NOVEMBER 2016
In deze Bijblijver
 • Reminder: Deadline aanleveren getekende overeenkomsten 18 november 
 • GfK neemt contact op over aanleveren studentgegevens
 • Uitnodigingsteksten gereed
 • Incentives
 • NSE-portal van GfK
 • Wijzigingen upload tool
 • Promotiemateriaal NSE 2017
 • Belangrijke aankomende data
 
Reminder: Deadline aanleveren getekende overeenkomsten 18 november 
In week 42 zijn de overeenkomsten voor deelname aan de NSE 2017 verstuurd aan het College van Bestuur of de directie van alle hoger onderwijsinstellingen.
Wij herinneren je er graag aan dat de getekende overeenkomst uiterlijk 18 november a.s. retour moet zijn om deel te kunnen nemen aan de NSE 2017. 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via 
info@nse.nl.
 
GfK neemt contact op over aanleveren studentgegevens 
Zodra wij de getekende overeenkomst retour hebben ontvangen, neemt GfK contact op met de instelling. De NSE contactpersoon ontvangt dan informatie over het aanleveren van de studentgegevens, de upload tool en de uiterlijke datum voor het uploaden van de studentgegevens.
 
Het is belangrijk dat instellingen zoveel mogelijk vasthouden aan de datum die GfK geeft voor het uploaden van de studentgegevens. Mocht deze datum echt niet haalbaar zijn, neem dan contact op met GfK via info@nsel.nl.
 
Uitnodigingsteksten gereed 
Voor de NSE 2017 worden net als vorig jaar twee uitnodigingsteksten geschreven: één gericht op eerstejaars studenten en één gericht op ouderejaars studenten. Op deze manier kan de boodschap aan deze doelgroepen specifieker worden gemaakt. 

Ook kan er bij het uploaden van de studentgegevens weer een taalcode (Nederlands, Engels of Duits) opgegeven worden. De student ontvangt de uitnodiging en reminder dan alleen in de opgegeven taal. Wanneer er geen taalcode wordt opgegeven, ontvangt de student een uitnodiging met alle drie de talen onder elkaar.

Dit jaar krijgen voor het eerst alle studenten een uitnodiging met beeld. Hiermee wordt de uitnodiging visueel aantrekkelijker gemaakt.

De uitnodigingsteksten staan vanaf nu online.
 
Incentives 
Ook dit jaar worden er weer prijzen verloot onder de studenten die hebben deelgenomen aan de NSE. Ze maken dit jaar kans op:
 
 • 1x Reischeque van Kilroy t.w.v €2.000,-
 • 10x €400,- voor de kamerhuur, collegegeld, boeken, ...
 • 265x Bol.com t.w.v. €20,-
 
NSE-portal van GfK 
Vanaf dit jaar werken we niet meer met verschillende omgevingen om bestanden te uploaden en te downloaden, maar is alles bereikbaar via de NSE-portal. Instellingen hoeven dus maar één keer in te loggen om beide omgevingen te bereiken. De downloadbestanden zullen na het veldwerk beschikbaar zijn.
 
Alle instellingen ontvangen van GfK een instructie over de vernieuwde omgeving. 
 
Wijzigingen upload tool 
Zoals bovengenoemd is de uploadomgeving dit jaar te bereiken via de NSE-portal. De link naar deze portal ontvangen jullie volgende week.
 
Dit jaar zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd in de uploadomgeving. Alle studenten die NVAO-geaccrediteerd onderwijs volgen, moeten worden aangeleverd. Hieronder vallen ook de pre- en postmaster studenten. Er is dit jaar een nieuw veld opgenomen ('Type_student') waarin moet worden aangegeven of iemand een reguliere student is, een postmaster student of een pre-masterstudent.
 
Op veler verzoek is dit jaar de ondertekening van de uitnodiging aan studenten opgesplitst in twee velden; een veld voor de naam en een veld voor de functie. 
In de uploadomgeving is een preview van de uitnodigingsmail te zien. Zo kun je zien hoe de ondertekening en een eventuele aangeleverde uitnodigingszin eruit komt te zien. Er wordt standaard de Nederlandse tekst voor ouderejaars getoond.  
 
Door middel van het programma Teamviewer kan GfK dit jaar meekijken tijdens het uploaden van de studentgegevens. Zo kan GfK direct helpen bij eventuele problemen. Een instructie voor Teamviewer staat op de website
 
Promotiemateriaal NSE 2017 
Ook dit jaar wordt er nieuw promotiemateriaal gemaakt, bestaande uit twee posters en diverse banners. Een studentenpanel heeft haar mening gegeven over de voorstellen van de vormgever. Zij was vrijwel unaniem enthousiast over één van de ideeën. Dit voorstel wordt nu verder uitgewerkt met o.a. een fotoshoot met studenten. Op 1 december a.s. zijn de posters en de banners in het Nederlands, Engels en Duits te downloaden op www.studiekeuzeinformatie.nl/nse-2017

Er verschijnt ook een nieuw filmpje waarin diverse studenten een oproep doen om deel te nemen aan de NSE 2017. Dit filmpje zal in week 49 beschikbaar zijn.
 
Belangrijke aankomende data
Vóór 25 november
Aanleveren instellingsvragen (indien gewenst)

Van 28 november t/m 9 december 2016  
Aanleveren studentgegevens, incl. eventuele ondertekening

Donderdag 1 december                                
Promotiemateriaal NSE 2017 gereed
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.