Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Juni 2019 nr. 23
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Pinksterzondag
 
Beschuit met muisjes?
 
Een goed gesprek: Alleen verder
 
Adresgegevens Wegwijzer 2019-2020
 
Schuif aan voor een goed gesprek
 
Goed gesprek: Christelijk geloof
 
Nacht van de Vluchteling
 
Slotzondag:
feestelijke afsluiting
 
Afscheid van onze koster Trinette
 
Vacature deze maand: Hulp kosters
 
Afscheid Zuiderheide
 
 
Zondag 9 juni
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema: 
'De oogst van Pasen'
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Abstract Art
 
Vitrine expositie:
 
Aandacht helpt: gastgezin voor Amer
 
Aandacht helpt:
 
Oproep voor vrijwilligers inloophuis de Wording
 
WG Kerk en buurt
 
Verslag van de PgH Israelreis 2019
 
 
AGENDA
 
 
Zondag 9 juni
ds. Jetty Scheurwater
 
Wandelen met Maria
 
Maandag 10 juni
--
 
Dinsdag 11 juni
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
 
Woensdag 12 juni
Alzheimer café:
 
Donderdag 13 juni
Open kerk met koffie en expositie 
 
Vrijdag 14 juni
 
Zaterdag 15 juni
 
Tuinwerkzaamheden
(Gert-Jan Jansen coördineert) 
 
Zondag 16  juni
ds. Jetty Scheurwater
 
 
SAVE TE DATE
Dinsdag 18 juni
 
 

Zondag 9  juni

 Handelingen 2: 1-11

Woorden

De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar. Kleine vlammetje blijven hangen boven hun hoofd. Ze zetten ramen en deuren open. Met harde stem praten ze. De mensen kijken op. Iedereen hoort precies wat er wordt gezegd. Ook al komen ze allemaal ergens anders vandaan en spreken ze een andere taal.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH "DOOR DE TIJD"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Pinksterzondag
 
Zondag 9 juni vieren we Pinksterzondag.
 
Het motto van de dienst is: De oogst van Pasen.
 
Met Pasen vierden we dat de gekruisigde Jezus, leeft. Zijn licht liet zich niet doven. De oogst van de opstanding? Dat de Geest die in Jezus was, ook in ons komt wonen. Zijn licht schijnt nu door ons. Pinksteren als de oogst van Pasen.
 
 
 
Beschuit met muisjes?
  
Dit weekend is het drie week geleden dat het beroep door de Bethlehemkerk is uitgebracht op ds. Aster Abrahamsen.
 
De verwachting van de redactie van de nieuwsbrief is dat komende zondag de voorzitter van de kerkenraad bekend zal maken of ds Aster Abrahamsen het beroep aanvaard heeft of afgewezen heeft.
 
Het antwoord houdt ons allen in spanning. Ook zo benieuwd of het antwoord van ds. Aster een goede reden is voor beschuit met muisjes na de dienst?
Kom naar de Pinksterdienst en verneem het nieuws uit eerste hand!
 
Een goede gesprek: Alleen verder
Op dinsdagmiddag 11 juni a.s. organiseert het pastorale team een bijeenkomst met als thema “Alleen verder". Deze ontmoeting is bedoeld voor de gemeenteleden die de laatste jaren hun partner hebben verloren.
We gaan met ieder die dat kan en wil al wandelend op de hei een goed gesprek voeren. Ds. Jetty Scheurwater begeleidt de wandeling vanaf 16.00 uur. Verzamelpunt is de parkeerplaats bij Zuiderhof.
Om 16.00 uur komt een andere groep bij elkaar in de Bethlehemkerk. Ouderling Maria Kruithof is de gastvrouw en gespreks-leider voor deze groep.
  
 
Gegevens Wegwijzer 2019 - 2020
 
Achterin de wijkgids van de Bethlehemkerk: De Wegwijzer, staan de adresgegevens genoteerd van gemeenteleden die een taak vervullen in de wijkgemeente.
 
Staan uw gegevens in deze lijst en is er in het afgelopen jaar hierin iets veranderd, dan vragen wij u dit vóór 1 augustus door te geven aan: wegwijzer@bethlehemkerk.nl
 
Ook wanneer u een taak heeft, maar niet meer wil dat uw gegevens of een deel ervan, in de lijst worden opgenomen, kunt u dit melden.
 
 
Tuindag Bethelhemkerk
Het voorjaar is in volle gang en alles bloeit en groeit hard. Ook het “onkruid’ rond onze mooie kerk.
Zaterdag 15 juni worden jullie van harte uitgenodigd om de omgeving weer tip top te maken.
Om 09.00 uur staat de koffie/thee klaar.
Gereedschap, aanhanger en bovenal een zonnig humeur meenemen. Er wordt voor de lunch gezorgd.
Laat even weten of je kan en wilt helpen?
Gert-Jan Jansen
06-14846676
 
 
Schuif aan bij een goed gesprek.
 
Op dinsdagmorgen 18 juni a.s. organiseert de werkgroep Kerk en Buurt onder de naam Thee met een Thema een ontmoetingsbijeenkomst voor gemeenteleden en buurtbewoners. Onder het genot van een kopje thee of koffie kunt u kennismaken met mensen uit de buurt. Door flyers te verspreiden in de wijken rond de kerk, hopen we ook mensen te bereiken die nog niet eerder in de kerk geweest zijn. Zoals u weet, willen we als Bethlehemkerk graag Kerk in de buurt zijn. De ontmoeting op dinsdagmorgen biedt dan ook een goede manier om betrokken te zijn op elkaar en op anderen. U bent van harte uitgenodigd om tussen 9.30 en 11.30 uur aan te schuiven voor gezelligheid en een goed gesprek.
 
 
De nacht van de vluchteling
De Nacht van de Vluchteling wordt dit jaar voor de 10e keer gehouden. Het is een grote sponsorloop, de opbrengst wordt door de Stichting Vluchteling besteed aan een enigszins menselijk bestaan in de kampen wereldwijd. Ze steunen projecten in ruim 25 landen, er zijn momenteel 68 miljoen mensen op de vlucht.
 
  
 
Goed gesprek: Christelijke geloof
 
In het volgende seizoen willen de diverse wijken van de Protestantse gemeente Hilversum graag samen senioren van boven de 50 jaar in de gelegenheid stellen om in gesprek te gaan over kernaspecten van het christelijk geloof.
De cursus is bedoeld voor volwassenen die belijdenis willen doen, maar ook voor ouderen die zich  voor het eerst of opnieuw willen verdiepen in belijdenis van het geloof.
De begeleiding is in handen van ds. Jetty Scheurwater bij wie u zich ook kunt opgeven, jwscheurwater@telfort.nl
 
Slotzondag: feestelijke afsluiting
Zondag 7 juli is de slotzondag van dit seizoen. In de dienst zullen we terugkijken op het afgelopen seizoen, en
stilstaan bij hen die overvliegen vanuit de kinderdienst. Na de dienst zullen we met elkaar feestelijk het seizoen afsluiten.
 
Na de dienst gaan we naar buiten op het grasveld. Daar staan thee en koffie voor u klaar.
 
Er komt ook een heuse foodtruck: deze maakt heerlijke gyros pita broodjes voor 3 euro (de kerkrent-meesters zorgen voor een mooie korting).
 
Wilt u zelf iets bakken? Zoet voor bij de koffie? Of liever iets harigs? Op de leestafel ligt een intekenlijst. We zijn heel blij met uw bijdrage.
 
 
Afscheid van onze koster Trinette
 
Op slotzondag 7 juli nemen we afscheid van onze koster Trinette Boer. Na 8 jaar is Trinette Boer gestopt met haar werk als koster van de Bethlehemkerk. Per 1 juni gaat Trinette aan de slag bij Versa Welzijn.
 
Vanaf half juni komt er in de kerk een map te liggen waarin ieder een eigen (creatieve) bijdrage voor Trinette mag schrijven. Als je ook een financiele bijdrage wil leveren, mag dat door een overboeking naar de wijkkas NL45RABO0373722494
o.v.v. Cadeau Trinette.
 
Voor meer informatie kun je je wenden tot Koos van Vliet en Piet Meindertsma.
 
 
Vacature van de maand: hulp kosters
Door het vertrek van Trinette Boer als onze koster zijn er taken te doen op de door de weekse dagen. Voorlopig willen we een invalpool instellen voor deze taken. Diegenen die zich daarvoor opgeven verrichten hand- en spandiensten op een bepaald moment en op een bepaalde dag, uiteraard in overleg.
Met voldoende menskracht gaan we het zo redden
met elkaar: Team Bethlehemkerk.
Op de lange termijn zijn er andere oplossingen gewenst. Hoe een en ander te organiseren wat betreft de kosterstaken daarover buigen zich de kerkrentmeesters.
U wordt op de hoogte gehouden.
 
 
Afscheid Zuiderheide
 
In de eerste maanden van 2019 zijn alle bewoners van Zuiderheide verhuisd naar Alba, Rubina of een andere locatie. Op donderdag 16 mei j.l. is alle vrijwilligers (waaronder velen uit de Bethlehemkerk!)  een lunch aangeboden als dank voor de inzet in de afgelopen 52 jaar.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl