OKTOBER 2019
In deze nieuwsbrief
  • Resultaten Nationale Studenten Enquête 2019 gepubliceerd
  • Studiekeuze123.nl valt in de prijzen
  • Numerus fixusopleidingen 2019-2020
  • Verbeterde weergave joint degree opleidingen
  • Studiekeuze123 werkt samen met Vertigo 6
 

Resultaten Nationale Studenten Enquête 2019 gepubliceerd
Vandaag zijn de resultaten van de NSE 2019 gepubliceerd. Ruim 94.000 studenten van universiteiten en particuliere onderwijsinstellingen gaven hun mening over hun studie en onderwijsinstelling. Ze gaven aan hoe tevreden ze zijn over o.a. de inhoud van het onderwijs, de sfeer op de opleiding, de deskundigheid van de docenten, de studieroosters en de studiefaciliteiten.
 
Op Studiekeuze123.nl/nse kunt u de resultaten per opleiding bekijken, vergelijken in het NSE Dashboard of zelf aan de slag gaan met het NSE Benchmarkbestand. 

Dit jaar zijn alleen de resultaten van de universitaire en niet-bekostigde hbo-opleidingen beschikbaar. De bekostigde hogescholen besloten vanwege problemen tijdens de afnameperiode van het onderzoek, niet verder deel te nemen. De problemen kwamen voort uit de nieuwe privacywetgeving (AVG) en technische fouten bij de uitvoering door het gehuurde onderzoeksbureau. Universiteiten en het niet-bekostigde hoger beroepsonderwijs zagen een oplossing in een vervolgtraject met herstelwerkzaamheden in de verzamelde data. Om tot valide en betrouwbare resultaten over de universitaire en niet-bekostigde hbo-opleidingen te komen, is de kwaliteit van de resultaten zowel voor als na de herstelwerkzaamheden gecontroleerd en betrouwbaar bevonden door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
Studiekeuze123.nl valt in de prijzen
De website Studiekeuze123.nl is de afgelopen maanden een aantal keer in de prijzen gevallen. In juli deelden we al met trots mee dat we een Internationale Communicator Award gewonnen hadden. Afgelopen september mochten we een zilveren Digital Communication Award in ontvangst nemen tijdens een feestelijke uitreiking in Berlijn.   
En twee weken geleden zijn daar 3 Lovie Awards bijgekomen! Niet alleen is de website uitgeroepen tot meest gebruiksvriendelijke website van Europa door zowel het publiek als de vakjury, maar ook sleepten we een award in de wacht in de categorie 'Schools & Education'. We zijn trots dat de vele verbeteringen die we afgelopen jaar hebben doorgevoerd op de website, op zo'n mooie manier beloond worden door vakmensen en het publiek. 
 
Numerus fixusopleidingen 2019-2020
 
Onderwijsinstellingen hebben hun numerus fixusopleidingen doorgegeven voor het studiejaar 2019-2020. Een totaaloverzicht van alle fixusopleidingen, de capaciteit en het maximaal aantal selectiepogingen per opleiding is beschikbaar op Studiekeuze123.nl/selectie
 
Tot 1 december mogen instellingen nog wijzigingen doorgeven aan Studielink met betrekking tot de capaciteit van de fixusopleidingen. Onze website en het totaaloverzicht worden daarom tot 1 december elke week ververst.
 
Verbeterde weergave joint degree opleidingen
Sommige opleidingen worden door verschillende instellingen samen aangeboden. Een deel van de opleiding wordt dan bij de ene instelling gevolgd en een deel bij de andere. Dit worden joint degree opleidingen genoemd. Eerder konden wij deze opleidingen op Studiekeuze123.nl slechts aan één instelling koppelen. Dit zorgde soms voor verwarring. We hebben de weergave van de joint degrees verbeterd, waardoor het nu mogelijk is om alle onderwijsinstellingen bij de opleiding te tonen.
 
Studiekeuze123 werkt samen met Vertigo 6
Studiekeuze123 is een samenwerking aangegaan met marketingbureau Vertigo 6. Zij zijn gespecialiseerd in het bereiken van jongeren. Wij hebben hen gevraagd ons te ondersteunen bij het beheer van onze social media kanalen. Met hulp van Vertigo 6 weten wij meer decanen, ouders en studiekiezers te bereiken via Facebook en Instagram. Zo is het aantal studiekiezers dat ons volgt op Instagram in een aantal maanden gestegen van zo'n 800 naar ruim 24.000! Op deze manier kunnen wij studiekiezers nog beter ondersteunen in hun studiekeuzeproces en hen op de hoogte houden van belangrijke data en ontwikkelingen.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs. Studiekeuze123 verzamelt en verspreid objectieve en betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland.