Nieuwsbrief Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd

Nieuwsbrief 40 - 31 mei 2014

VVA KvU_banner_600x191
www.vriendenvanamelisweerd.nl | www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

 

Dag van Amelisweerd op 22 juni, dé rekensom van de bak en meer... 

Dag van Amelisweerd 22 juni 2014Het zit er echt aan te komen! De eerste Dag van Amelisweerd op zondag 22 juni. Met een informatiemarkt tussen 14.00 en 16.00 uur. Noteer het alvast in je agenda, als je dat nog niet had gedaan. Volg de Dag van Amelisweerd via onze speciale website of via de Facebook-pagina. Hier houden we je de komende weken op de hoogte van alle ontwikkelingen, deelnemers en programma-onderdelen. 

Verder in deze nieuwsbrief

De Vrienden van Amelisweerd zijn geschrokken van de plannen voor een brede fietslaan door het Markiezenbos van Nieuw-Amelisweerd. Het kan anders en dat moet ook! Ondertussen is het nog steeds wachten op het rekensommetje (de MKBA) van de minister over verbreding van de A27. In Utrecht blijven we echter creatief nadenken, bijvoorbeeld over nieuwe vormen van mobiliteit. Dat doen we maandag 2 juni in de prachtige Werkspoorkathedraal tijdens de Kracht van Doen: Mobiliteit 4.0 (wees snel met aanmelden!).

Over innovatie gesproken: Ook onze Dubbele Schaalsprong in Fiets en OV-railnetwerken blijft in de aandacht. We presenteren de schaalsprong bij het Railforum seminar op donderdag 5 juni. Verder vragen wij aandacht voor innovatie in stedelijke goederendistributie. Er zijn daarvoor volop subsidiemogelijkheden in Utrecht, en heel veel ambitie. Dus wie neemt die uitdaging aan? 

 

Reageren op deze nieuwsbrief of een suggestie meegeven?

Stuur een antwoord (reply) op deze nieuwsbrief, bel Jos Kloppenborg (06 18 51 23 70) of stuur een e-mail via contactenkvu@gmail.com, dan maken we een afspraak om kennis te maken. En vergeet niet onze Crowdfunding campagne... 

 

Dag van Amelisweerd - het verhaal achter het landgoed

Zondag 22 juni

4x Amelisweerd op haar mooist

Zondag 22 juni a.s. organiseren de Vrienden van Amelisweerd de 'Dag van Amelisweerd'. De Vrienden willen hiermee bekendheid en waardering van het landgoed vergroten. Natuur- en milieuorganisaties, ondernemers op het landgoed en andere betrokken partijen, zoals de gemeente Utrecht, bieden diverse informatie en allerlei activiteiten aan. Het verhaal van Amelisweerd en Rhijnauwen staat daarbij steeds centraal. 

Amelisweerd Markt, fototentoonstelling, excursies: activiteiten voor iedereen

Neem een duik in de vele verhalen achter de Utrechtse landgoederen... Kern van het programma is de Amelisweerd Markt, waar lokale ondernemers, groene organisaties uit de regio en de Gemeente Utrecht zich presenteren en informatie verschaffen over landgoed en natuur. De markt vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur op de grote ligweide aan de Rhijnauwenselaan, vlakbij het Theehuis. Op het 'Terras in de Weide' worden biologische hapjes en drankjes geserveerd. Ook zijn er speciale activiteiten voor kinderen.

In de nabijgelegen natuurspeeltuin 'het Vogelnest' is van 13.00 tot 16.00 uur de fototentoon-stelling 'Het verhaal achter het landgoed' te bezoeken. De expositie geeft een indruk van het reilen en zeilen van de landgoederen. Vanaf de Markt starten verschillende korte excursies en de 'Gouden Bomen Wandelroute'. Bijzonder is dat vanaf 13.00 uur de 'Pont van het Landschap' naar Rhijnauwen vaart vanaf De Niënhof in Bunnik.

Speciale website en Facebookpagina

Alle informatie over het programma en de locaties is te vinden op de speciale website dagvanamelisweerd.wordpress.com, op Facebook (like de Dag van Amelisweerd!) en de website van de Vrienden. Zit je op twitter? Gebruik dan @Amelisweerd en/of #dagvanamelisweerd. Doe mee, kom langs en/of zet jezelf op de lijst van behulpzame vrijwilligers voor bijvoorbeeld het opbouwen van de informatiemarkt. 

Reageren? Stuur een e-mail aan dagvanamelisweerd2014@gmail.com

Dag van Amelisweerd -  Bea Groen | Dirk van Haastrecht | Jos Kloppenborg

 

Plan fietslaan Koningsweg: aantasting Nieuw Amelisweerd

Markiezenbos, locatie van de fietslaanKort geleden heeft de Provincie Utrecht een ingrijpend plan voor de reconstructie van de provinciale weg N411 – ook bekend als Koningsweg of Koningslaan – in de inspraak gebracht. Aanleiding voor de plannen is de verkeersveiligheid. De laatste jaren zijn er verschillende dodelijke ongelukken geweest, vooral bij de oversteek voor voetgangers en fietsers naar Oud-Amelisweerd.

Geen ruimte in Markiezenbos voor brede fietslaan

De Vrienden van Amelisweerd vinden het heel goed dat er iets aan die onveiligheid wordt gedaan. Minder blij zijn wij met de voorgestelde uitwerking. Om een oversteek te vermijden wil de provincie een 4,5 meter brede fietslaan aanleggen aan de noordzijde van de provinciale weg, aan de kant van de landgoederen. Die gaat over een grote lengte dwars door de waardevolle rand van het Markiezenbos van Nieuw-Amelisweerd, wat heel wat monumentale bomen zal kosten. De ecologische en landschappelijke gevolgen zijn in het geheel niet meegenomen in de plannen.

Eerder hebben de gemeenten Utrecht en Bunnik gevraagd om het terugbrengen van de maximumsnelheid. De provincie houdt echter vast aan 80 km/uur, behalve bij de nieuwe afslag bij Vechten en Oud-Amelisweerd, waar de maximumsnelheid wordt teruggebracht tot 60 km/uur.

De Vrienden doen een dringend beroep op de provincie om te zoeken naar oplossingen zonder aantasting van Nieuw-Amelisweerd. Daar willen wij ook over meedenken. Ook denken wij dat een maximumsnelheid van 60 km/uur niet alleen veiliger is, maar ook het sluipverkeer vanaf de A12 kan verminderen. Wij hebben hier al een brief over geschreven aan de Statencommissie.

Lees verder in onze brief aan de Staten of in het persbericht van de Vrienden

 

Verbreding A27: De minister is aan zet, de spanning stijgt

Overzichtskaart Utrecht_ZOApril vorig jaar: Minister Schultz van Haegen (VVD) houdt vast aan de 1 miljard kostende plannen voor de Ring Utrecht, inclusief verbreding van A27 tot 2x7 rijstroken. In de Tweede Kamer gaat coalitiepartner PvdA diep zuchtend akkoord. Wel belooft de minister nog een MKBA (maatschappelijke kostenbatenanalyse) te laten uitvoeren.

De vraag: Zijn de plannen voor de Ring Utrecht – met de verbreding van de bak in Amelisweerd – wel rendabel? De minister zegde de Kamer eerst toe dat de MKBA in 2013 klaar zou zijn. Dat werd vervolgens april 2014. En hij is er nog niet.

Wat is er aan de hand?

Naar alle waarschijnlijkheid bevalt de uitkomst niet. Files zijn afgenomen; niet alleen vanwege een haperende economie maar ook vanwege selectiever autogebruik. De TU-Delft heeft de MKBA precies volgens de methodiek van Rijkswaterstaat doorgerekend. Uitkomst: De plannen zijn alleen rendabel bij een ongekende economische groei (zie artikel). Ook bij een voorzichtig economisch herstel is de uitkomst zwaar negatief.

Nieuw College in Utrecht: Breng de weerstand onder de aandacht

Het zou ons verbazen als de minister nog veel langer wacht met een volgend besluit. Ongetwijfeld wil de Kamer nu wel eens weten hoe het zit. Het is in elk geval een goed signaal dat de nieuwe Utrechtse Coalitie van D66, GroenLinks, VVD en SP in hun coalitieakkoord heeft aangegeven dat zij niet zal nalaten de weerstand tegen verbreding van de A27 in Den Haag onder de aandacht te brengen. Met de dag brokkelt de onderbouwing voor het peperdure plan af. Het wachten is op een moment van lef om de plannen af te blazen en te kiezen voor een dubbele schaalsprong van OV-rail en fietsnetwerken zoals de Kracht van Utrecht heeft bepleit.

 

2 juni: De Kracht van Doen over Mobiliteit 4.0 

KrachtvanDoenMaandag 2 juni 2014 organiseert het Cartesius Museum 'De Kracht van Doen'. Het is een open dag in de bijzondere Werkspoorkathedraal. Onderdeel van het programma is Mobiliteit 4.0, mede georganiseerd door de Kracht van Utrecht. 

Nieuwe concepten van mobiliteit

Van 14.05 uur tot 15.30 uur neemt de Kracht van Utrecht deel aan de parallelsessie (arena) 'Mobiliteit 4.0'. Inzet is het ontwerpen van nieuwe concepten van mobiliteit binnen een stedelijke context. Stedelingen bewegen zich in de stad per voet, per fiets, per boot, met het openbaar (rail)vervoer en hun auto. In deze sessie wordt de traditionele hegemonie van de auto afgezet tegen collectieve belangen zoals bereikbaarheid, luchtkwaliteit, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte. De technologie staat daarbij niet stil. De e-bike is hier een goed voorbeeld van, maar ook technische systemen in registratie en informatievoorziening. Tijdens deze 'arena-sessie' denken we na over Mobiliteit 4.0 - nieuwe concepten van mobiliteit. 

Meer info op onze website...

 

5 juni: Presentatie dubbele schaalsprong OV/Fiets bij Railforum

Schaalsprong OV_Fiets_2028_TEASEROp donderdag 5 juni organiseren Fietsersbond, Platform Fietsfilevrij en Railforum het seminar 'De ideale tandem: Fiets en OV'. Deze bijeenkomst brengt mensen samen die werken aan fiets- en OV-projecten in heel Nederland. Doel is om inzichten en ervaringen te delen om het draagvlak voor nieuwe maatregelen te versterken.

Namens de Fietsersbond zal Wim Bot de schaalsprong voor fietsnetwerken - regionale snelfietsroutes - presenteren. Jan Korff de Gidts (Kracht van Utrecht) en Tymon de Weger (Fietsberaad) lichten de casus Utrecht toe. Centraal staan de kansen van een dubbele schaalsprong in fiets- en OV-railnetwerken voor stad en regio Utrecht. Kern van dit seminar is het onderzoeken van de integratiemogelijkheden van OV en fiets. Welke kennis en inzichten zijn er? En welke ervaringen?

Meer info bij Railforum...

  

Subsidies voor innovaties in slimme Stadsdistributie 

Vrachtfiets Cargo_300Met de oude binnenstad heeft Utrecht goud in handen, ook economisch gezien. De krappe straten zijn prachtig, maar lastig voor de bevoorrading van winkels. Ruimte is beperkt. In de binnenstad, die verder vrij autoluw is, rijden relatief veel vrachtwagens en bestelauto's. Winkels en horeca in de binnenstad moeten natuurlijk wel bevoorraad worden. Maar kan dat niet anders?

De gemeente heeft een stevige ambitie voor een duurzamere goederendistributie. De elektrische Cargohopper en de stroomboot zijn hier maar enkele voorbeelden van. De gemeente voert gesprekken met ondernemers en vervoerders om de stadsdistributie nog verder te verduurzamen. Er is o.a. behoefte aan innovatie. Zo is er gemeente-subsidie beschikbaar (€360.000 voor 2014) voor initiatieven gericht op procesinnovatie in het goederenvervoer. Ook zijn er gemeente-subsidies voor de aanschaf van schonere voertuigen. 

Innovatie in distributie: wie neemt deze uitdaging aan?

Dat zijn kansen te over voor ondernemers en organisaties om bij te dragen aan een slimmere stadsdistributie. Wie neemt deze uitdaging aan? De Kracht van Utrecht schreef een notitie met de achtergronden van duurzame stadsdistributie, over de kansen en beperkingen van elektrisch vrachtvervoer op maat - zoals Cargohopper - en innovatie in (elektrische) vrachtfietsen.

Lees onze notitie online... 

 

Crowd funding /donatiecampagne

U weet het: Wij ontvangen geen subsidie. Wilt u ons financieel ondersteunen, maak dan uw gift of donatie over op een van de volgende rekeningnummers:

Mail ons als u een bedrag heeft overgemaakt; dan kunnen wij u via e-mail bedanken voor uw gift of donatie. We houden u dan met onze nieuwsbrieven op de hoogte van al onze activiteiten. Twijfelt u over de hoogte van het bedrag? U helpt ons al met €2,- per jaar. 

 

Sociale Media 

Twitter Facebook_logoVolg ons op twitter (@Krachtvanu & @Amelisweerd) en praat mee op onze Amelisweerd FacebookpaginaVoor wie zelf niet op twitter zit: Surf naar onze website en bekijk in de linkerbalk onze favoriete tweets. 

 

Tot (weer-)ziens,

Olivier Beens | Bea Groen | Dirk van Haastrecht | Jos Kloppenborg (06 18 51 23 70)

 

Interessant? Deel deze e-mail op sociale netwerken

Stuur deze email door naar een vriend(in)