Nyhetsbrev #2 2023
 
En avstämning en bra bit på väg mot sommar och med en biennal runt hörnet.
 
Manustävlingen: Våren 2023 ägnar Barnteaterakademin mycket tid åt vår nya manustävling. Det kom ju in fantastiskt många bidrag och juryn har precis klarat av urvalsomgång nummer två och sållat fram tretton bidrag ur startfältet med 193 tävlingsbidrag. Dessa tretton ska nu nogsamt läsas, bedömas, viktas, för att vid den väntande slutsessionen landa i tre vinnande pjäsidéer.
 
Tävlingens avgränsningar var: målgrupp högstadiet samt att pjäsen INTE utspelar sig i en storstad. Det har varit väldigt fint att ta del av en stor mångfald av idéer, och nu väntar den allra roligaste - och svåraste - etappen för oss i juryn!
 
Resultatet ska offentliggöras en bit in i juni. Därefter väntar skrivprocesser enligt vår vanliga modell med coachande dramaturg och läsningar med skådespelare.
 
Planering framåt: Under produktion är ett nytt poddavsnitt som är kopplat till manustävlingen och kommer läggas ut i juni, i cirka samma veva som vi kungör vilka som vinner tävlingen.
 
Vidare planerar vi för minst två publika arrangemang under hösten. Det första i samarbete med ASSITEJ, då vi med avstamp i ASSITEJ-rapporten Kom scenkonst ska diskutera hur vi bäst säkrar barns tillgång till scenkonst. Mer info kommer före sommaren.
 
I november laddar vi sedan för en pendang till vårt dramatikersamtal på Litteraturhuset i december. Denna gång ger vi ordet till ett gäng scenografer. Vi är mycket pepp på detta och kommer med mer info längre fram.
 
Och så planerar vi för en rad olika poddavsnitt, ett större arrangemang på nästa års Bibu (bra att vara ute i god tid!) med mera med mera. Kort sagt full rulle och gott mod.
 
Tiden går snabbt och om ett par veckor bara är 2023 års sscenkonstbiennal i full gång. Kanske ses vi där?
 
God långhelg,
 
Kristina Ros
Projektledare
 
 
Barnteaterakademin podden

 
Sveriges, Nordens, Europas första och enda podcast om scenkonst för barn & unga. Kanske även världens.
 
#1:6
Skolan och scenkonsten 2 - Rektor Sara: "Styr inte upp för mycket"
Lisa Gröön från Regionteater Väst och Ida Kaivola från Göteborgs stads kulturförvaltning samtalar med Sara Olausson, rektor för en F-6-skola i Mariestad. Vi pratar om förutsättningar, statistik och styrning och om hur konsten kan ta plats i barnens liv, med stöd av kompetenta och engagerade vuxna.
Med avstamp i Assitej Sveriges rapport "Spelar mindre roll?, om den ojämlika fördelningen av scenkonst för barn och unga i skolan".
 
#1:5
Skolan och scenkonsten 1 - Assitej Sverige: "Vi måste göra nåt"
Erika Isaksson från Backa Teater samtalar med Niclas Malmcrona och Michael Cocke från Svenska Assitej som ger en fördjupad bakgrund och vänder och vrider på de förslag till åtgärder som rapporten tar upp.
Med avstamp i Assitej Sveriges rapport "Spelar mindre roll?, om den ojämlika fördelningen av scenkonst för barn och unga i skolan".
 
#1:4
Climate Action Plan
Inbjuden gäst: Christian Gade Berrum med projektet Baeredygtig Scenekunst NU; redaktör Sandra Grehn.

#1:3
Man kan ju inte turnera med nåt som är enbart mörker
Medverkande: dramaturgen och dramatikern Ninna Tersman, (bl a på Riksteatern). redaktörer Sandra Grehn och Sara Klingvall.
 
#1:2
Unga Klara - nationell scen för barn och unga
Medverkande: Farnaz Arbabi, regissör och konstnärlig ledare på Unga Klara i Stockholm; redaktörerna Sandra Grehn redaktör och  Sara Klingvall.
 
#1:1
Ge oss stor och fet scenkonst!
Andreas Ferrada-Noli, frilansande skådespelare just nu på Backa Teater, i samtal med Sandra Grehn och Sara Klingvall.
 
 
 
 
 
På Bibu 2023 blev vi stolta mottagare av finaste priset i vår del av branschen och världen: Prix d'ASSITEJ!
 
Juryns motivering löd:
 
"Uppmuntrande, uppsökande och utvecklande – Barnteaterakademin har en särställning när det gäller att stimulera framtagandet av dramatik för barn och unga. Barnteaterakademin placerar scenkonst för barn och unga i centrum. Där kräver den inte bara sin plats utan också sin tid och eftertanke. Ty genom bra förutsättningar kan nya röster höras och dramatiken blomstra.
 
Samarbetet både inom och utanför organisationen skapar mötesplatser för samtal och progression, inte minst vad det gäller i utrymmet mellan det fria teatersverige och institutionerna vilket i sin tur ger synergier långt utanför Göteborg och Västra Götalandsregionen."
 
Grattis till alla som jobbat och jobbar med vår kära akademi. Tack alla som bidragit och hejat på under alla år! Tack också Göteborgs Stads kulturnämnd som stöttar oss! Hurra!!!
 
 
 
Tre nya röster för scenen
 
Den 26 april 2021 ägde regisserade läsningar rum på Backa Teater, av tre nya grovmanus. Av pandemiskäl kunde detta inte ske inför offentlig publik. Men det hela filmades och här finns länkarna (varje läsning följs av ett samtal mellan personer från respektive team):

Om du vill av Hanna Rajs Lara. Se läsningen här!
 
Teorier om människan, del 1 av Bereket Hailemariam Se läsningen här!
 
Orisia av Khashayar Naderehvandi. Se läsningen här!
 
Den som vill läsa texterna hittar dem här på vår hemsida. Här ligger också dokumentet BtA Grovmanus 2021 med presentationer av dramatikerna.
 
Under scenkonstbiennalen ägde ett (direktsänt) samtal rum. Denna gång med två av dramatikerna, Bereket och Khashayar (Hanna hade tyvärr förhinder): 
Tre nya röster för scenen -  klicka här för att se samtalet!
 
 
 
Barnteaterakademins styrgrupp

Ledamöter från teatrar:
Erika Isaksson - Backa Teater, informatör
Johanna Larsson - Angereds Teater, konstnärlig ledare o regissör
Kristina Ros - Masthuggsteatern, dramaturg
Kristina Brändén Whitaker - GEST, skådespelare, regissör, konstnärlig ledare
Lisa Gröön - Regionteater Väst, producent
Manda Stenström - Regionteater Väst, dramaturg
Sara Klingvall - Hagateatern, skådespelare, regissör
Stefan Åkesson - Backa Teater, dramaturg
Torben Sigelius Kulin - Teater Jaguar, skådespelare, konstnärlig ledare
 
Valbara ledamoter:
Sandra Grehn - fil. dr. i litteraturvetenskap med inriktning mot teaterstudier, Göteborgs Universitet
 
Valbar, adjungerad, ledamot
Ida Kaivola – Kulturförvaltningen, barnteaterkonsulent 
 
Projektledare
Kristina Ros

 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
Kan efter överenskommelse hämtas på en rad teatrar - Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar och Teater Sesam.
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, i huvudsak bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

Tips och nyheter
 
 
Scenkonstbiennalen 2023
I år fyller Scenkonstbiennalen 30 år och äger rum i Stockholm.
På programmet finns inte jättemycket som specifikt relaterar till scenkonst för barn och unga.
Men två föreställningar:
Brinn (Unga Klara)
Våroffer (Norrdans
Och i seminarieprogrammet hittar vi dessa punkter:
Får vår unga publik den kvalitet de har rätt till (med ASSITEJ)
After Podd: Välvilliga vuxna och ung publik (med Bibu)
Annat intressant:
Teaterns brist på tillit till dramatiken
Att skriva för rörelsebaserad scenkkonst
Konsten och klimatkrisen
 
 
 
Kurser, seminarier, workshops fortbildning
 
Kulturakademin
Bland aktullla kurser hos Kulturakademin just nu:
Sång för dansare och skådespelare,
Virtuella repetitioner - nya metoder i din konstnärliga praktik,
Idrottspsykologi för scenkonstnärer
 
Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare

Postdress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Kulturhuset Blå Stället
Angereds Torg 13
424 65 Angered
 
Mail:
info@barnteaterakademin.se

Hemsida: