Gun jouw carrière een boost!
Schrijf je dan nu in voor het VNVA Carrièreboost symposium
Op de prachtige locatie Architectuurpark Makeblijde in Houten:
Najaarsledenvergadering met aansluitend - Carrièreboost Symposium dd 4 oktober 2014 getiteld:
Hoe word of blijf je de dokter die je wil zijn - ‘met een beetje support’.
 
 
Na afloop van de Najaarsledenvergadering op 4 oktober 2014 organiseren we een middagsymposium. Aanleiding was de aandacht voor de blog van Mariska Koster die beschreef hoe de druk van het werk als longarts haar emotioneel zo uitputte dat zij stopte met haar werk en als medisch adviseur ging werken. Er volgden veel reacties, o.a. over de werkdruk maar ook over het gebrek aan aandacht en steun voor de dokter als mens.
Het blijkt dat vrouwelijke artsen vaker het artsenvak verlaten, ook tijdens de opleiding. Artsen stoppen omdat het vak hen toch tegenvalt of omdat ze het te intensief vinden. Onder andere de druk op het doen van onderzoek en de race voor de opleiding in combinatie met de fysieke en emotionele belasting kunnen je als arts doen vergeten waarom je ook weer voor het vak koos.
De VNVA wil met het symposium vrouwelijke artsen handvatten bieden om de arts te worden of blijven die ze wil zijn en daarmee werkplezier stimuleren en behouden.  
Laat je inspireren door het verhaal van Mariska Koster waarom zij besloot voor de alternatieve route, Claire Loots en haar verhaal over Geneeskeuze een initiatief om jonge artsen de juiste kant op te helpen,  de visie van bestuurder Cathy van Beek, speedcoach mogelijkheid en workshops en nog veel meer!
 
Zorginnovatie: E-health, wat doe jij ?
door Sylvia Buis
Als onderdeel van de Zorginnovatiereis 2014 was op 26 augustus een terugkommiddag gepland. Met een groot aantal bestuurders (en opvallend meer vrouwen dan tijdens de reis!) van onder andere artsenverenigingen, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, bankwezen en private sector luisterden we naar Raul Mill, bestuurder bij de Estse E-health Foundation. Met een strakke regie vanuit de overheid, met een zorgverzekeraar (à la NHS) en 21 ziekenhuizen en minder dan 500 huisartsen is een goedlopend EPD systeem ontwikkeld waarbij de patiënt ook inzicht heeft in eigen dossiers. Toch lag de focus in onze tafeldiscussies niet op het EPD, maar juist op het implementeren van E-health voor behandeling en zelfmanagement.
 
Rolmodel Marijke Bootsma
Ik groeide op in Rotterdam, zat op het Erasmiaans Gymnasium. Ging in 1963 medicijnen studeren in Groningen. In februari 1972 studeerde ik af. Tijdens onze studietijd konden wij oefenen in besturen en organiseren. Ik heb daarvan mijn verdere leven veel plezier gehad.
 
HUISARTS
Augustus 1972 begon ik met Jan Schuling als huisarts in een schoollokaal aan wat is uitgegroeid tot het Gezondheidscentrum Lewenborg in Groningen. Er was toen geen huisartsenopleiding.
 
De nieuwe stadswijk waar bij startten had 30 inwoners, wij hadden ieder een halve dag “dienst”= wachten op patiënten en deden verder allerlei medische klussen naast avond- nacht-  en weekenddiensten. Het was pionieren. Ik was de derde vrouwelijke huisarts in Groningen.
Het huisartsenvak heb ik in de volle breedte beoefend, tot 1990 inclusief verloskunde. Ik vind het nog steeds een prachtig vak. De medische uitdaging van het omgaan met onzekerheid, het komen tot een juiste diagnose of advies, en de menselijke kant. Wat kan je veel van patiënten leren over de omgang met (chronische) ziekte. Vooral de continuïteit in relatie met patiënten en het bijna vanzelfsprekende vertrouwen dat mensen je schenken vond ik heel bijzonder. En binnen onze maatschap en gezondheidscentrum de (multidisciplinaire) samenwerking. Solo had ik het niet gekund. 
 
Stereotiep?
door Sylvia Buis
Ligt het aan mijn nieuwe functie dat mijn oog er meer op valt, of is de aandacht in de media voor man-vrouw verschillen inderdaad toegenomen? Te veel vrouwelijke rechters, nu ook vrouwelijke legowetenschappers, artikelen over persoonlijke ervaringen van stellen (waarbij opvalt dat mannen vaak meer verdienen en vrouwen meer zorgen), interviews met topvrouwen die geen belemmeringen zien, Neelie Kroes die het openlijk gaat opnemen voor vrouwen om hogerop te komen, het man-vrouw quotum dat Juncker zich heeft opgelegd, de constatering dat 30% vrouwen in topfuncties voorlopig niet haalbaar is, de ondergang van de man volgens De Groene Amsterdammer, het Zomergasten succes van wiskunde meisje Ionica Smeets, het probleem van Jeroen Pauw dat er geen vrouwen te vinden zijn voor zijn talk show, Women Inc op pad met geldbaden om loonverschillen inzichtelijk te maken en het opnieuw grote aantal vrouwelijke studenten dat vol goede moed aan geneeskunde gaat beginnen.
 
Interview met Hanneke Takkenberg
door Sylvia Buis
Hanneke Takkenberg vormde  tot 2 jaar geleden samen met Marieke Visser en Gemma Kenter de commissie TOP. Ook richtte zij aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam samen met Jolien Roos-Hesselink het academisch vrouwennetwerk VENA op. Sinds 2012 is zij hoogleraar Klinische Besliskunde in Cardio-thoracale Interventies en is nu voorzitter van het ENVH (EUR netwerk voor vrouwelijke hoogleraren).
 
Waarom heb je destijds VENA opgericht?
Ik las in 2005 in het sociaal jaarverslag van het EMC over inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen en heb toen een e-mail gestuurd aan de Raad van Bestuur. Charlotte Insinger zat destijds in de Raad van Bestuur en heeft vanuit haar lidmaatschap van het Ambassadeursnetwerk de stagnerende doorstroom van vrouwelijk talent binnen het Erasmus MC opgepakt. In 2006 is VENA opgericht, het academisch vrouwennetwerk van Erasmus MC, waarvan ik samen met Jolien Roos-Hesselink duo voorzitter ben geworden. Bij de commissie TOP waren we destijds bezig met het kweken van awareness in het algemeen. Voordeel van VENA is dat je meer kunt bereiken als je in een organisatie zit ingebed en de raad van bestuur gecommitteerd is. Er is veel bereikt, zoals het female career development programma, de inspirerende VENA bijeenkomsten, een mentorprogramma en een ambassadeursnetwerk. Natuurlijk zijn we blij met meer vrouwelijke hoogleraren, maar met slechts 16% vrouwelijke hoogleraren binnen Erasmus MC is er nog een lange weg te gaan.
 
Wat zou je graag nog willen bereiken in het academische ziekenhuis? Lees meer.
 
Terugkoppeling LABE aan VNVA
Aanleiding vormt de donatie van de VNVA aan dit project, vanuit de veiling tijdens het lustrumcongres in oktober 2013.
Op 18 juni hadden Corrie Hermann en Sylvia Buis een inspirerend overleg met Farah Karimi en haar collega van Oxfam Novib, naar aanleiding van onze bijdrage naar aanleiding van de veiling. Farah Karimi vond de sfeer op het lustrumsymposium erg inspirerend en we spraken over mogelijkheden voor verdere samenwerking. Een thema met raakvlakken is mogelijk het vrouwencondoom, lees ook mijn blog hierover. Onderstaand lees je het verslag over het project waaraan we via het veilingproject gedoneerd hebben.
 
LABE heeft tot doel om in Uganda zoveel mogelijk mensen, vooral vrouwen en meisjes, bij onderwijs te betrekken. Labe zorgt ervoor dat onderwijs beschikbaar is, dat men het belang ervan inziet en dat het ondersteund wordt door de omgeving. Labe wil dat (vooral) meisjes in Uganda leren lezen en schrijven en in staat zijn om voor zichzelf op te komen.
In 2013 heeft LABE zich met name gericht op: promotie van lesmateriaal voor kinderen in de moedertaal en andere lokale talen, zodat ze beter presteren en minder snel stoppen met school.
 
Hoeveel kinderen, ouders en onderwijzers heeft LABE in 2013 bereikt?
2013
Bereikte kinderen: 5,798 kinderen totaal – 2,824 meisjes en 2,874 jongens
Bereikte ouders: 5,287 totaal - 3,383 vrouwen en 132 mannen
Bereikte onderwijzers: 200 totaal - 68 vrouwen en 132 mannen
Casestudie 1: Amadrio Gladys
Mijn naam is Amadrio Gladys en ik ben 13 jaar oud. Ik woon in het dorp Midden-Boroli. In zit nu in de vierde klas van de Boroli Basisschool, de school die het dichtst bij is. Op school leer ik lezen en schrijven.
 
Ik hoop hierdoor later onafhankelijk te worden en in staat te zijn om niet alleen voor mezelf te zorgen, maar ook voor mijn ouders. Ik vind school erg leuk want ik vind het leuk om te leren van de juf. Zij legt dingen goed uit in Madi, omdat we nog geen Engels kennen. Zij behandelt ons met respect en leert ons discipline. Ik houd het meest van lezen en rekenen. En door veel te lezen ga ik ook beter schrijven.
 
Meestal sta ik om 6 uur op. Dan veeg ik het erf en ruim ik onze hut op. Daarna doe ik de afwas en ik ga rond 7 uur naar school. Op school speel ik tijdens de pauzes met mijn vrienden. De school gaat om 4 uur uit en dan ren ik snel naar huis met mijn vrienden om water te halen. Ik was mijn kleren en dan eten we met de familie: mijn 4 broers, 6 zussen, 2 moeders en onze vader.  En dan komt het fijnste moment van de dag: we gaan naar het thuisleercentrum! Dat is een huis met elektriciteit dat werkt op zonne-energie. Door de lampen op elektriciteit kunnen kinderen hun huiswerk doen, ze lezen elkaar verhalen voor en sommigen gaan spelen. Ik vind het heel leuk om verhalen te lezen in de boeken op het centrum.
Op vrijdagavond haal ik na school geen water want op die dag gaan we met het hele gezin, inclusief onze ouders naar het thuisleercentrum. Ik ben het oudste kind dus ik moet een goed voorbeeld geven. Daarom studeer ik hard en als alles goed gaat, dan word ik later advocaat.
 
Terugkoppeling VNVA ledenraadpleging
Het bestuur dankt haar leden voor de reactie op de ledenraadpleging van afgelopen juni. Kort resumé van de uitkomsten:

  • Het bestuur van de VNVA mag van haar leden, zonder voorafgaande ledenraadpleging, standpunten innemen over actuele onderwerpen in de politiek die raakvlakken hebben met onze missie.
  • Een greep uit de aangereikte aandachtspunten voor de VNVA om uit te werken: ouderschapsverlof, onderhandelen voor vrouwelijke medici, persoonlijke ontwikkeling van jonge vrouwelijke artsen, gelijke kansen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, genderspecifieke zorgverlening en het effect daarvan op de werkvloer.
  • De VNVA digitale Nieuwsbrief wordt goed ontvangen en is aantrekkelijk om te lezen. Aangereikte onderwerpen voor de digitale Nieuwsbrief: Vacatures voor specifieke functies, ontwikkelingen in de gezondheidszorg, nieuwe ontwikkelingen in medisch onderwijs, nascholing op het gebied van genderspecifieke zorg, persoonlijke verhalen van ‘ gewone’ dokters, innovatieve ontwikkelingen, de specifieke capaciteiten van vrouwelijke artsen, etc. etc.
  • Er is zeker behoefte aan lokale bijeenkomsten waarbij een netwerkavond de voorkeur heeft. Een aantal VNVA leden heeft zich gemeld om lokale bijeenkomsten te organiseren. Het thema (verborgen) werkloosheid onder jonge medisch specialisten wordt als belangrijk onderwerp voor de VNVA gezien. Ook het aanbieden van trainingen wordt als zinvol gezien waarbij onderwerpen zijn ingediend zoals:time management, solliciteren, onderhandelen, persoonlijke ontwikkeling, mediatraining, etc.
Tot slot hebben een aantal VNVA leden zich bereid verklaard actief te willen worden binnen de vereniging. Het bestuur is daar zeer verheugd over en zal in de komende periode contact met deze leden opnemen.
 
 
Strategisch Leiderschap
Voor vrouwelijke artsen door Caty Asscher
Mirjam is een zeer enthousiaste, gedreven specialist, die sinds een jaar in haar maatschap binnen het ziekenhuis werkt. Ze is de jongste van de vijf maten en in huis gehaald omdat iedereen geïnfecteerd werd door haar enthousiasme voor het vak. M.n. de kinderpoot van haar specialisme moet verder worden opgebouwd. Dat heeft haar passie en zij heeft daar uitgesproken ideeën over. Ze gaat aan de slag, maar dan komt de weerstand……
Zij voelt zich geraakt en is boos over zoveel onnodige verspilling van energie.
 
Er blijken binnen de maatschap meer (tegenstrijdige) belangen van anderen aanwezig en ook verschillende visies op hoe dit moet worden aangepakt.
Professionaliteit, drive en visie is bij Mirjam in grote mate aanwezig. Als je het logisch bekijkt zou niets haar aanpak in de weg hoeven staan,  maar waarom kan dat, wat zo goed voor de kwaliteit van de zorg voor kinderen  zou kunnen zijn, zoveel weerstand oproepen?
 
Werkloze jonge klaren
De Jonge specialisten gaan opnieuw peilen hoe het staat met de werkloosheid onder jonge klaren. Uit de enquête van vorig jaar bleek dat er vooral veel vrouwelijke specialisten moeite hebben met het vinden van een baan. Ben je zelf werkzoekend of ken je iemand, vul dan de enquête in via deze link.
Het VNVA bestuur is ook zeer geïnteresseerd in persoonlijke ervaringen met het zoeken van een baan als specialist.
 
Toename activiteiten VNVA op Social Media
VNVA heeft het afgelopen jaar tijd geïnvesteerd in Social Media zoals Facebook en LinkedIn en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
De Facebookpagina wordt met regelmaat ‘geliked’ wat het bereik van de VNVA aanmerkelijk vergroot.
Met inmiddels 350 connecties op LinkedIn en een netwerk LinkedIn groep van de commissie Intervisie en Coaching weet de VNVA ook via dit kanaal steeds beter de vrouwelijke arts te bereiken.
Kijk maar eens op onze Facebook en LinkedIn pagina!
 
 
Uitnodiging bijeenkomst over gendersensitieve zorg
30 september 2014 -  Radboudumc Nijmegen
De beste zorg voor iedereen in Nederland. Dat wilt u toch ook? Om goede zorg te kunnen bieden aan mannen én vrouwen is toegang tot kennis over de verschillen tussen mannen en vrouwen bij ziekten en aandoeningen van cruciaal belang.
 
Radboudumc en WOMEN Inc. organiseren namens de Alliantie Gender & Gezondheid, waarin ook de VNVA een afvaardiging heeft, twee bijeenkomsten over gendersensitieve gezondheidszorg. Met aandacht voor sekse- en genderverschillen die voor iedere zorgverlener cruciaal zijn om te kennen en waarvoor onder zorgverleners en binnen medische opleidingen steeds meer aandacht komt.
 
U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomsten in het Radboudumc  Nijmegen en mee te praten over het belang van gendersensitieve zorg.

Terug naar de basis: gender in het medisch onderwijs
Middagprogramma van 16.00 tot 17.30 uur
 
Zoek de verschillen: goede personalized medicine voor het hart is gendersensitief
Avondprogramma van 18.30 tot 20.30 uur
 
 
Masterclass gender-sensitieve huisartsenzorg
3 oktober 2014 - 9:00-17:00 uur - Radboudumc Nijmegen
Dagelijks zie je het terug in de spreekkamer: mannen en vrouwen gaan anders om met ziekte en gezondheid. Er zijn verschillen in het voorkomen van aandoeningen, de klachtpresentatie, communicatie en het omgaan met problemen. Ook fysiologie en pathofysiologie van ziektebeelden verschillen tussen mannen en vrouwen.
Deze cursus wordt voor huisartsen gehonoreerd met 6 punten.
 
 
VNVA hernieuwt contact met LNVH
Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
In 1990 bedroeg het percentage vrouwelijke hoogleraren 6,5%. Inmiddels zitten we op 15,7% volgens de laatste update van de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren van 2013. Een gestage groei. Zeker. Maar we kunnen nog lang niet spreken van een evenredige vertegenwoordiging. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren heeft als doel bevordering van de doorstroom van vrouwen naar wetenschappelijke en bestuurlijke topposities om zo tot een evenredige man-vrouwverdeling in de wetenschappelijke gemeenschap te komen. Het LNVH is in de jaren 90 informeel begonnen. In 2001 werd het initiatief een officiële stichting en in de loop der jaren is het LNVH uitgegroeid tot een professionele organisatie met een bestuur bestaande uit 5 vrouwelijke hoogleraren en een bureau met een beleidsprogramma- en bureaumedewerker. Het LNVH richt zich name op de uitvoering van zijn kernprojecten. Enerzijds betreft het projecten die gericht zijn op capaciteitsversterking van vrouwelijke wetenschappers, anderzijds gaat het om projecten die gericht zijn op beleidsbeïnvloeding. Beide beogen een evenredige deelname van vrouwen aan de hogere posities binnen de universitaire gemeenschap te bevorderen. Het LNVH beschikt over een groot – nog altijd groeiend - aantal aangeslotenen. 850 vrouwelijke hoogleraren en universitair hoofddocenten (gegevens januari 2014) afkomstig uit alle wetenschapsgebieden en van alle universiteiten in Nederland vormen een waardevolle achterban. Het LNVH heeft een rol als waakhond en aanjager en onderneemt vanuit die positie gericht acties om de doorstroom van vrouwen naar topposities in de wetenschap te bevorderen. Contacten met de andere/lokale vrouwennetwerken, zo ook met de VnVa, spelen hierin een grote rol. Verder maken goede banden en korte lijnen met OCW, NWO, FOM, de koepelorganisatie VSNU, de KNAW, de Colleges van Bestuur van alle Nederlandse universiteiten, het Rectoren College en de Stichting Charter Talent naar de Top het netwerk af. Het (laten) uitvoeren van onderzoeken behoort tot de recentste speerpunten van het LNVH. Voor de verschenen rapporten en voor meer informatie over de activiteiten van het LNVH verwijzen wij met plezier naar de website www.LNVH.nl. U vindt daar tevens de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren met recente cijfers over de doorstroom van vrouwen naar de top en een glazen plafond index. De cijfers betreffende de UMC's zijn ook in de Monitor opgenomen.
 
De commissie Corrie Hermann is op zoek naar kandidaten voor 2015 !
Ken jij een vrouwelijke arts, die
  • zich inzet voor een maatschappelijk relevant onderwerp? Haar activiteiten kunnen liggen in de curatieve of sociale zorg, maar ook in onderwijs, onderzoek of bestuur
  • baanbrekend, grensverleggend of inspirerend is ten aanzien van dit betreffende onderwerp?
  • emancipatoir is ten opzichte van de vrouwelijke arts: rolmodel, inzet voor toename vrouwen in hogere (bestuurs)functies, et cetera
  • aandacht heeft voor seksegebonden aspecten in haar werk of nevenfuncties
 
Stuur je aanmelding  met motivatie en CV van de kandidaat naar het VNVA secretariaat. Deadline aanmelding: 30 september 2014
 
Denk eens goed na wie in aanmerking kan komen voor de Corrie Hermannprijs want wat is er mooier dan straks jouw genomineerde deze prachtige prijs in ontvangst te zien nemen, na afloop van een symposium dat geheel gewijd is aan de prijswinnares! En ….. stuur deze oproep vooral ook door aan collegae!
 
Eindjaars Netwerkbijeenkomst op
15 december 2014
Tussen Sint en Kerst: verrassingsbijeenkomst ‘Old en Young ‘en alles er tussenin’.
 
VNVA coach aan het woord..
Floor Martens: Na jarenlang als huisarts gewerkt te hebben, heb ik in 2004 de 3-jarige kaderopleiding ‘Supervisie en Coaching’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap afgerond. In 2006 gevolgd door een opleiding tot teamcoach, in 2008 tot erkend MfN-registermediator (voorheen NMI). De core business van mijn werk is momenteel het begeleiden van artsen en andere medewerkers binnen de zorg in de steeds veranderende wereld van de gezondheidszorg. Dit varieert van individuele begeleiding tot het verbeteren van de samenwerking binnen teams tot maatschapsconflicten of conflicten binnen de arbeidsrelatie.
 
Coaching gaat veelal over concrete vragen zoals het vinden van een goede balans tussen werk en privé, preventie van burn-out, het durven aanspreken van collega’s, twijfels over de loopbaan, etc.
Doel van coaching is het doen toenemen van de persoonlijke effectiviteit en het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Men leert verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen functioneren in iedere leer-of werkomgeving.
 
Teamcoaching betreft bijna altijd het verbeteren van de onderlinge verhoudingen en de samenwerking, het bespreekbaar maken van communicatieproblemen (tgv verschil in visie, belangen, doelen, karakter, cultuur, normen en waarden), visie- en missieontwikkeling, het bevorderen van teamgeest en saamhorigheid.
 
Intervisie is een vorm van methodisch intercollegiaal overleg waarin werkproblemen worden besproken zonder dat er sprake is van goed of fout. Binnen een veilige omgeving, omdat er vooraf goede afspraken gemaakt worden over de privacy, kunnen collega’s veel van elkaar en elkaars ervaringen leren. Het is een bewustwording van : wie ben ik als dokter, hoe verhoud ík mij tot de eisen die mijn vak aan mij stelt, hoe wil ik werken.
Intervisie draagt als leermethode bij aan de ontwikkeling van de competenties communicatie, samenwerken en professionaliteit.
 
Alle genoemde begeleidingsvormen worden als scholing beschouwd en leveren zowel huisartsen als medisch specialisten accreditatiepunten op.
 
Zie voor meer info: www.martensmediation.nl
 
Casus uit de commissie Intervisie en Coaching
De coachingsvraag van een huisarts      
Sinds enige tijd begeleid ik een huisarts ( duopraktijk, 2 kinderen, gescheiden, nieuwe partner). Zij kwam met twee vragen die bij iedere andere (huis)arts in meer of mindere mate zou kunnen spelen:
“Hoe herstel ik de balans privé-werk?”
“Hoe kan ik aandacht geven aan de dingen in het leven die voor mij echt belangrijk zijn?”
 
Meteen in het begin werd het voor haar duidelijk welke gewoontes ze zou moeten laten vallen om hier aandacht aan te geven: “uitstelgedrag, duidelijk grenzen aangeven en deze grenzen zelf respecteren, luisteren naar mijn lichaam en daar beter voor zorgen”.
Mijn ervaring in het werken met heel veel mensen is, dat we vaak wel weten wat we (zouden) moeten doen. Toch lukt het niet om zelf binnen de bezigheden van alledag daadwerkelijk die veranderingen in  het leven aan te brengen. Dan helpt het om tijd in te plannen door hier (bijvoorbeeld met een coach) aan te werken.
 
Met deze huisarts ben ik bezig geweest op 3 gebieden: Als eerste weet ze nu veel beter wat de waarden zijn, die wezenlijk belangrijk voor haar zijn. Ze negeert deze veel minder snel en als het moet bewust en slechts tijdelijk. Ten tweede is zij zich ook meer bewust van wat ze ervaart in haar lijf. Hierdoor geeft ze automatisch duidelijker haar grenzen aan. Ten derde zijn we bezig geweest om helder te krijgen wat haar sterktes en zwaktes zijn. Doordat ze haar krachten nu bewuster inzet  is er zowel thuis als op het werk meer levensplezier. De bovengenoemde zaken maken dat ze steviger  en bewuster in al haar keuzes staat. De eerstgenoemde vragen worden daarmee niet als een “to-do-lijstje” verbeterd. Er komt van binnenuit een andere motivatie en richting om oude, ingesleten patronen anders aan te pakken. En dat geeft blijvende verandering en voldoening bij de coachee.
 
door Angelique van Dam
 
Proefschriften Gender
“Risk factors in women’s health in different stages of life” Promotie Hedwig M.M. Vos
door Lewi Vogelpoel
Op 26 juni jl. Promoveerde VNVA-lid en huisarts Hedwig Vos op het onderwerp ‘Risk factors in women’s health in different stages of life’.  Meerdere VNVA leden woonden deze zitting bij. Het onderzoek van Hedwig bracht meerdere interessante punten aan het licht, die nuttig zijn om te weten bij het opzetten van preventie-programma’s.
Preventie door middel van passieve case finding is goed toepasbaar bij vrouwen in de huisartsenpraktijk en er bestaat minder noodzaak voor een proactieve strategie bij vrouwen vergeleken met mannen. Vrouwen, en in het bijzonder zij die een hoog risico lopen op leefstijlgerelateerde aandoeningen, consulteren frequent hun huisarts. Er zijn verschillende aangrijpingsmomenten voor preventie mogelijk bij vrouwen bijvoorbeeld op jonge leeftijd bij anticonceptie gebruik, preconceptie advies, zwangerschapsgerelateerde complicaties en op latere leeftijd screening baarmoederhalskanker en perimenopauzale klachten. Onder de rokers zijn vrouwen ook beter bereikbaar voor preventieve acties door middel van case-finding dan mannen. Rokende vrouwen consulteren hun huisarts significant vaker dan niet-rokende vrouwen, terwijl bij mannen het omgekeerde het geval is.
 
Cardiovascular risk at intermediate term in women after hypertensive  pregnancy diseases.
José Drost, 10 september 2014, Radboud Universiteit Nijmegen.

Improving patient-centeredness of fertility care using a multifaceted approach: study protocol for a randomized controlled trial.
Dana Huppelschoten, 23 januari 2014, Universiteit Radboud Universiteit Nijmegen.
Persoonlijke behandeling mag meer kosten. Voor koppels die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan telt niet alleen de kans op een succesvolle zwangerschap. Een persoonlijke behandeling is minstens zo belangrijk voor de beoordeling van de kwaliteit van de zorg.
 
Physical exercise to improve or maintain activities of daily living performance in frail institutionalized older persons
Betsy Weening-Dijksterhuis, 22 januari 2014, Universiteit Rijksuniversiteit Groningen.
Kwetsbare oudere gebaat bij individuele fysiotherapie
Kwetsbare verzorgingshuisbewoners hebben een individuele aanpak nodig om hun kracht, balans en uithoudingsvermogen te verbeteren. Groepstraining blijkt minder effectief.
 
Mail deze nieuwsbrief naar je eigen netwerk!
De nieuwsbrieven staan ook op onze website
Voor meer informatie ga naar onze website www.vnva.nl of volg ons op
Jaargang 6,
nummer 3, 2014

 
 
 

BEZOEK ONZE SITE
 
 
 

AGENDA
 
4-10-2014
Najaarsledenvergadering en Carrièreboost symposium

Deadline aanleveren kopij Nieuwsbrief: 19 oktober 2014
 
15-12-2014
Verrassingsbijeenkomst
'Old en Young'
 
 
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF
  
 
 

 
 
 

BRIEF VNVA NAAR EERSTE KAMER
 
De VNVA maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van het voornemen om artikel 13 van de zorgverzekeringswet te wijzigen.
VNVA stuurt brief naar de Vaste Kamercommissie van de Eerste Kamer.
 
 
 

 
 
 

WAT HEBBEN DEZE VROUWEN GEMEEN? EN WAAROM PAS JIJ IN DIT RIJTJE ?
 
 
Caecilia, Kirsten, Anke, Josette, Margriet. Sinds 2010 waren zij, in achtereenvolgende jaren, de Vrouwenvertegenwoordiger in de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde  Naties. Pas jij in dit rijtje? Wordt jij in 2015 ‘ onze
vrouw in New York’? Lees meer.
 
 
 
 

 
 
 

 TWITTER FEEDS
 
Niet geregistreerd als specialist in het BIG register? Dan mogelijk herregistreren in 2017 -

 
Praten met en over probleem . Constructieve bespreking, denken in oplossingen maar lastig probleem!!
 
Excellent defense by on her thesis on Risk Factors in Women's health in Primary Care.
 
 
 
 

 
 
 

50 JAAR HART-EN VAATONDERZOEK IN WOORD EN BEELD

Het is nauwelijks voor te stellen, maar slechts enkele decennia geleden werd patiënten na een hartinfarct of beroerte wekenlang bedrust voorgeschreven.  Technieken als dotteren en trombolyse waren nog niet ontwikkeld. Ook konden artsen weinig doen voor kinderen met een aanboren hartafwijking.
 
 
Frank van der Burg
Ter ere van haar 50-jarig bestaan heeft de Hartstichting 50 jaar hart- en vaatonderzoek in kaart gebracht en gebundeld in een mooie uitgave. Met uiteraard een centrale rol voor patiënten. Hun verhalen laten zien dat hart- en vaatziekten - ondanks de vooruitgang - nog altijd grote invloed hebben op het leven van patiënten.
 
Interesse? Vraag een exemplaar aan bij de Hartstichting (w.korbee@hartstichting.nl), of bekijk de digitale versie: www.hartstichting.nl/jubileumuitgave.
 
 
 

 
 
 

VEEL NIEUWE BOEKEN OM TE RECENSEREN!

Op de VNVA website is een rubriek ‘te recenseren boeken’ opgenomen.
Kijk maar eens of er een boek bij staat dat je zou willen recenseren. Je vraagt een te recenseren boek eenvoudig aan via het secretariaat. Als dank voor je recensie, is het boek voor jou.
 
              
 
Met o.a 'Het beste dieet ter wereld Kookboek'Meer dan 90.000 mensen volgden de adviezen uit Het beste dieet ter wereld. In het vervolg Het beste dieet ter wereld Kookboek vind je vele nieuwe, heerlijke en gezonde recepten, maar ook de ervaringsverhalen van volgers van het dieet.
 
 
 
 

 
 
 

 
NVR - AANBESTEDING PROJECT DECENTRALISERING EN GENDER

De NVR is op zoek naar een ondernemende vrouw die kans ziet dit project verder te ontwikkelen en uit te voeren. De NVR zelf biedt hierbij expertise, netwerk en draagvlak. Omdat we maar één persoon gaan kiezen willen we zo goed mogelijk inschatten of deze persoon grote kans maakt dit project te realiseren. Daarom is er een sollicitatieprocedure afgesproken, deadline 15 september. Lees meer.
 
 
 

 
 
 

NIEUW OP DE WEBSITE
 
Heb jij een tip om de werk/privé balans goed vol te houden?
Misschien wordt jij de gelukkige winnaar van het boek van Jolanda Holwerda: Vanuit je hart naar succes: in werk, leven en moederschap.
 
           
 
Stuur je tip in naar het VNVA secretariaat. De meest bijzondere tip krijgt dit boek thuisgestuurd.
De tip wordt anoniem op de website geplaatst.
 
 
 

 
 
 

OPROEP VOOR FOCUSGROEP SEKSESPECIFIEKE ZORG

De VNVA blijft zich inzetten voor seksespecifieke (of genderspecifieke) zorg. Op dit moment speelt Women Inc met de Gender Alliantie een belangrijke rol om seksespecifieke zorg verder op de agenda te krijgen van politiek, opleiding, onderzoek en professionals. De VNVA is uitgenodigd om als partner deel te nemen aan de overleggen binnen de Gender Alliantie. Als vervolg op de commissie Seksespecifieke Geneeskunde zijn wij daarom op zoek naar leden die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in seksespecifieke zorg zodat wij een focusgroep kunnen starten. Hoe we dit vorm gaan geven volgt in samenspraak met de deelnemers.  Ook zoeken we een of meer leden om de VNVA te vertegenwoordigen binnen de Gender Alliantie. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie?
Mail even naar Joke Selhorst.
 
 
 

 
 
 

ALGEMENE OPROEP
 
Binnen de VNVA zijn veel leden actief op het gebied van onderzoek en implementatie van genderspecifieke geneeskunde, maar we weten vaak niet van elkaar waar we mee bezig zijn. Een aantal leden heeft naar aanleiding van de ledenraadpleging al aangegeven informatie te willen aanleveren over genderspecifieke zorg bijvoorbeeld onderzoeksresultaten, symposia en best practices. Wil je ook een bijdrage delen?
 
Neem dan contact op met het
 
 
 

 
 
 

OPROEP NIEUWSBRIEF
 
Zou jij het leuk vinden om op een ad hoc basis een korte bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief?
Ook zijn we nog op zoek naar leden die af en toe (of vaker) een stukje coördinatie van de nieuwsbrief willen verzorgen.
Mail naar Joke Selhorst, vnvamail@vnva.nl