logohkwvl
 
1

Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2013 - nr. 9

 

1

Een nieuw jaar: een vooruitblik


Het voorbije 2012 is voor Heemkunde West-Vlaanderen een druk, maar positief jaar geweest. Het ledental groeide sterk, heemdag en activiteiten goed bijgewoond en de druk geconsulteerde artikelendatabank werd verder aangevuld.

lees verder

 
 

Heemdag 2013 te Wevelgem: vliegend vlas

Het is intussen geen nieuws meer dat de provinciale heemdag dit jaar op 27 april te Wevelgem te gast is. Wellicht zal u al uit te kijken naar het programma van onze provinciale ontmoetingsdag.

lees verder

 

 


Provinciale werkingssubsidies

Opnieuw willen we onze verenigingen attent maken op het feit dat men provinciale werkingssubsidies kan krijgen...

lees verder

 

 


Themaproject processies:
Heemkunde West-Vlaanderen doet een beroep op u

Naar aanleiding van het beleidsplan 2011-2014 startte Heemkunde West-Vlaanderen een provinciaal project rond het in kaart brengen van (ter ziele gegane) processies in onze provincie. Na een aantal infortmatiemomenten met de leden en het opstarten van een blog om bronnenmateriaal, inzonderheid krantenberichten, te verzamelen, gaat dit jaar de tweede fase in.

lees verder

 

Themaproject processies: bronnen online

 

West-Vlaanderen was heel wat processies rijk. Eén daarvan was de processie ter ere van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria in 1855. Dit was een initiatief die grotendeels op het conto was te schrijven van de bisschop van Brugge, mgr. Malou.

lees verder


 

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor de leden

 

Een vzw heeft de wettelijke verplichting om een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af te sluiten. Ook andere verenigingen kunnen baat hebben bij deze verzekering. Heemkunde West-Vlaanderen sluit deze verzekering (rechtsbijstand inbegrepen) af voor zichzelf, maar vanaf heden ook voor alle heemkringen in de provincie.

lees verder


 


Plaats uw activiteit op onze agenda

 

Is uw heemkring al volop de activiteiten voor 2013 aan het plannen? Waarom zou u die niet doorsturen naar ons. Al deze activiteiten krijgen een plaats op onze kalender.

lees verder


 

Gezocht: oude foto's van een smidse

 

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) liet ons weten dat één van haar West-Vlaamse leden een uitgebreide uitrusting van een smidse verwierf, waarrmee hij graag een traditionele smidse op een authentieke wijze zou willen reconstrueren.

lees verder


 

Databank West-Vlaamse archieven online

 

Sinds kort onderzoekers hun bezoek aan enkele West-Vlaamse archieven van thuis uit voorbereiden. Geïnteresseerden kunnen zelfs in hun huiskamer enkele veel geraadpleegde archiefreeksen van het Provinciaal Archief West-Vlaanderen rechtstreeks bekijken.

lees verder

 

 

Akten van de burgerlijke stand
van het Stadsarchief Brugge online

 

Je kan sinds kort niet enkel bladeren in de invetarissen van de Westvlaamse gemeente-archieven, maar nu ook online tienduizenden akten van de Burgerlijke Stand van de stad Brugge doorzoeken en bekijken.

 

lees verder


 

Nieuwe publicatie: Van De Gilde tot het Algemeen Christelijk Werknemersverbond in de XXste eeuw in Roeselare

 

Na vier jaar schrijf- en opzoekwerk levert de Roeselaarse auteur Ferdy Callewaert, gewezen conservator van het wielermuseum, een tweedelig werk af over de christelijke arbeidersbeweging uit het Roeselaarse. Op 685 pagina’s wordt de geschiedenis van de Roeselaarse afdeling van het Algemeen Christelijk Werknemeersverbond (ACW) uit de doeken gedaan.

 

lees verder

 

 

Nieuwe publicatie: Gevaarlijk spel

 

Heemkundige Philippe Vandecasteele uit Spierre brengt in een onlangs verschenen publicatie relaas uit over de avonturen van enkele Belgische burgers die zeer aktief waren in de weerstand.

 

lees verder

 

Bart Blomme valt in de prijzen

 

Ons bestuurslid Bart Blomme is in de heemkundige wereld van West-Vlaanderen en daarbuiten allerminst een nobele onbekende. De duivel-doet-al houdt niet enkel talrijke kringen en gidsenverenigingen mee draaiende...

 

lees verder


 

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in ons

ons archief
 

 

 

[SUBSCRIPTIONS]