NOVEMBER 2018
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase november 2018
 • Aanleveren data voor release december 2018: uiterlijk 20 november 2018
 
 
Release Studiekeuzedatabase november 2018
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 18.9) is beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
 • De CROHO-wijzigingen tot 29 oktober 2018 zijn doorgevoerd. Voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen zijn ook de toelatingseisen uit de bron RATHO en de collegegelden uit de bron Collegegeld aangepast;
 • De bron Denominatie  is geactualiseerd;
 • De hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2019-2020 is verwerkt voor nieuwe en gewijzigde opleidingen waarvoor het wettelijk collegegeld van toepassing is;
 • De laatste versie van het overzicht van numerus fixusopleidingen 2019-2020 is verwerkt. Dit overzicht wordt tot 1 december 2018 wekelijks geüpdatet;
 • Voor het experiment vraagfinanciering van de Rijksoverheid zijn verschillende opleidingen tweemaal opgenomen in CROHO, eenmaal voor de reguliere studenten en eenmaal voor de studenten die deelnemen aan het experiment. Hierdoor waren deze opleidingen ook tweemaal opgenomen in de Studiekeuzedatabase. Omdat het gaat om dezelfde opleidingen, zijn de dubbelingen verwijderd.
 • In de tabel ‘DoorstroomBachelorMaster’ is het veld 'Aantal' toegevoegd. Dit veld bevat het aantal personen dat doorstroomde van de betreffende bacheloropleiding naar de masteropleiding. De variable wordt als teller gebruikt in de berekening van het getoonde doorstroompercentage. Bij grotere bacheloropleidingen (meer dan 30 afgestudeerden in 2016) vindt de berekening plaats op basis van één afstudeercohort. Bij kleinere bacheloropleidingen (10-30 afgestudeerden in 2016) gebeurt dit op basis van twee cohorten. Bij kleine bacheloropleidingen (minder dan 10 afgestudeerden in 2016) wordt het percentage doorstromers niet getoond. 
De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfer op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard
 
Lees meer over de release van november 2018.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Aanleveren data voor release december 2018: uiterlijk 20 november 2018
De volgende informatie op de instellingspagina wordt door ons handmatig aangepast:
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen die uiterlijk 20 november 2018 bij ons zijn binnengekomen, worden nog verwerkt in release 18.10 op 12 december 2018. Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen ook uiterlijk 20 november door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van december 2018.
 
U ontvangt deze Studiekeuzedatabase Bijblijver omdat u in het verleden heeft aangegeven geinteresseerd te zijn in de Studiekeuzedatabase of afnemer bent van de Studiekeuzedatabase REST-API.
Mocht u deze Bijblijver niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door middel van de link Uitschrijven / Gegevens wijzigen onderaan deze e-mail.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.