NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
April 2016   
NIEUWSBRIEF
Beste patiënten, hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van huisartsenpraktijk De Wildenberg. Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van belangrijke zaken betreffende de praktijk en/of uw gezondheid. Wij hopen u op deze manier nog beter van dienst te kunnen zijn. Mocht u het echter niet op prijs stellen om periodiek een nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief op uitschrijven klikken.

NIEUWE HUISARTS
Recent is dokter Paulien Oldenburger aangenomen. Zij zal het team twee dagen per week komen versterken (dinsdag en donderdag). U heeft mogelijk al kennis met haar gemaakt als waarnemend huisarts in januari of februari. Na haar zwangerschapsverlof (vanaf 12 juli) zal zij haar werkzaamheden in Ysselsteyn hervatten als tweede vaste huisarts. Hiermee is de continuïteit van de huisartsen gelukkig weer gewaarborgd. Wij wensen Paulien veel succes in Ysselsteyn en hopen op een prettige samenwerking.

PATIËNTENENQUETE
Als onderdeel van ons kwaliteitsbeleid vindt er 1 keer in de 2 jaar een patiëntenenquete plaats. Binnenkort is het weer zover en zullen wij 200 patiënten vragen om deze vragenlijst in te vullen. De resultaten van de vragenlijst gebruiken wij om de zorg voor u verder te optimaliseren. Wij hopen op uw deelname en willen u hiervoor alvast bedanken.
 
MEDICATIEBEOORDELING
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft als eis gesteld dat alle huisartsen dit jaar 20 medicatiebeoordelingen uitvoeren bij patiënten ouder dan 75 jaar die minimaal 6 verschillende medicijnen gebruiken en een verminderde nierfunctie hebben. Mocht u aan deze criteria voldoen, dan kan het zijn dat u binnenkort hiervoor wordt benaderd. Er zal dan in samenwerking met een apotheker gekeken worden of er veranderingen in de medicatie noodzakelijk of wenselijk zijn.
 
ZORGPROGRAMMA´S
Zoals u wellicht weet maken wij gebruik van zorgprogramma´s voor de behandeling en begeleiding van patiënten met de volgende aandoeningen: COPD, suikerziekte en hart- en vaatziekten. Dit wil zeggen dat verschillende zorgverleners binnen en buiten de huisartsenpraktijk samen werken en kijken hoe uw klachten het beste behandeld kunnen worden en hoe verergering voorkomen kan worden. Voor uw behandeling heeft u regelmatig contact met de praktijkondersteuner, Els Duijf. Samen met haar maakt u afspraken over uw gezondheidsdoelen, hoe u deze wilt bereiken, wat u zelf kunt doen en welke begeleiding u hierbij nodig heeft. Binnenkort starten wij met het zorgprogramma astma. Heeft u (mogelijk) astma, dan kunt u hiervoor een oproep verwachten of indien u wenst zelf een afspraak maken bij de praktijkondersteuner. Meer informatie over de verschillende zorgprogramma´s vindt u op www.cohesie.org.
 
STOPPEN MET ROKEN
Wilt u graag stoppen met roken, maar kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken, maak dan een afspraak met de praktijkondersteuner Els Duijf. Zij helpt u graag!
 
BASIS GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Binnen de praktijk is Gabriëlle van den Heuvel werkzaam als praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (afgekort POH-GGZ). Zij ondersteunt, begeleidt en geeft kortdurende behandeling aan patiënten met psychische problemen, zoals depressieve klachten, rouwverwerking, overspannenheid, opvoedkundige problemen of andere problemen waar u zelf niet uit kunt komen. Zij is in het bezit van de juiste kennis om u snel, zonder wachttijd, zonder extra kosten en binnen uw eigen huisartsenpraktijk de juiste hulp te bieden. Mocht u een gesprek met haar wensen, neem dan contact op met uw huisarts.
 
WERKDRUK APOTHEEK
De werkdruk in de apotheek is de laatste jaren fors toegenomen. Door strengere kwaliteitseisen moet medicatie meerdere malen worden gecontroleerd, alvorens deze meegegeven mag worden. Tevens moet de medicatie worden voorzien van de nodige informatie, met name als het een eerste uitgifte betreft. Om de werkdruk voor de assistentes enigszins te verlagen willen wij alle patiënten die chronisch medicatie gebruiken (dus gedurende langere tijd) vriendelijk verzoeken om de medicatie minimaal 3 dagen voordat deze afgehaald wordt te bestellen. Zo kunnen de assistentes de medicatie klaar maken op een voor hen iets rustiger tijdstip. Tevens stellen wij het op prijs dat als u medicatie voorgeschreven krijgt tijdens het consult met uw huisarts of praktijkondersteuner, u deze medicatie indien mogelijk de volgende dag na 15.30 uur op komt halen. Dit geldt natuurlijk niet voor medicatie waar u direct mee moet starten. Wij hopen op uw begrip en op uw medewerking.
 
BETALEN MET PIN
Tot slot willen wij u vragen om in de apotheek zoveel mogelijk per pin te betalen in plaats van contant. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
 
HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
Litsenbergweg 20a
5813 CG Ysselsteyn
www.huisartsenpraktijkdewildenberg.nl