Inspiratiemail September 2012
Leerlingen praten thuis steeds vaker over school en worden vaker geholpen met hun huiswerk.
 
Schooldirecteuren vinden deze ondersteuning door ouders thuis de belangrijkste vorm van ouderbetrokkenheid.
 
(Uit: Tevredenheidspeilingen 2006-2011, gehouden onder ruim 175.000 leerlingen door Scholen met Succes en onderzoek door onderzoeksbureaus Ecorys en Oberon, 2012)
 
Scholen met Succes helpt scholen om succesvol in hun markt te worden door het verrichten van onderzoek en het geven van communicatie- en marketingadvies.