Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
17 - 30 JUNI 2016
ACTUEEL
 
Verlenging overgangsregeling levering juridische documentatie magistratuur en diensten rechterlijke orde
Ministerraad 30/06/2016

Wijzigingen over de toekenning van het recht op juridische tweedelijnsbijstand
Ministerraad 30 juni 2016

Vacante plaats advocaat bij het Hof van Cassatie
Vacante betrekkingen, BS 29/06/2016, bl. 39592

Uitbreiding strafbaarstellingen terroristische misdrijven
Minister van Justitie Koen Geens,
Persberichten 24 juni 2016
Minister Geens en juridische beroepen sluiten partnerschap voor een digitale Justitie
Koen Geens, Minister van Justitie, persberichten – 22 juni 2016

Demonstratie ICT-projecten in het kader van de informatisering van Justitie
Koen Geens, Minister van Justitie, persconferentie– 22 juni 2016 

Kwaliteitslabel voor gerechtsdeskundigen en vertalers/tolken
Minister van Justitie Koen Geens, Persberichten 27 juni 2016

 
 
Geregistreerd kassasysteem: 25.000 euro-regel vervangt de 10%-regel
Vanaf 1 juli 2016 moet een btw-kasticket uitgereikt worden via een Geregistreerd Kassa Systeem (GKS), als de jaaromzet, exclusief btw, voor restaurant- en cateringdiensten hoger is dan 25.000 euro
Bron: FOD Financiën 23 juni 2016
 
 
 
Jaarverslag Grondwettelijk Hof 2015
Jaarverslag Grondwettelijk Hof 2015
Procureur-generaal Cassatie Patrick Duinslaeger overleden
Bron: deredactie.be, maandag 27 juni 2016
http://deredactie.be/permalink/1.2697614

Oud-gouverneur Andries Kinsbergen overleden Bron: deredactie.be, zondag 26 juni 2016
http://deredactie.be/permalink/1.2697321
 
 
 
 
FOD Financiën jaarverslag 2015
FOD Financiën jaarverslag 2015
 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Potpourri II – twee artikels

Nullum Crimen 2016/3
Inhoudstafel

Speciaal JT-nummer  Potpourri II
JT N° 6653, 25/06/2016
Inhoudstafel

Nieuw statuut gerechtsdeurwaarder
P. Flamey, G. Verhelst, NJW nr. 345, 29/06/2016,510

Beroepsinkomsten VZW-bestuurder gekwalificeerd als ‘bedrijfsleidersbezoldiging’
P. Van Eesbeeck, L. Vereycken, Krijgen VZW-bestuurders toegang tot aanvullende voorzorg?, Fiscoloog nr. 1482, 29/06/2016, 1
(Cass. 11/03/2016)

Europese Anti-Taks Avoidance Richtlijn: van kracht vanaf 2019
P. Smet, D. De Wolf, Fiscoloog nr. 1482, 29/06/2016,2

De proceduremaatregelen in het ontwerp van Programmawet
F. Smet, Fiscoloog nr. 1482, 29/06/2016, 5

Geregistreerd kassasysteem (GKS)
I. Massin, ‘GKS’: drempelbedrag van 25.000 EUR vervangt ‘10%-regel vanaf 1 juli 2016, Fiscoloog nr. 1482, 29/06/2016, 9

Cassatie: voorafgaande kennisgeving ook als onderzoek bij derde gebeurt
CB, Fiscoloog nr. 1481,  22/06/2016, 1

Ook voortaan belastingvermindering voor giften aan ‘hogescholen’

JVD, Fiscoloog nr. 1481,  22/06/2016, 6

‘Online’ kansspelen: speler dreigt mee op te draaien voor de BTW
I. Massin, , Fiscoloog nr. 1481,  22/06/2016, 8
Ontwerp van Programmawet (Kamer 54K1875)

Aanwijzing ‘cliquet’: verdere verhoging dieselaccijns
D. De Vlieger, B. Van Maele, Fiscoloog nr. 1481,  22/06/2016, 10
Ontwerp van Programmawet (Kamer 54K1875)

Sociale uitkeringen – Indexeringen vanaf 1 juni 2016 (deel 1)
M. Hemeleers, M. Dauphin, Sociale Wegwijzer nr. 12, 16-30 juni 2016, 2

Indexering sociale uitkeringen voor zelfstandigen
M. Bruyninckx, Sociale Wegwijzer nr. 12, 16-30 juni 2016, 11

RSZ-aangifte 2e kwartaal 2016
M. Dauphin, M. Hemeleers, Multifunctionele aangifte voor het 2e kwartaal 2016, Sociale Wegwijzer nr. 12, 16-30 juni 2016, 13

Indexnieuws: indexcijfers mei 2016 en loonaanpassingen op 1 juni 2016
Sociale Wegwijzer nr. 12, 16-30 juni 2016, 19

Antigoonleer in het fiscaal strafrecht
F. Koning, Mort de la transposition en matière fiscale de la jurisprudence pénale Antigone?, JT N° 6652, 18/06/2016, 397
Bespreking HvJ 17/12/2015 en Cass.22/05/2015

Ambtshalve middel in administratieve cassatieprocedure
G. Van Haegendoren, B. Kiekens, NJW nr. 344, 15/06/2016, 462

Nieuwe maatregelen tegen misbruiken in sociaal statuut zelfstandigen
K. van Tilborg, Balans nr. 764, 15/06/2016, 1

Bijzondere fiscale behandeling voor inkomstenbelastingen en btw voor deeleconomie
K. Janssens, Deel economie ontsnapt niet langer aan belasting, Fisc.Act. nr.22, week 9-15 juni 2016, 1
T. Vanhee, Deeleconomie: de groep van vier breidt uit, Fisc.Act. nr. 22, week 9-15 juni 2016, 8
Ontwerp van Programmawet (Kamer 54K1875)

Leidraad overdracht vastgoed drie gewesten
P. Caeymaex, P. Van de Vannet, Leidraad inzake formaliteiten bij overdracht van vastgoed over de drie gewesten – De notariële tabel van Mendeljev, geactualiseerd, Nieuwsbrief Notariaat nr. 12, weken 25-26 2016, 1

Vervoerrechtelijke aspecten van platooning: nieuwe wagens, oude wetten?
W. Verheyen, TBH 2016/6, 523

Levering door webshops
W. Verheyen, M. De Man, Als de webshop voor de deur levert: aansprakelijkheid voor schade bij ‘aflevering’ op de oprit of bij de buren, TBH 2016/6, 534

Kroniek van het beslag op het schip waarop de vordering betrekking heeft
M. Cornette, V. Beeckx, TBH 2016/6, 544

Voordelen van alle aard
W. Vetters, J. Bonné, Forfaitair voordeel gebruik woning is ongrondwettelijk, Fisc. Act. nr. 21, week 2-8 juni 2016, 1 (Gent 24 mei 2016)

Bedrijfsvoorheffing horeca
A.M. Vandekerkhove, Vrijstelling doorstorting BV in de horeca: fiscus publiceert FAQs, Fisc. Act. nr. 21, week 2-8 juni 2016, 3

Successieplanning
N. Geelhand de Merxem, Vlabel belast terugkeer onroerend goed bij optioneel beding van terugkeer in schenkingsakte, Fisc. Act. nr. 21, week 2-8 juni 2016, 6

Registratiebelasting
E. Spruyt, Aankoop woning onder btw: Vlaamse fiscus moet verkooprecht teruggeven, Fisc. Act. nr. 21, week 2-8 juni 2016, 9

Havens binnendringen wordt strafbaar
Vrachtinfo nr. 200, juni 2016, 1
20 MEI 2016. - Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het zonder machtiging of toestemming binnenkomen of binnendringen in een havenfaciliteit of onroerend dan wel roerend goed binnen de grenzen van een haven, BS 02/06/2016, bl. 33999

Akkoord over havenarbeid
Akkoord over havenarbeid wordt verdeeld onthaald door de havenbedrijven, Vrachtinfo nr. 200, juni 2016, 2

Tweede Crossborder-richtlijn krijgt plaats in regelgeving Kruispuntbank Voertuigen

Vrachtinfo nr. 200, juni 2016, 6
28 APRIL 2016. - Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen, BS 20/05/2016, bl. 32660

Erfrecht – eerste begunstigde
M. Puelinckx-Coene, Hoe bezwaard is de eerste begunstigde van een fideï-commis de residuo? Is dat anders zo die een reservatair erfgenaam is van de erflater?,  T. Not. 2016/5, mei 2016, 308

Vermogens- en vermogenswinstbelasting
C. Delmotte, Vermogens- en vermogenswinstbelasting geëvalueerd vanuit recht op eigendom – Een analyse naar de rechtmatige fiscale behandeling van vermogen, TFR nr. 503, juni 2016, 521

Merkenrecht
Themanummer merkenrecht, IRDI 2016/1

Octrooirecht – licentievergoedingen

Chr. Ronse, Het lot van de licentievergoedingen in geval van herroeping of nietigverklaring van het octrooi: een problematiek met talrijke facetten, RDI 2016/1, 1

Big data en recht
Themanummer: Big data, Computerrecht 2016/3

De waardering van onroerende zakelijke rechten
P. Salens, De waardering van onroerende zakelijke rechten (her)bekeken door een fiscale bril, Not.Fisc.M. 2016/4, 102

Wat kan de notaris betekenen voor de bemiddeling…en vice versa?
V. Lesseliers, Not.Fisc.M. 2016/4, 128

Doorverkoop onroerend goed
La revente immobilière, Jurim pratique 2016/1
Beschrijving + inhoudstafel

De Raad van State en zijn milieucontentieux in het gerechtelijk jaar 2014-2015
K. Barns, MER 2016/2, apr-jun 2016, 137

Recente ontwikkelingen op het gebied van milieu- en energierecht in België
M. Hoppenbrouwers, MER 2016/2, apr-jun 2016, 162

Verzekeringssector - algemene Verordening Gegevensbescherming
D. De Bot, De gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verzekeringssector – Enkele kritische bedenkingen, T.Verz. 2016/2, 127

Procedurerecht met betrekking tot onbetaalde handelsvorderingen – Deel I
P. Becue, T.Verz. 2016/2, 153

Verplichte rechtsbijstandsverzekering
B. Bruyr, P. Dambly, Les assurances protection juridique obligatoires, T.Verz. 2016/2, 177

BOEKEN

De rechtsplegingsvergoeding in al zijn facetten
B. Van den Bergh, S. Sobrie, Wolters Kluwer 2016, 210 p.
Beschrijving +inhoudstafel

Koop Aandelen
G.-L. Ballon, H. De Decker, V. Sagaert, E. Terryn, B. Tilleman, A.L. Verbeke (eds.), Contractuele clausules, Intersentia 2016, 436 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling
ALLIC II
Th. Vansweevelt, B. Weyts (eds.), Intersentia 2016, 275 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Transacties en geschillenbeslechting in het Wetboek van Economisch Recht
J. Roesems, Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel (eds.), Intersentia 2016, 266 p.
Beschrijving + inhoudstafel

101 juridische vragen over concurrentie
J. Degrauwe, C. Leermakers, V. Frémat, J. Peeters, Intersentia 2016, 157 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De (on)belastbaarheid van de overheid
K. Rossignol, die Keure 2016, 542 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Europees en Benelux merkenrecht
F. Gotzen, M.-C. Janssens, Larcier 2016, 394 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bouwrecht
B. Kohl (ed.), Droit de la construction, CUP, voL 166, mai/juin 2016, Larcier, 263 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Meerderjarige beschermde personen
T. Delahaye, La protection judiciaire et extrajudiciaire des majeurs en difficulté, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, nr. 100, Larcier 2016, 507 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Invordering belastingen rechtspraakskroniek 2000-2015

N. Pirotte, Le recouvrement de l’impôt sur les revenus et de la taxe sur la valeur ajoutée, Les Dossiers du Journal des tribunaux nr. 101, Larcier 2016542 542 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het volgrecht van de kunstenaar
H. Vanhees, Garant 2016, 96 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Inbreng van een algemeenheid van goederen of een tak van werkzaamheid
Boekhoudkundige en fiscale aspecten
N. De Beule, L. Agache, C. Van Craeyvelt, Larcier 2016, 422 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

BTW-eenheid tussen advocatenassociatie en vastgoedvennootschap
Rb. Hasselt 14/01/2016, nog niet gepubliceerd, Fiscoloog nr. 1481,  22/06/2016, 12

Rechtspraak administratief recht
JLMB 2016/24
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak arbeidsovereenkomsten
JLMB 2016/25
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak publiek recht
RABG 2016/12
Beschrijving + inhoudstafel

ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma


Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen
STUDIEDAGEN

Bouwrecht: bemiddeling in bouwgeschillen
Confocus, Hasselt maandag 4 juli 2016
Programma

De Leuvense en Gentse Wetsdagen - 4 tot 8 juli 2016
M & D Seminars, Faculty Club in Leuven en de Holiday Inn Gent Expo
Programma

Update verbintenissenrecht
Confocus, Edegem dinsdag 5 juli 2016
Programma

Curator opleiding: de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gefailleerde en de bestuurders van een gefailleerde vennootschap | arbeidsrecht en insolventie
Confocus, Edegem dinsdag 5 juli 2016
Programma

Opstellen van een koop-verkoopovereenkomst aandelen bij een bedrijfsovername: behoed uw klant voor een financiële kater!
Confocus, Edegem dinsdag 5 juli 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: het nieuwe pandrecht en zakelijke zekerheden op roerende goederen | raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering
Confocus, Edegem dinsdag 5 juli 2016
Programma

De omgevingsvergunning
Confocus, Edegem dinsdag 5 juli 2016
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu? | balanslezen voor curatoren
Confocus, Edegem woensdag 6 juli 2016
Programma

Burenruzies: erfdienstbaarheden (sessie 2)
Confocus, Edegem woensdag 6 juli 2016
Programma

Vennootschappen en dwangmaatregelen: bijzondere aspecten van geschillen met vennootschappen
Confocus, Edegem woensdag 6 juli 2016
Programma

De nieuwe bemiddelingswet en de rol van de advocaat hierin: workshop aan de hand van cases en rollenspel
Confocus, Kortrijk donderdag 7 juli 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden | bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de curator & het (voormalige) bestuur
Confocus, Kortrijk donderdag 7 juli 2016
Programma

Geurhinder | natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak
Confocus, Kortrijk donderdag 7 juli 2016
Programma

Curator opleiding: wet continuïteit ondernemingen | faillissementsrecht in de praktijk met een korte kijk op rangconflicten
Confocus, Kortrijk vrijdag 8 juli 2016
Programma

Bewind
Confocus, Kortrijk vrijdag 8 juli 2016
Programma

SUMMER SCHOOL 2016 bewindvoering
Jan Nolf, Brugge, 3, 18 en 24 augustus 2016
http://www.justwatch.be/Justwatch.be/Seminaries.html

De Juristendagen - 23, 25 en 30 augustus 2016
M & D Seminars – Wolters Kluwer
23/08/2016 De Lozen Boer Lochristi
25/08/2016 Kasteel van Brasschaat
30/08/2016 Faculty Club Leuven 
Programma

Rechtsdag Gent: vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden, familie- en jeugdrecht, vastgoedrecht en bemiddeling
Confocus, Gent dinsdag 23 augustus 2016
Programma

Rechtsdag Hasselt: vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden, familie- en jeugdrecht, vastgoedrecht en bemiddeling
Confocus, Hasselt donderdag 25 augustus 2016
Programma

Lichamelijke schade: eerste inzichten voor personen die hierover basiskennis wensen te verwerven
Confocus, Edegem dinsdag 30 augustus 2016
Programma

Rechtsdag Edegem: vennootschapsrecht, verzekeringsrecht, de advocaat als ondernemer en bemiddeling
Confocus, Edegem dinsdag 30 augustus 2016
Programma

Technische achtergronden bij de lozing van afvalwater | de omgevingsvergunning
Confocus, Edegem dinsdag 30 augustus 2016
Programma

De regelgeving voor drones is er: wat mag en vooral wat niet?
Confocus, Hasselt dinsdag 6 september 2016
Programma

Waardering van vruchtgebruik: do's en dont's
Confocus, Gent donderdag 8 september 2016
Programma

Delegatie en taakverdeling in de NV
Larcier opleiding, Gent 11 oktober 2016 studienamiddag
Programma

Conference "Law and logistics: the way forward"
Antwerpen, 12 en 13 oktober 2016
Programma

Co-ouderschap vandaag en morgen
KU Leuven, Kortrijk 14 oktober 2016
Programma

Innovation and Future of the Legal Profession
CCBE, Parijs 21 oktober 2016
Programma

Het douanestrafrecht vandaag: een stand van zaken
Colloquium "In memoriam Luc Huybrechts"
Larcier, 27 oktober 2016 - Claeys & Engels (Brussel)

Drie avondsessies ‘Het leven van een vennootschap’
Larcier opleidingen, 15/11/2016, 22/11/2016 en 6/12/2016 - Avidof, De Pinte
Programma

Een Initiatief van iVZW centrum voor de studie van het Europees Strafrecht
Programma

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & De vennootschap en de echtscheiding
Larcier opleiding, 17 november 2016 - Communicatieloft Gent
Programma

Studienamiddag OTR: Het decreet Complexe Projecten in de praktijk
larcier opleiding, 17 november 2016 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

Studienamiddag Beëindiging van vennootschapsmandaten. Praktisch
Larcier opleiding, 24 november 2016 - Redloft Gent
Programma
Ontbijtseminarie: Basisopleiding Ontslagrecht
Larcier opleiding, 1 december 2016 - Redloft Gent
Programma

Studienamiddag OTR  Onroerend  erfgoed
Larcier opleiding, 6 december 2016 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

Drie avondsessies ‘Het leven van een vennootschap’
Larcier opleiding, 15/11/2016, 22/11/2016 en 6/12/2016 - Avidof, De Pinte
Programma