Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
September 2019 nr. 31
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Start zondag
 
20-plus Podcast
ds. Maarten Hameete
 
Leeskring: Gewoon Jezus
 
Jaarthema
'Rondom Jezus'
 
Kinderkerkkamp Circus
 
Thee en een goed gesprek over vrede
 
Vredesweek 2019
 
Kernaspecten Christelijk geloof
 
Duurzame doeners
 
BBQ en opwarming
van de aarde
 
Kerk en Kunst die inspireert
 
 
 
Zondag 15 september
Startzondag
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'Rekenen of redden?'
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
Donderdag 3 oktober starten we met de Instuif met een koffieochtend.
In de "Rond de Bethlehemkerk" van juni-augustus stond een oproep om een foto te sturen voor de kerstkaart van 2019. De sluiting is op 1 oktober. 
U kunt dus nog steeds een foto inzenden. 
 
Vanaf 8 september zal er weer oppasdienst aanwezig zijn in de kerk voor kinderen tot 4 jaar oud. 
 
Vacatures:
 
 
 
 
AGENDA
 
 
Zondag 15 september
Startzondag
ds Jetty Scheurwater
 
 
Maandag 16 september
 
Kerkenraad
 
Dinsdag 17 september
Ontspanningsmiddag senioren
 
 
Woensdag 18 september
-
 
Donderdag 19september
Instuif
 
Vrijdag 20 september
-
 
Zaterdag 21 september
Langste pannenkoektafel
 
Zondag 22 september
ds. Maarten Hameete
 
 
SAVE THE DATE
zondag 13 oktober
Bevestigingsdienst
ds. Aster Abrahamsen
 
 

Zondag 15 september

Lucas 15: 1-10

Waar vertrouw je op?

Deze week vertellen we het verhaal van David en Goliat. Een kleine herdersjongen met een slinger en een paar steentjes neemt het op tegen een reus. David wint doordat hij op God vertrouwt.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
Kerkbrink PgH "Sociaal bewogen"
 
BEZOEK ONZE SITE
Startzondag 15 september
 
 
Startzondag staat in het teken van het Hilversumbrede jaarthema: Rondom Jezus.
 
Op deze feestelijke startzondag nemen we afscheid van diakenen Akkenien Muller, Wilma van Halsema en Erik Verkerk en ouderling-kerkrentmeester Peter den Uil.
Het thema van de dienst is ‘Rekenen of redden?’
 
Na de dienst hebben we een programma van workshops waarin we creatief aan de slag gaan met het jaarthema ‘Rondom Jezus’.
 
 
20-plus Podcast voor ds. Maarten Hameete
Op geheel eigen wijze neemt de 20+eetgroep van de Bethlehemkerk afscheid van dominee Maarten Hameete. Voor hem hebben ze een podcast gemaakt: een soort radioprogramma dat op ieder moment van de dag geluisterd kan worden.
 
In de podcast blikken de makers terug op twee jaar 20+eetgroep.
 
 
 
 
Leeskring: 'Gewoon Jezus'
 
 
 
 
  
Welk beeld van Jezus schetsen de evangeliën ons?
 
Tom Wright schreef het boek ‘Gewoon Jezus’. Hij ziet Jezus als een profeet van Godswege wiens hele optreden na zijn doop in de Jordaan erop gericht was om een nieuwe exodus te bewerk-stelligen, waarin hemel en aarde elkaar zouden kunnen raken. Hierbij plaatst Wright Jezus enerzijds uitdrukkelijk in zijn eigen tijd, laat aan de andere kant steeds zien hoe deze nieuwe exodus tot op vandaag door kan werken.
 
Deze kring komt vier keer bijeen, ’s middags in De Morgenster en ’s avonds in de Bethlehemkerk. 
 
 
Jaarthema 'Rondom Jezus'
Voor het eerst is er binnen de Protestantse gemeente Hilversum voor een gemeenschappelijk jaarthema gekozen: ‘Rondom Jezus’. Een mooi thema dat in het nieuwe seizoen terug zal komen in erediensten, leerhuizen, catechesegroepen en in het Bijbelcafé. Er is ook een leesrooster voor de erediensten opgesteld dat door de zes gemeenten van de PgH gevolgd wordt. Dit geeft de predikanten de mogelijkheid om onderling vaker te ruilen, omdat ze een dienst rondom één van de afgesproken leesteksten, in verschillende kerken kunnen houden.
  
 
Kinderkerkkamp: Circus
 
Zaterdag  12 en zondag 13 oktober is het zover: het jaarlijkse kerkkamp voor alle kinderen van de kerk! Het thema van dit jaar is Circus! Om er een vrolijk circus van te maken, mogen alle kinderen iets circusachtigs meenemen. Dat kan van alles zijn: een knuffel, een hoelahoep-hoepel, een poster, een slinger, een eenwieler, een skippybal (eh nee sorry, geen olifanten)!
 
 
Thee en een goed gesprek over vrede
Op 24 september om 09:30 uur organiseert de Werkgroep Kerk & Buurt opnieuw een Thee met een Thema-bijeenkomst in de Bethlehemkerk. We sluiten daarbij aan bij het thema van de Vredesweek 2019: ‘Vrede verbindt over grenzen’.
 
U bent van harte uitgenodigd om met gemeenteleden en buurtbewoners mee te praten over dit thema en van gedachten te wisselen over de vraag wat vrede voor ons betekent en waar wij grenzen ervaren. Als ook u wilt aanschuiven voor een goed gesprek in een ongedwongen sfeer, dan bent u van harte welkom:
 
U hoeft zich hiervoor niet vooraf aan te melden.
 
Lees meer ...
  
 
Vredesweek september 2019
 
Op zondag 29 september wordt er vanaf 14 uur vanaf het raadhuis de jaarlijkse vredeswandeling gelopen. De wandeling wordt geopend door burgemeester Broertjes. Gedurende de wandeling hebben wij zeven halteplaatsen waar het een en ander wordt gepresenteerd of vindt een activiteit plaats vindt. Bij elke halteplaats wordt ook in een kort ceremonieel moment een fakkel aangestoken. De wandeling wordt afgerond met een kort samenzijn op de kerkbrink. 
 
 
Kernaspecten Christelijk geloof
In dit nieuwe seizoen willen de diverse wijken van de Protestantse gemeente Hilversum graag mensen van boven de 50 jaar in de gelegenheid stellen om samen in gesprek te gaan over de kernaspecten van het christelijk geloof.
 
De cursus is bedoeld voor volwassenen die belijdenis willen doen, maar ook voor mensen die zich voor het eerst of opnieuw willen verdiepen in belijdenis van het geloof.
 
 
 
Duurzame doeners...vervolg Terlouw
 
Als vervolg op een avond in het voorjaar waar Jan Terlouw en de zusssen Jessie en Nicky Kroon onze gasten waren, organiseren wij een tweede avond over DUURZAAMHEID. Deze keer zijn twee Duurzame Doeners onze gast. Beide gasten komen uit Hilversum en deden mee aan de
Hilversum 100 Challenge.
Herman Vijlbrief vertelt hoe hij een Wormenhotel naar Hilversum haalde.
Miranda de Wit vertelt ons over het succesvolle initiatief Repair Café; de plek waar je je kapotte spullen kunt laten repareren.
 
 
BBQ en opwarming van de aarde
Binnenkort is er weer het jaarlijkse startweekend waar we aan activiteiten kunnen deelnemen die eens niets met vergaderen te maken hebben.
 
Het is elk jaar heel gezellig. Samen eten nodigt uit tot gesprekken en zo leer je mensen op een andere manier kennen.
 
 
 
Kerken en kunst die inspireerden
 
 
Met kunst wordt het woord beeldend en actueel en zo wordt Jezus weer met ons verbonden.
 
Elke zomervakantie betreden wij in het buitenland vele kerken, niet in de laatste plaats vanwege hun uitnodigende open deuren. Opmerkelijk vaak is dit gezegend met kunst- en cultuurbezit, waar de toegang gratis is en de koelte en stilte ons bekoort. 
 
Martin Tjalma was dit jaar in Thüringen (Oost Duitsland), de bakermat van de reformatie, waar Luther, Bach en Goethe met vele andere grote Duitse namen geëerd worden.
 
 
Wellicht heeft u ook deze vakantie of een vorige een dergelijke ervaring meegemaakt. Ik nodig u graag uit ons te delen in uw blik op ons jaarthema Rondom Jezus.
 
 
 

 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl