januari 2021  
 
 
 
Van de parkmanagement organisatie (PMO)
 
 
Beste leden, en niet leden,
 
Havenkwartier ontloopt schade door relschoppers tegen de avondklok
Omdat relschoppers afgelopen dinsdag besloten van een oorspronkelijk looptraject naar het centrum van Hilversum af te zien, is schade aan het bedrijventerrein Havengebied uitgebleven. Bovendien hadden de ondernemers, gesteund door de ondernemersvereniging uitstekende last minute voorzorgsmaatregelen genomen.
 
Dinsdag hebben we dus kunnen ervaren hoe groot de betrokkenheid van de leden onderling is. We staan samen zeer sterk. Dat we op de proef werden gesteld was minder gelukkig maar er is op onze bedrijventerreinen door onze alertheid en samenwerking en een beetje geluk geen schade of ongewenste onrust ontstaan.
 
Gedurende de middag zijn de zoveel mogelijk bedrijven telefonisch benaderd en zijn medewerkers van het Parkmanagement met de auto of fiets de bedrijven van onze terreinen langs gegaan om te kijken waar losse en buiten liggende inventaris opgeruimd kon worden. De betroffen ondernemers zijn hierover terstond geïnformeerd.
De gemeentelijke BOA’s hebben tevens bedrijven bezocht. Ook hebben diverse ondernemers met elkaar tot laat in de avond preventief rondgereden over de bedrijventerreinen en de hulpdiensten op de hoogte gehouden van mogelijk bijzonderheden.
 
De camera beveiliging op alle in– en uitgangen van Havenkwartier, Kerkelanden en Zeverijnstraat zouden de beelden opslaan wat de politie en handhaving waar nodig zou helpen met het opsporen van relschoppers.
 
We hebben de WABP OVHZW alarm app om elkaar te informeren en te waarschuwen. Deze is door veel leden (maar ook niet leden) gebruikt. Ook de wijkagenten, Handhaving BOA en de buurt coördinator zijn hierbij aangesloten.
Dit ontlaste de politie en handhaving BOA’s zodat zij zich op andere terreinen konden focussen en toch volledig op de hoogte bleven van de situatie op onze bedrijventerreinen. Iedereen die zich nog niet aansloot bij de app kan dat alsnog doen door te naam en telefoonnummer mailen naar secretariaat@ovhilversumzuidwest.nl.
Er zijn uitdrukkelijk gedragsregels van toepassing om te waarborgen dat de app gebruikt voor uitsluitend alerte berichten (en niet voor het gebruik als podium voor persoonlijk politieke of maatschappelijke voorkeuren)
 
 
Door deze potentieel dreigende omstandigheden blijkt dat de OV haar slogan waarmaakt: Van, Door en Voor elkaar Duurzaam Samen Sterk.
 
De OV communitygedachte werpt zijn vruchten af. Ook buren (en niet leden) werden geïnformeerd en men hielp elkaar. 
 
Zijn de buren nog geen lid? Dit is een mooie reden en aanleiding om je aan te sluiten!
Eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Dat kan door een afspraak te maken: info@ovhilversumzuidwest.nl
 
 
Voor de komende tijd verzoeken wij iedereen om alert te blijven en zoveel mogelijk losse artikelen binnen te houden en blijf elkaar informeren.
 
 
Wij bedanken iedereen voor de actieve zeer positieve inzet en het samen ondernemen in het algemeen belang!
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Gerrit Mol RSE.
Parkmanagement
(+31657822894)
 
 
 

 
 
 
 
   Website:   www.ovhilversumzuidwest.nl
 
 
 
 
BewarenBewaren
BewarenBewaren