom flera års utforskande hittat förhållningssätt att arbeta med normbrytande funktionalitet, bland annat genom den interaktiva föreställningen Spåra (2012) och Tillhet (2016).
Sedan starten 2005 har MELO skapat sceniska verk, musik, ljudkoreografi/-arkitektur och verk för barn. De experimenterar på olika sätt med publikens roll och med förhållandet publik/aktör och scenrum/publikplats.
När: 11 sept, 16:30-18:30
Var:Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4
Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida: